CHECK organiseert cultuurmarkt

Vanmiddag werd voor de eerste keer een cultuurmarkt georganiseerd. Negen organisaties stonden op het plein voor de Refter om studenten in aanraking te laten komen met cultuur. Bij kraampjes konden flyers worden meegepakt, harmonieorkest QHarmony zorgde voor wat vrolijke noten in het druilerige weer en literair tijdschrift Op Ruwe Planken verkocht abonnementen. Ook was er vioolspel te horen en probeerden alle organisaties hun digitale nieuwsbrieven te slijten en contactgegevens los te krijgen. Marlieke Damstra, bestuurder bij de Charitatieve en Culturele Koepel (CHECK): 'Bij de introductiemarkt en het cultuurfeest merkten we dat veel studenten wel geïnteresseerd waren in cultuur. Vanmiddag kunnen studenten zich beter laten informeren en is er ook meer tijd voor geïnteresseerden om hun vragen te stellen.' Het is een uitprobeersel voor CHECK en de deelnemende organisaties, of het volgend jaar weer wordt georganiseerd durven ze nog niet te zeggen. Damstra: 'In de pauze lopen er veel studenten voorbij, dat is leuk om te zien. Maar deze middag zullen we binnenkort nog wel met de organisaties evalueren'. De cultuurmarkt is vooral gericht op ledenwerving en dat valt sommige studenten wat tegen: 'Ik had liever wat meer cultuur gezien in plaats van aanmeldformulieren. Het lijkt hier niet helemaal om cultuur te draaien en dat is jammer'.

 

Lees meer

Enerzijds Anderzijds

De stelling van deze maand: De RU moet een cultuurcentrum op de campus realiseren Tekst: Eveline Knapen en Anne van Veen Dit artikel verscheen eerder in de maart-ANS In hoeverre moeten nevenactiviteiten op de campus worden gestimuleerd en wat is de rol van de universiteit hierin? De Radboud Universiteit zorgt er nu voor dat de sportverenigingen ruimte krijgen in het sportcentrum. Hebben culturele verenigingen ook recht op zo’n complex? Op initiatief van CHECK, de koepelorganisatie voor maatschappelijke en culturele verenigingen, werd samen met de Universitaire Studentenraad vorig jaar de werkgroep Hart voor Cultuur in het leven geroepen. Deze werkgroep buigt zich over de mogelijkheden voor een cultuurcentrum op de Nijmeegse campus. Dit zou een plek moeten worden waar studenten elkaar kunnen ontmoeten voor culturele activiteiten, zoals repeteren en workshops volgen. Rector magnificus Theo Engelen is een voorstander van het project omdat hij meent dat culturele bagage een onderdeel is van een academische opleiding. Tegenstanders vinden echter dat het niet de taak van de universiteit is om hierin te voorzien. Moet de universiteit een cultuurcentrum bewerkstelligen of is het een overbodige luxe? Rosan Koolen, politiek commissaris bij CHECK ‘Ik vind dat er een cultuurcentrum op de campus moet komen. De universiteit kent veel culturele studentenverenigingen, waarvan de meeste een keer in de week de mogelijkheid krijgen om te repeteren. Deze repetities vinden vaak plaats in buurthuizen in Hatert of Dukenburg en zijn afhankelijk van de geplande activiteiten en vakantiedagen van deze wijkcentra. De organisaties hebben hierdoor niet altijd de faciliteiten om te doen wat ze graag willen doen. ‘Het gros van de studenten kent de grote culturele organisaties op de campus wel. Iedereen komt bijvoorbeeld wel eens in het Cultuurcafé, maar stiekem gebeurt er nog meer. Velen hebben hier echter geen weet van, omdat de activiteiten niet zichtbaar zijn. Met een opvallende ontmoetingsplaats voor culturele verenigingen, wordt de drempel om deel te nemen lager. Een cultuurcentrum kan van Nijmegen een nog mooiere en meer bruisende studentenstad maken. Het is zonde als aankomende studenten een andere stad boven Nijmegen verkiezen, omdat ze denken dat de Radboud Universiteit op het gebied van cultuur minder te bieden heeft.’ ‘Natuurlijk kunnen studenten van cultuur genieten of hieraan deelnemen door naar LUX of Doornroosje te gaan. Studenten hebben echter vaak een andere agenda en geven daarom de voorkeur aan activiteiten dichtbij de universiteit. Dit is te vergelijken met sportverenigingen. Zo heeft Nijmegen een eigen hockeyclub, maar hockeyen de meeste studenten toch bij de studentenvereniging Apeliotes. ‘De universiteit is in de eerste plaats een onderwijsinstelling, maar je komt hier ook om je academisch te ontwikkelen. Hiervoor is meer nodig dan alleen onderwijs. Nevenactiviteiten, zoals een bestuursjaar, worden niet voor niks gestimuleerd. Ook kunst en cultuur, zowel het beoefenen als het consumeren hiervan, leveren een bijdrage aan je academische vorming. Iedereen weet dat studeren meer is dan alleen in de boeken zitten. In dat geval kun je je net zo goed inschrijven bij de LOI en krijg je studiewerk thuis gestuurd.’ Caspar Safarlou, lid van de JOVD en regiocoördinator bij studentenpartij de Vrije Student ‘Ik ben tegen de bouw van een cultuurcentrum op de campus. Ruimtegebrek voor de culturele verenigingen zou een aanleiding zijn om een dergelijke plek te verwezenlijken. In plaats van het creëren van een nieuw centrum moet eerst worden gekeken naar de ruimten op de universiteit die ’s avonds niet in gebruik zijn, zoals het Collegezalencomplex. Kunnen de verenigingen daar geen gebruik van maken? Het is onnodig om een nieuw centrum te realiseren, terwijl er op de campus mogelijkerwijs al genoeg plekken zijn voor culturele organisaties om elkaar te ontmoeten. ‘Een cultuurcentrum wordt vaak vergeleken met het huidige sportcomplex, omdat het beide plekken zijn waar verenigingen bij elkaar komen. Zowel sport als cultuur bieden geen meerwaarde voor de academische vorming. Academische ontwikkeling betekent dat je kennis en kunde meekrijgt over je eigen vakgebied en dat je het vermogen hebt om zelf op onderzoek uit te gaan. Cultuur, maar ook sport, komen hier totaal niet in voor. Deze activiteiten hebben alleen te maken met ontspanning. Daarnaast zijn deze nevenactiviteiten helemaal niet vergelijkbaar. Bij sport speelt er een gezondheidscomponent mee, wat pleit voor een toepasselijk complex. Het gezondheidsaspect mist bij cultuur, waardoor het realiseren van een cultuurcentrum niet de taak van de universiteit is. ‘Het cultuurcentrum is een rookgordijn. De universiteit wil dat studenten veel gebruik maken van de campus en blijven hangen na hun colleges. Dat is een van de argumenten voor het realiseren van een cultuurcentrum. Nu wordt er top-down gekeken naar de mogelijkheden voor een nieuw complex en naar de wensen van de belangenorganisatie CHECK. In plaats daarvan zou er een onderzoek moeten komen naar wat studenten daadwerkelijk op de campus houdt. Het zou me niet verbazen als een loungecentrum met bijvoorbeeld hoekbanken, spelcomputers en bedden voor een middagdutje meer bij zou dragen aan de binding dan een atelier voor beeldende kunst.’ Klik hier voor de overige artikelen uit de maart-ANS.

 

Lees meer

Het Cultuurfeest: een impressie

Na de succesformule tijdens de introductie van vorig jaar is het Cultuurfeest terug. Culturele studentenkoepel CHECK en haar leden sloegen de handen ineen en organiseerden een avond vol kunst en cultuur. Van meezingen met de Moulin Rouge en Plica Vocalis tot dansen op de muziek van de Nacht der Professoren. Lees en bekijk hier een impressie. Afhaalpoëzie kleinAfhaalpoëzie Dichter Û serveert gedichten om de vingers bij af te likken. Geen nasi of noedels, maar wel een heuse menukaart. Hierop staat bijvoorbeeld ‘Later dan de laatste’, nummer 10 in de lijst 'Nieuwe gedichten’, waarin de tijd relatief beschouwd eigenlijk helemaal niets voorstelt.  Dichter Û serveert mondeling, pakt in en geeft mee. De columnisten van ANS ANS koos uit de vele inzendingen van de columnistenwedstrijd vijf winnaars. Twee daarvan zullen maandelijks in het blad verschijnen, de andere drie tweemaandelijks op de site. Deze avond waren vier van hen aanwezig op het Cultuurfeest om hun columns voor te dragen in een stampvol en roezemoezend cafépodium. Chelsey bracht haar nog te verschijnen beeldende anekdotes en poëtische voordrachten. Yurre droeg zijn eerste column voor en uitte zo zijn kritiek op de schoolse behandeling van studenten.  Mark kwam met zijn column uit de introductie-ANS en vervolgde met een die naar zijn eigen zegge waarschijnlijk de laatste zal worden. Het programma eindigt met de woorden '... deze wereld kan zoveel hongeriger'. Nee, het was niet de beruchte Bertus Huidschuiver zelf die het podium aandeed, deze schuchtere man liet zijn compromisloze wereldvisie door iemand anders voordragen. Trivium Showdebat II Debatvereniging Trivium koos voor een toepasselijke stelling bij de introductie: ‘Na de introductie moet een verplichte SOA-test komen voor eerstejaarsstudenten.’ De voorstanders verdedigden hun stelling tot in de absurditeit, immers: onveilige seks wordt tijdens de introductie door de universiteit gefaciliteerd. De tegenstanders komen terug met een al even absurd argument: de risicozoekende hoogopgeleide student zijn we liever kwijt dan rijk. De crisis, veroorzaakt door bankieren (hoogopgeleide risicozoekers) kan zo met behulp van de SOA voorkomen worden. Het publiek kijkt en geniet. De boodschap is duidelijk. Hear hear, toekomstige eerstejaars! Kijk maar uit op LowlANS. Wij willen niet dat jullie na ons weekend een SOA-test moeten ondergaan. Circus kleinThe Babysitters Circus De vier leden van dit uit Nieuw-Zeeland afkomstige collectief passen met hun zwarte maskers, witte schmink en harde muziek niet in het stereotype beeld van de babysitter. Rondtollend, breakdancend en meeroepend met de uit hun laptop afkomstige muziek krijgen de mannen - bekend van hun hit 'Everything's gonna be alright' - de zaal mee in hun feestje. Door een overlap van dit optreden met dat van Greg Saphiro, bekend van Comedy Central, liep de zaal niet helemaal vol. Al springend vult het publiek echter toch de ruimte.

 

Lees meer

Mogelijkheden voor Cultuurcentrum onderzocht

De RU heeft een nieuwe werkgroep in het leven geroepen: Hart voor Cultuur. De werkgroep gaat zich buigen over de haalbaarheid van een cultuurcentrum of een uitbreiding van de huidige faciliteiten op de campus. 'De werkgroep moet zorgen voor een betere zichtbaarheid van kunst en cultuur', vertelt Ariane Vervoorn, teamcoördinator van Cultuur op de Campus. 'Dat de commissie er gaat komen is zeker, maar wie hier precies aan gaan deelnemen en wanneer de werkgroep geïnstalleerd zal worden is nog onbekend.' Vervoorn geeft aan dat de werkgroep voor de wissel van de rector rond zou moeten zijn. Het initiatief voor een werkgroep komt uit de notitie 'Radboud Cultuurcentrum' die opgesteld is door CHECK. Op 30 juni beloofde rector Bas Kortmann dat na de zomer een werkgroep ingesteld zou worden. Volgens de notitie zou de werkgroep ook de mogelijkheid tot een cultuurpas moeten onderzoeken, waarmee studenten onbeperkt gebruik kunnen maken van het culturele aanbod op de campus. Of dit mee wordt genomen in de werkgroep is onbekend.

 

Lees meer