Medewerkers ANS

Algemeen Nijmeegs Studentenblad
Heyendaalseweg 141 6525 AJ Nijmegen Tel. 06-36428931 E-mail: redactie@ans-online.nl

Tweeëndertigste jaargang

Oplage 4.500 stuks

Hoofdredactie Julia Mars en Vincent Veerbeek
Redactie Joep Dorna, Jonathan Janssen, Aaricia Kayzer, Jeyna Sow, Irene Wilde

Medewerkers Jasper Bakkers, Simone Bregonje, Siebe Konst, Noor de Kort en Wout Zerner

Eindredactie Edwin Jonkman, Chiel Nijhuis, Tom Plaum, Dennis van der Pligt en Jean Querelle

Ontwerp blad Marloes de Laat en Roel Vaessen 
Ontwerp site Keizer Karel Webdesign Nijmegen
Lay-out Julia Mars
Illustraties Joost Dekkers, Paula Koenders, Dennis van der Pligt, Bibi Queisen en Rens van Vliet
Fotografen Carlijn Hogeboom, Aaricia Kayzer, Julia Mars, Michiel Theelen, Vincent Veerbeek, Imtiaz Willems en Wout Zerner
Cartoon Dennis van der Pligt
Crypto Janneke Elzinga
Columnisten blad  Roel van Koeverden en Sanne de Kroon
Columnist site Noor de Kort en Sander Nederveen

Vertalers site Marissa Aarts, Ralf Corsten, Ramadan Hasani, Evelien Müller, Sander Nederveen, Ilse Peeters, Aafke van Pelt, Lorin Posthumus, Marit de Vries

Uitgave, advertentieacquisitie en abonnementen Stichting MultiMedia
Voorzitter Stijn Verhagen
Secretaris Aniek de Vries
Penningmeester Roy van den Heuvel
Druk MediaCenter Rotterdam