Ludieke stormbaan tegen leenstelsel

Actie tegen hindernissen op het studiepad

Studenten- en politieke jongerenorganisaties protesteren aanstaande woensdag in Den Haag tegen het leenstelsel met behulp van eenstormbaan.

Onder andere de Landelijke Studentenvakbond (LSVb), het Int…

Vera Crienen
Gebrek aan informatie

Informatievoorziening leenstelsel erger dan stelsel zelf

Het leenstelsel zelf is niet de reden dat eerstegeneratiestudenten, studenten met laagopgeleide of ongeschoolde ouders, minder gaan studeren. Het komt door de informatievoorziening over het financier…

Tom Plaum
Kritiek LSVb op profileringsfondsen

Schamele financiële bijdrage voor hbo’ers

Uit een onderzoek van de Landelijke Studentenvakbond (LSVb) naar profileringsfondsen in het hoger onderwijs, blijkt dat hbo-studenten aanzienlijk minder financiële ondersteuning krijgen dan univ…

Vera Crienen
Enquete onder 1300 studenten

Discriminatie stageplekken schering en inslag

Uit een enquête onder 1300 studenten van hogere onderwijsinstellingen, blijkt dat discriminatie bij stageplekken schering en inslag is. 

Discriminatie bij stageplekken
Volgens de Nationale S…

Tijs Sikma