Universiteit passeert FSR

Henk Strikkers

De Universiteit van Amsterdam heeft de Facultaire Studentenraad van Maatschappij- en Gedragswetenschappen niet betrokken in de vaststelling van een nieuw examenreglement. Daarmee heeft de onderwijsinstelling de Wet op het Hoger Onderwijs en Wetenschappelijk Onderzoek overtreden. Jasper van Dijk (SP) heeft al Kamervragen gesteld aan minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen.

In het bestreden reglement is vastgelegd dat studenten geweigerd kunnen worden voor vakken die zij buiten hun reguliere curriculum volgen. Een persbericht van de Amsterdamse tak van de LSVb stelt: 'Twee maanden geleden floot onderwijsminister Plasterk de UvA hierom nog terug. Na die berisping beloofde de UvA de regeling te schrappen, maar in de praktijk worden studenten nog steeds niet toegelaten.'

Het conflict dreigt een wellesnietes-spelletje te worden tussen onderwijsdirecteur Klaas Visser van de faculteit en de FSR. De eerste stelt dat de studentvertegenwoordigers akkoord zijn gegaan met een herformulering van het gewraakte artikel, maar zij ontkennen dat.