Nieuwbouw RU stuit op verzet

Henk Strikkers

Bij de universiteit ligt al een tijdje een plan op de plank om een nieuwe Faculteit Sociale Wetenschappen te bouwen, maar dat was buiten het Platform voor een Groene Campus Heyendaal gerekend. Zij protesteren tegen het gebouw in de bossen tussen de Thomas van Aquinostraat en de Houtlaan.

De universiteit is zich van geen kwaad bewust. Het nieuwe gebouw zou in 2014 gerealiseerd moeten worden en de tekenaars hebben om het milieu te behouden een ondergrondse parkeerplaats gepland om daarboven een park aan te leggen.

Milieudefensie Nijmegen heeft bij monde van Alex de Meijer echter laten weten niets in de uitbreidingsplannen te zien. Dat in het bos bosuilen leven is weliswaar een argument, maar niet het doorslaggevende voor de hoeders van Landgoed Heyendaal. Dat terrein is immers langzaam maar zeker volgebouwd 'en ergens moet een streep getrokken worden. Nu moet worden gezegd dat er niet nog meer gebouwd mag worden.' Het parkje dat de universiteit heeft aangeboden als goedmakertje is voor de groene ridders echter niet voldoende, omdat de honderd jaar oude bomen dan alsnog tegen de vlakte moeten.