[UPDATE] Student-assessor komt niet in CvB

Henk Strikkers

Tijdens de behandeling van het voorstel tot een nieuwe Wet op het hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek heeft minister Plasterk van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen een deel van zijn plan ingetrokken. De bewindsman is niet langer voorstander van een student-assessor die deel uit maakt van het College van Bestuur (CvB).

De Eerste Kamer spuide gisteren tijdens de behandeling van het voorstel haar gal over de plannen. Aan de Rijksuniversiteit Groningen is sinds korte tijd een proef bezig waarin al een student bij de vergaderingen van het CvB aanschuift. Dit lijkt echter niet te werken, aangezien nu steeds meer zaken buiten die bespreking om wordt geregeld.

Het idee van een student-assessor maakte oorspronkelijk geen deel uit van het wetsvoorstel, maar werd na een amendement van D66'er Boris van der Ham. Plasterk deed gisteren echter geen moeite het te verdedigen, wat hem weer op kritiek van D66-senator Gerard Schouw kwam te staan: 'Ik heb nog nooit meegemaakt dat een minister een aangenomen amendement niet loyaal verdedigde'.

Henno van Horssen, voorzitter van het Interstedelijk Studentenoverleg, is blij dat het amendement van tafel is. Het landelijke overleg van studenten is nooit tevreden geweest met een dergelijk voorstel, omdat de student-assessor een vreemde rol zou krijgen in het CvB. 'Het is alsof je een burger, zonder achterban, bij het college van burgemeester en wethouders zet en verkondigt dat het de beste vorm van democratie is.' Het ISO ziet liever een recht van initiatief en een agenderingsbevoegdheid voor de Universitaire Studentenraad.

UPDATE De LSVb is het niet eens met haar conculega's. De grootste Nederlandse studentenvakbond staat nog steeds achter het plan van de student-assessor. 'Hij zou een goede schakel zijn tussen de medezeggenschapsraad en het CvB en het zou bovendien een studentenstem in het beleid garanderen', aldus LSVb-voorzitter Gerard Oosterwijk. Het is volgens de moederorganisatie van AKKU ook ongehoord dat Plasterk het amendement niet verdedigde in de Eerste Kamer, een amendement waar de LSVb juist heel erg lobbyde in de Tweede Kamer. Realistisch is Oosterwijk echter ook: 'De student-assessor lijkt een gepasseerd station, maar wij willen nog erg graag dat studenten een betere stem krijgen in het beleid van de universiteit.'