Faculfeiten: Staten-Generaal Digitaal

Henk Strikkers

Iedere twee weken vertelt een docent of professor een aantal vreemde feiten uit zijn of haar vakgebied.

In november van dit jaar wordt het project Staten-Generaal Digitaal afgerond. Alle Kamerstukken, -verslagen en -vragen uit de periode van 1814 tot 1995 zijn vanaf dat moment te vinden op www.statengeneraaldigitaal.nl. De site is een goudmijn, een tsunami vol opmerkelijke feiten, niet alleen voor parlementaire historici, maar ook voor taalwetenschappers, juristen, economen enz. Elke gebruiker zal slimme methodes moeten ontwikkelen om te vinden wat hij wil. Anders dreigt hij te verdrinken in een zee aan informatie.

‘De democratie is niet een staatsvorm voor bange mensen.’ Wie sprak die historische woorden in de Tweede Kamer en wanneer?, vroeg een journalist me een paar jaar geleden. Ik kon het toen niet boven water krijgen, maar nu wel. De gevleugelde uitdrukking was een deel van het antwoord dat de liberale minister van Justitie Carel Polak op 22 mei 1968 gaf op de vraag van Kamerlid Kronenburg – een rechtse populist uit de Boerenpartij – waarom de minister studentenactivist Daniël Cohn-Bendit (‘op zijn Frans uitgesproken ongeveer klinkend als ons woord “bandiet”’, aldus Kronenburg) de toegang tot Nederland niet had ontzegd.

Wie muntte het begrip ‘multiculturele samenleving’ in de Kamer? Een bliksemonderzoek levert een verassende uitkomst op. Minister van Binnenlandse Zaken Hans Wiegel (VVD) was de eerste die het gebruikte, en wel op 26 november 1980 in een antwoord op een schriftelijke vraag. ‘Multiculturele samenleving’ werd voor het eerst in de Kamer uitgesproken door premier Ruud Lubbers (CDA) in de regeringsverklaring van zijn eerste kabinet op 22 november 1982. Het komt dus uit centrumrechtse koker, in de Kamer althans.

Mr.dr. Johan van Merriënboer is wetenschappelijk medewerker van het Centrum voor Parlementaire Geschiedenis.