Zeg maar dag tegen je stufi

Zeg maar dag tegen je stufi

De Partij van de Arbeid en de VVD waren het al eens over de afschaffing van de studiefinanciering. Ook de Tweede Kamerfractie van het CDA lijkt reeds besloten te hebben om de stufi om te zetten in ee…

Henk Strikkers

PvdA en VVD eens over stufi

PvdA en VVD eens over stufi

VVD-fractievoorzitter Mark Rutte zoekt op zijn standpunt betreffende studiefinanciering naar een gelegenheidsmeerderheid met de PvdA. Evenals de centrumlinkse regeringspartij is de VVD van mening dat…

Henk Strikkers

Zomers zakgeld

Zomers zakgeld

Heb jij je vuilnis al buitengezet belastingformulier al ingevuld? Veel studenten doen geen belastingaangifte, omdat ze er geen zin in hebben, bang zijn voor de belastingdienst of er simpelweg te lui…

Martini

Compensatoir toetsen

Compensatoir toetsen

Aan de Erasmus Universiteit Rotterdam wil men aan de Rechtenfaculteit het zogenaamde compensatoir toetsen invoeren. Dit houdt in dat een 5 voor het ene tentamen gecompenseerd kan worden met een 7 voo…

Henk Strikkers