logo website ANS

 (advertentie)

[Ingezonden] Veel onduidelijkheden over tentamenweek

Redactie

Daan Verwaaij (20), student Geschiedenis, pleit in deze ingezonden brief voor een betere oplossing voor het afschaffen van de onderwijsvrije week bij de letterenfaculteit. 'De student die niet op buitenlandverblijf gaat, hoeft niet te lijden onder zij die dat wel doen.'

Op de letterenfaculteit is er het nodige veranderd rondom de tentamenperiodes in de eerste en tweede periode. De collegevrije week van de eerste periode verdween en de tentamenperiode die normaal helemaal in januari valt, krijgt een extra week in het midden van december. De reden hiervoor is dat de cursusprogramma’s van de RU zo beter aansluiten op internationale programma’s voor de studenten die vanuit de RU naar het buitenland vertrekken.

Internationalisering is een speerpunt van de RU. Dat er geëxperimenteerd wordt om cursusprogramma’s beter aan te laten sluiten op een eventuele internationalisering, is dan ook logisch. De uitvoering van deze nieuwe maatregel laat echter te wensen over. Voor iedereen, maar met name voor de eerstejaars- en masterstudenten, betekent het verdwijnen van de onderwijsvrije week een flinke verzwaring van de studielast. Onderwijsdirecteur Odin Dekkers benadrukte op de site van VOX op 20 oktober dat er van iedereen, dus ook eerstejaars, verwacht mag worden dat zij het niveau aankunnen, ook zonder onderwijsvrije week.

Ik vraag me echter af of het opofferen van deze week het resultaat oplevert wat men voor ogen heeft. De afgelopen weken kwamen er signalen van studenten die door hun geplande vertrek naar het buitenland in de knoop komen met hun tentamens. In deze gevallen bleek dat de studenten niet op de hoogte waren gebracht van de extra week in december. Docenten zijn verantwoordelijk voor de planning van hun tentamens en blijken niet verplicht tot het gebruik maken van deze optie. Het inlichten van studenten is misschien geen procedurele noodzaak, maar het zou wel zorgen voor meer duidelijkheid. Het veranderen van de planning blijkt niet zo soepel te verlopen als vooraf werd gedacht, de communicatie hierover is in ieder geval naar de studenten toe niet duidelijk genoeg geweest.

Uit de ervaringen van de afgelopen weken bij onder andere een campusronde waar ik bij was, blijkt dus dat zowel studenten als docenten rondom de internationalisering vaak slecht of niet op de hoogte zijn van de mogelijkheid die docenten hebben om tentamens te plannen in de extra week in december. Het is natuurlijk zonde dat de oplossing die je biedt, pas tot stand komt als daar een opleidingscommissie, examencommissie of assessor voor ingeschakeld wordt. In dit geval gaan we er nog gemakshalve vanuit dat studenten de weg naar al deze organen moeiteloos weten te vinden, de praktijk wijst uit dat dit vaak niet zo is. Als meedenkende student, pleit ik ervoor om tot een oplossing te komen waarbij iedereen erop vooruit gaat. De student die niet op buitenlandverblijf gaat, hoeft niet te lijden onder zij die dat wel doen, en zij die naar het buitenland gaan hoeven geen strobreed in de weg worden gelegd door de RU.

Tot slot, aan alle studenten die op buitenlandverblijf gaan en problemen hebben rond de planning van hun tentamens van vakken uit de eerste en tweede periode, luidt het advies: overleg met je docent, ga daarna naar je opleidingscommissie en examencommissie. Als je er echt niet uitkomt, ga naar je assessor en licht je FSR (Facultaire Studentenraad) in. Volgend jaar komt de onderwijsvrije week mogelijk weer terug. Voor dit jaar is dat te laat, de week in oktober is al voorbij, maar de extra tentamenweek moet nog komen. De Faculteit der Letteren heeft nu nog de kans om zowel docenten als studenten beter op de hoogte te stellen van de mogelijkheden. Ook kan de faculteit studenten informatie geven over de stappen die zij kunnen nemen, mochten ze er niet uitkomen. Als de RU internationalisering als speerpunt wil handhaven, kun je het niet maken om studenten dusdanig te hinderen.

Met dank aan Britt Jennissen, assessor van de Faculteit der Letteren voor haar op- en aanmerkingen.