[INGEZONDEN] Studeren voor je bestuursbeurs is een schijnmaatregel

Negentig procent van de studentbestuurders haalde afgelopen jaar genoeg studiepunten voor hun bestuursbeurs. Aanleiding voor het College van Bestuur (CvB) om genoegzaam in de handen te wrijven. ‘Studeren en besturen gaan prima samen, precies zoals we dat verwacht hadden’, aldus rector magnificus Bas Kortmann. De rector lijkt echter niet te beseffen dat studenten op een creatieve manier met de regels omgaan. Met ingang van het collegejaar 2012-2013 is een regeling ingevoerd die de fulltime bestuurders hard raakt. Zij moeten naast hun bestuursjaar 18 EC's halen om hun volledige bestuursbeurzen te ontvangen. Slagen ze hier niet in? Dan krijgen zij niet de volledige bestuursbeurs uitgekeerd. Dit kan uiteindelijk neerkomen op een bedrag van duizend euro.

Om toch studiepunten te halen, wringen de bestuurders zich in allerlei bochten. asap vraagt zich af op wat voor manier studeren op deze manier bijdraagt aan de academische vorming van de actieve student. Is dit wat het CvB bedoelt met studeren náást een bestuursjaar?

Naast het volgen van de zogenaamde ‘pretvakken’ lijkt ook de kennis verloren te gaan. In plaats van studeren voor een goed resultaat, ontstaat er een mentaliteit waarbij studenten het gevoel krijgen dit enkel te doen voor het geld. Een 'studententien'(een zes, red.) is vervolgens het streven. Je geld is daarmee immers binnen! Dit past volgens asap niet in het beeld van de RU dat het CvB voor zich heeft. 'Zevens trekken zessen aan, terwijl achten negens aantrekken', aldus collegevoorzitter Gerard Meijer.

‘Wanneer je straks een baan hebt, kun je ook niet tegen je werkgever zeggen: "sorry, ik ben actief in de biljartclub, dus ik wil graag voor hetzelfde loon, slechts 50 procent van het werk doen"', zo stelde de rector tijdens de cursusmiddag van het SNUF. Hoe kan je echter van iemand verwachten om én CEO van een bedrijf te zijn én een derde van je studiepunten te halen? Je levert als voorzitter van de biljartclub geen bijdrage aan het bedrijf waarvoor je werkt. De actieve student levert een essentiële bijdrage aan het academische klimaat van de universiteit. Studenten die zich inzetten voor hun studievereniging, of functies vervullen in de medezeggenschap, zijn voor de universiteit van essentieel belang.

Iris van Diest, voormalig praeses van N.S.V. Ovum Novum, geeft aan hoe haar ervaring als fulltime bestuurder was. Hoewel ze zelf het benodigde aantal punten heeft gehaald, is de helft van haar bestuur hier niet in geslaagd. Halverwege het jaar zijn er maatregelen genomen om te blijven studeren. Een dag per week was een bestuurder vrij om naar colleges te gaan. Echter was er altijd wel iets gaande waardoor bestuurders belemmerd waren, variërend van het onderhouden van contracten tot schade aan het pand. Opmerkelijk is dat de fulltime bestuurders die geen 18 EC's hebben gehaald, wel vakken van hun eigen studie volgden. Deze waren in combinatie met de extracurriculaire functie simpelweg te moeilijk.

Erger nog is dat studenten aangeven dat het een keuze is: excellente cijfers behalen of een bestuursjaar doen. Simpelweg omdat het niet mogelijk is excellente cijfers te halen en een middelgroot bedrijf te leiden. Dat is namelijk waar een fulltime bestuursjaar op neer komt. Iris ging haar jaar in met een 8,0 gemiddeld, dit geldt echter niet voor alle bestuurders.

Het CvB moet inzien dat niet enkel zulke excellente studenten een bestuursjaar aangaan. Het merendeel van de bestuurders staat niet Cum Laude of Bene Meritum wanneer zij een bestuursjaar starten. Als het zelfs de excellente student vervolgens met moeite lukt om de punten binnen te slepen, hoe moet het dan zijn voor deze ‘reguliere’ student? Voor de student die hard werkt voor een zes of zeven moet het ook mogelijk zijn om zich te ontplooien door een bijdrage te leveren aan het studentenleven.

Hoewel de regeling ook inzet op het feit dat studenten beter betrokken blijven bij hun studie en daarmee het studeren weer makkelijker oppakken, blijkt het tegendeel vaak het geval. Studenten gaan minder gemotiveerd het jaar in: hun gemiddelde is gekelderd, dus waarom zouden zij zich nog inzetten?  Daarnaast is de combinatie van studeren en fulltime besturen niet gewenst, omdat studenten door de vele verantwoordelijkheden alles maar half kunnen doen. Je zet je minder in voor alles, een mentaliteit die je niet zomaar weer van je afzet. Een jammer resultaat hiervan is een gevoel zoals ook Iris dat had: 'Je kon niets meer goed doen.' Wanneer je studenten zulke gevoelens tonen als resultaat van de regeling betreft beurzen, moet je als CvB de beslissing heroverwegen.

De student wordt in deze tijden voortdurend doodgegooid met het belang van profileren naast de studie. Geef studenten daar dan de kans toe! De regeling die is ingevoerd werkt dit tegen en is -in ieder geval voor de fulltime besturen- haar doel voorbij geschoten.

Esra Hageman en Peter Moons zijn lid van de Universitaire Studentenraad namens asap.

Add a comment
Redactie

[#RUkiest] AKKUraatd

Gisteren zijn de universitaire verkiezingen van start gegaan. Tot en met 28 mei kunnen RU-studenten hun stem uitbrengen voor de Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad (USR). ANS-Online vroeg de twee partijen die strijden om het USR-pluche waarom we nu precies op AKKUraatd of asap moeten stemmen. Lees hier het verhaal van AKKUraatd-lijsttrekker Huguette Poolen.

De verkiezingstijd is weer aangebroken! Een week lang wordt iedere student platgegooid met posters, flyers en collegepraatjes van studenten van wie zij tot die week nog nooit van hadden gehoord en op wie ze nu geacht worden te stemmen.

En dan verschijnt nu nog zo’n gek stuk op de website van ANS. Waarom?

Wij zijn AKKUraatd, de studentenfractie in de Universitaire Studentenraad die zich inzet voor kwalitatief hoogwaardig en toegankelijk onderwijs, een bruisend studentenleven en goede faciliteiten. Door onze jarenlange ervaring in de medezeggenschap hebben we al veel bereikt. Denk bijvoorbeeld aan Campus Detachering die op ons initiatief is ontstaan.

Maar genoeg over het verleden, wat gaan we dit jaar bereiken? Allereerst gaan we ons dit jaar inzetten tegen de rendementsmaatregelen die vanuit de overheid en het college van bestuur worden opgelegd. Studenten zijn lang en breed volwassen als ze op de universiteit komen en zijn onder de vleugels van papa en mama vandaan. Het laatste wat ze nodig hebben is een universiteit die ze tot aan het afronden van de master aan het handje vasthoudt en de meest basale zaken, zoals wanneer ze aanwezig moeten zijn in college, voor ze beslist. Kijk, dat je het snijden in rattenhersenen niet kunt leren door het in een boek te lezen, daar kunnen we nog inkomen. Maar dat een college waar alleen uit het boek wordt voorgelezen verplicht moet worden, omdat anders de docent geen studenten voor zich heeft zitten, is onzin.

We kunnen van studenten verwachten dat zij voldoende gemotiveerd zijn voor hun studie en snappen wat er allemaal moet gebeuren om hun studiepunten te halen. Het zou docenten niet moeten uitmaken hoe studenten zich voorbereiden op tentamens. Als dat is door colleges te volgen, prima. Maar als dat gebeurt door het boek te lezen, moet dat ook voldoende zijn.

Maar docenten hebben ook een belangrijk aandeel in de motivatie van studenten. Van een docent die onderuitgezakt achter zijn bureau zijn sheets voorleest, raakt een student alleen maar gedemotiveerd. Wanneer een docent echter vol passie kan vertellen over zijn vakgebied en zijn kennis op een interessante, didactisch verantwoorde manier overbrengt, zal een student ook enthousiaster worden over het vakgebied. Om voor een kleuterklas te staan, moet een volledige opleiding worden gevolgd. Promovendi die de wetenschappers van morgen moeten klaarstomen, krijgen nauwelijks begeleiding in hoe dat moet en worden in het diepe gegooid. Dit kan natuurlijk niet. AKKUraatd pleit er daarom voor dat iedere docent een basiskwalificatie onderwijs moet halen.

STEM AKKUraatd

Huguette Poolen

Lees ook waarom je asap moet stemmen.

Add a comment
pietervanderlugt

[#RUkiest] asap

Gisteren zijn de universitaire verkiezingen van start gegaan. Tot en met 28 mei kunnen RU-studenten hun stem uitbrengen voor de Opleidingscommissies, Facultaire Studentenraden en de Universitaire Studentenraad (USR). ANS-Online vroeg de twee partijen die strijden om het USR-pluche waarom we nu precies op AKKUraatd of asap moeten stemmen. Lees hier het verhaal van asap-lijsttrekker Esra Hageman.

asap is een frisse en scherpe studentenpartij, waarin heel veel studenten van verschillende opleidingen zich actief inzetten om jouw belangen te behartigen! Hiervoor hebben wij een tienpuntenlijst met tien concrete doelen, waarvoor asap zich komend jaar gaat inzetten.

Betere loopbaanbegeleiding is een belangrijk punt voor asap. Veel studenten hebben het moeilijk om na hun studie een baan te vinden. Het is de verantwoordelijk van de universiteit om studenten goed voor te bereiden op hun carrière. Door meer te communiceren over de bestaande mogelijkheden en studenten op dit vlak meer te ondersteunen en faciliteren, willen we dat zij beter voorbereid afstuderen. asap zet zich daarnaast in voor betere digitale voorzieningen: op veel computers staat nog Windows XP, een sterk verouderd systeem. Ook het draadloos netwerk functioneert nog niet goed genoeg: bij Tandheelkunde is dit er zelfs helemaal niet.

Om de kwaliteit van het onderwijs te verbeteren, wil asap dat er hogere eisen aan docenten worden gesteld. Zowel in hun Engelse taalvaardigheid als in hun didactische vaardigheden.

Na een jaar leggen we ook verantwoording af over de beloftes die we in onze tienpuntenlijst doen. Op onze website is een uitgebreide verantwoording te vinden van de tienpuntenlijst van vorig jaar. Zo beloofden we dat we ons hard zouden maken voor ruimere openingstijden van de UB en al aan het begin van het collegejaar verscheen op deze website een pleidooi om een Nacht van de UB te organiseren. Die kwam er, georganiseerd door de hele USR! Ook heeft asap met de USR veel dingen bereikt, zoals een prijsverlaging van de Reftermaaltijden en de USR heeft het CvB verzocht om de vak- en tentameninschrijving aan elkaar te koppelen.

Wij hebben sinds onze oprichting niet stilgezeten. asap staat voor andere medezeggenschap: scherp, betrokken en transparant. Iedere mening telt. asap maakt zich hard voor jouw belang, maar gaat altijd de dialoog aan, zowel met andere partijen als met de bestuurders van de universiteit. Wij doen concrete voorstellen en kunnen worden afgerekend op onze Tienpuntenlijst. Stem daarom asap!

Esra Hageman

Lees ook waarom je op AKKUraatd moet stemmen.

Add a comment
pietervanderlugt

[INGEZONDEN] Moeilijk, een masterdag

Wat liet de universiteit mij schrikken. 600 Radboudianen vertrekken na het halen van hun bachelordiploma naar een andere universiteit? Een verdriedubbeling in drie jaar? En slechts 289 studenten die naar Nijmegen komen voor hun master? Dit heeft de RU niet verdiend.

Collegevoorzitter Gerard Meijer, hoogste werknemer van de universiteit, is hier ook niet blij mee. Er verschenen berichten over de oorzaken, gevolgen en gelukkig ook over de oplossingen. Een belangrijke stap zou het organiseren van een veelbelovende masterdag zijn.

Goed plan. Ook voor een Nijmeegse bachelorstudent een welkome voorlichting, want eerlijk is eerlijk, die masterkeuze kan een lastige opgave zijn. Zeker gezien het grote aantal hoogstaande masters die onze en andere universiteiten aanbieden.

De website over de voorlichting heb ik weten te vinden en de ‘direct aanmelden’-button was niet te missen. Gelukkig was deze via Google makkelijk te vinden (want ik bleek niet tot de doelgroep van ru.nl/studereninnijmegen te behoren en www.mastersinnijmegen.nl kon mijn browser niet vinden). Het ‘direct aanmelden’ was een groot feest. Ik ben namelijk nogal een studiebol, nog lang niet uitgeleerd en van plan meerdere masters te gaan volgen. Geen probleem voor de voorlichtingsdag, want ik kon mij voor zoveel voorlichtingen aanmelden als ik wilde. RU, you made my day!

Als voorbereiding op de masterdag besloot ik eens een overzicht van alle Nijmeegse masters te bekijken. Dat had ik niet moeten doen. Ik kwam terecht bij een lange, nietszeggende lijst van masters. De website vertelde me dat ik was beland bij een ‘overzicht van alle masters en specialisaties’. Dat overzicht mis ik, net als ook maar een vermoeden wat welke master inhoudt. Gelukkig bestaat de lijst uit linkjes waar vast iets moois onder vandaan zal komen. Helaas. Wat rondklikken brengt mij van de ene link naar de andere en weer naar dezelfde. Waar ik ook kom, met geen woord wordt gerept over de hoogstaande kwaliteit van de masters of Nijmegen als studentenstad. Wel kan het mij niet ontgaan dat de RU de beste brede universiteit is, dat logo wordt overal met trots getoond.

Nu weet ik natuurlijk hoe goed en fijn onze universiteit is, maar stel je eens voor dat ik dat niet zou weten. Nee, de website zou mij niet naar de masterdag of überhaupt naar een master trekken. Tip voor de RU: bezoek de masterwebsites van je concurrenten eens. Vijf dagen voor de dag der dagen ontving ik van de medewerkers van studievoorlichting een nette mail, vier keer dezelfde mail zelfs.

Beste (naam),

Je hebt je aangemeld voor de Masterdag van zaterdag 13 april van de Radboud Universiteit Nijmegen. De meeste voorlichtingen starten om 14.30 uur, de voorlichtingsrondes van de opleidingen Psychologie, Sociologie, North American Studies, Taalwetenschappen/Linguistics starten om 15.00 uur. Je kunt je een half uur van te voren melden bij de balie in de Aula, Comeniuslaan 2. Vanuit daar word je verder verwezen naar de juiste locatie.

Als je je hebt aangemeld voor een voorlichting van de Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica of de Faculteit der Medische Wetenschappen, dan word je om 14.00 uur verwacht in het Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135.

De campus van de Radboud Universiteit is goed te bereiken per openbaar vervoer en de auto. Vanaf station Nijmegen rijden gratis pendelbussen naar de campus. Voor meer informatie over de route naar de campus kun je kijken opwww.ru.nl/bereikbaarheid/.

Mocht je nog vragen hebben dan kun je ons telefonisch bereiken op 024 – 3612345, mailen naar studievoorlichting@ru.nl of met ons chatten. Wij zijn bereikbaar op werkdagen van 9.00 tot 17.00 uur.

Tot zaterdag!

Met vriendelijke groet, Studievoorlichting Radboud Universiteit Nijmegen

Ik word bij naam genoemd, fijn! Wel jammer dat men vergeten is waarvoor ik me heb aangemeld. En weet je dat ik zelf eigenlijk niet helemaal zeker weet aan welke faculteit mijn voorkeursmasters gegeven worden? Waar moet ik dan heen? Gelukkig werd mij verteld dat ik om 14.00 uur niet lang bij de Aula moest wachten. Dat bijna iedereen zich daar moet melden is geen enkel probleem, want er hebben zich toch maar 200 studenten aangemeld. Hé Radboud, er gaan er wel 600 weg. Moeten er dan niet wat meer komen?

Drie dagen voor de masterdag mocht ik nog een mailtje ontvangen.

Beste student, Bedankt voor je aanmelding voor de Masterdag van 13 april aanstaande. Je ontvangt deze e-mail omdat je je hebt aangemeld voor meer dan één voorlichtingsronde. Door een fout in het systeem was het mogelijk dat je je kon aanmelden voor meer dan één voorlichtingsronde. Dit is niet correct, de voorlichtingsrondes vinden allemaal ongeveer tegelijk plaats. Je kunt dus maar één ronde volgen. Op http://www.ru.nl/studereninnijmegen/voorlichting/masterdag-13-april/programma/, vind je het correcte programma met de juiste tijden, zodat je kunt zien hoe laat de ronde plaatsvindt die jouw voorkeur heeft. Bij de registratie wordt er dan voor gezorgd dat je verwezen wordt naar de juiste locatie. Een half uur voordat jouw voorlichtingsronde start kun je je aanmelden in het betreffende gebouw:

Aula, Comeniuslaan 2: alle faculteiten m.u.v. Faculteit der Medische Wetenschappen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica). Huygensgebouw, Heyendaalseweg 135: Faculteit der Medische Wetenschappen, Faculteit der Natuurwetenschappen, Wiskunde en Informatica).

We vinden het erg vervelend dat deze fout is ontstaan, we hopen je alsnog te mogen begroeten aanstaande zaterdag 13 april op de Masterdag!

Met vriendelijke groet, Radboud Universiteit Nijmegen, Dienst Studentenzaken Afdeling Voorlichting

Foutje, kan gebeuren. Gelukkig kan ik me online opnieuw aanmelden voor alle rondes. Dat heeft echter niet zoveel zin, want alle voorlichtingsrondes worden tegelijk gegeven. Dan maar een keuze maken.

Tot mijn verrassing kreeg ik nog een mailtje. Gelukkig wist men nu wel weer voor welke voorlichting ik me had aangemeld. Ik had gekozen voor voorlichting over een aantal specifieke masters van een faculteit. De afdeling voorlichting vertelde mij dat ook dit niet door kon gaan. Er zou één voorlichting komen voor alle masters tegelijk. Ik wil helemaal niets weten over master X, want ik wil master Y of Z gaan doen, dus zo'n opzet heeft voor mij geen zin.

Ach, misschien is het wel goed dat er niet al te veel mensen op deze eerste masterdag, of dit masteruurtje, zijn afgekomen.

De naam van de RU-student die dit artikel instuurde is bekend bij de redactie.

Add a comment
Erik

[INGEZONDEN] Nijmegen, een stad voor iedereen

Dit artikel is een reactie op het opiniestuk ‘Wij zijn geen verloedering’, dat maandag verscheen op ANS-Online.

We streven als Partij van de Arbeid in Nijmegen naar de ongedeelde stad, waarin eenieder, ongeacht welke achtergrond, een prettige woonomgeving verdient. Nijmegen is een aantrekkelijke stad, nog steeds trekken meer mensen ernaartoe dan dat er weg gaan. Daar zijn we echt trots op. Daarnaast is Nijmegen een studentenstad waar we eveneens met veel trots over kunnen spreken. Ook willen we graag dat nog meer Nijmeegse studenten de stad zo aantrekkelijk vinden, dat ze zelfs na hun studie hier passend werk en woonruimte kunnen vinden. Daar staan wij voor als PvdA.

Om in een stad te willen wonen zijn een aantal zaken belangrijk zoals onder andere passend werk, een leuke studie, geschikte en betaalbare woonruimte en een goed bereikbare stad. Daarbij is natuurlijk de leefbaarheid van immens belang, want een onprettig leefklimaat stoot mensen af.

Als we spreken over leefbaarheid, brengt dit natuurlijk met zich mee dat de gemeente ook de bewaker is als het gaat om leefbaarheid en sociale samenhang in onze stad. Dit is een heel belangrijke voorwaarde voor een prettige leefomgeving en daarom zal je als gemeente serieus moeten kijken naar signalen van overlast. Niet meer en niet minder.

Het stadscentrum is bijvoorbeeld redelijk dichtbevolkt, met verschillende mensen en verschillende achtergronden. De signalen maken duidelijk dat er gebieden zijn waar bijna 50 procent van de huizen uit studentenwoningen bestaat. In Tilburg is de verlening van een omzettingsvergunning teruggedraaid door de rechter, aangezien de gemeente de leefbaarheidsituatie verkeerd heeft ingeschat. Ik verwijs graag naar deze case. De rechter stelt met zijn uitspraak de vergunning terug te draaien, de norm voor dat gebied betreffende een ‘kwetsbare leefsituatie’. Dat wil zeggen dat leefbaarheid in deze kwestie prevaleert als er nog een studentenhuis bij komt. Door publicatie van de omzettingsvergunningen, wat overigens ook zo zou moeten zijn, krijgt men in ieder geval de mogelijkheid om aan te kunnen tonen of er een kritiek punt is bereikt wat betreft de leefsituatie.

Marijn van der Gaag is lid van de Nijmeegse gemeenteraad voor de PvdA. Hij gaat graag in gesprek met studenten over het onderwerp. Hier vind je zijn contactgegevens.

Add a comment
Redactie

[INGEZONDEN] Wij zijn geen verloedering

Stel je voor: in een doorsnee wijk in Nijmegen komt een pand leeg te staan. De lokale woningbouwcorporatie koopt het op en besluit het te gebruiken voor de verhuur van goedkope appartementen. Dit stuit op klachten van omwonenden, want de kamerverhuur leidt tot een instroom van allochtonen die de ‘traditionele sociale structuren’ van de wijk aantasten en zorgen voor overlast. Vervolgens pleit een lokale politieke partij ervoor om de buurtbewoners in de gelegenheid te stellen hiertegen bezwaar te maken. Van zo’n voorstel zouden bij iedere weldenkende Nijmegenaar die niet op de blonde Mozart uit Venlo stemt de haren overeind moeten gaan staan.

Dit is echter precies wat De Nijmeegse Fractie en de lokale PvdA voorstellen. Het gaat alleen niet om allochtonen, maar om studenten. Studenten zouden te veel overlast veroorzaken en de ‘traditionele 19e-eeuwse schil’ van de stad aantasten. Dus moeten omwonenden een stokje kunnen steken voor plannen om een gezinswoning in hun buurt om te zetten naar een studentenwoning. Kennelijk wordt er al bij voorbaat van uitgegaan dat de introductie van studenten leidt tot overlast en verloedering.

Over de aantasting van sociale structuren door studenten kan ik kort zijn. Studenten zullen zich inderdaad niet zo snel laten zien bij buurtfeesten, wijkcentra of de lokale kroeg – hun sociale leven bevindt zich op de campus en in het centrum. Maar het feit dat buurtbewoners elkaar tegenwoordig niet meer kennen, buren elkaar nooit spreken en dat we vreemden niet meer groeten op straat is, helaas, de moderne westerse cultuur zoals die zich de afgelopen veertig jaar heeft ontwikkeld. Daar kun je studenten moeilijk de schuld van geven.

Dat studenten soms overlast veroorzaken zal ik niet ontkennen. Mensen die in het diepst van de nacht dronken op straat staan te schreeuwen, wildplassen of besluiten dat 6 uur’s ochtends een uitgelezen moment is om een luidruchtige afterparty te houden zijn een bron van ergernis. Dat hierover wordt geklaagd is terecht. In sommige studentenhuizen wordt inderdaad asociaal gedrag vertoond waar ook ik mij aan erger. Dat betekent echter niet dat het acceptabel is dat er nu op basis van generalisaties en vooroordelen beleid wordt voorgesteld wat richting andere bevolkingsgroepen absoluut niet door de beugel zou kunnen. Ik hoef niet te accepteren dat ik als student bij voorbaat word gezien als een bron van verloedering en overlast.

Daarnaast werpen De Nijmeegse Fractie en de PvdA met dit voorstel een extra barrière op die het verhuren van studentenkamers zal bemoeilijken. Net nu het lokale aanbod van kamers weer wat lijkt aan te trekken dreigt het in de kiem te worden gesmoord. In plaats van maatregelen te treffen die het voor fatsoenlijke, rustige studenten moeilijker maken een kamer te vinden kan beter gezocht worden naar een effectievere aanpak voor overlast. Herhaalde klachten van ernstige overlast kunnen al leiden tot uitzetting en kennelijk kunnen studenten binnenkort ook bezoekjes verwachten van ambtenaren die hen vriendelijk doch dringend verzoeken hun voortuin te onderhouden. Laten we problemen aanpakken waar ze zich voordoen, in plaats van een hele groep Nijmegenaren als uitschot aan de kant te zetten. Studenten zijn geen verloedering.

Yurre Wieken is student Politicologie en lid van de Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen.

Add a comment
Redactie

[INGEZONDEN] Nijmegen plofstudentvrij

Al voor de poort begint het proces van selectie. Studenten krijgen een stempel op het hoofd gedrukt met de markering ‘risicostudent’, ‘langstudeerder’ of ‘hbo-instromer’. Tijdens elke stap van het proces worden studenten straks als kuikens geselecteerd. Is je propedeuse wel op tijd binnen? Haal je het bachelordiploma wel binnen de nominale studieduur? Breng je wel voldoende uren door in de collegezaal? Studenten schuiven in moordend tempo over de fabrieksband onder het streng toeziend oog van de rendementscontroleurs. Zodra je niet aan de norm voldoet, kun je vertrekken. Studenten worden door de bachelor heen gejaagd zonder om zich heen te kunnen kijken. Het product van de fabriek ‘universiteit’ is uiteindelijk een smakeloze plofstudent die in een nominaal tempo volgestouwd is met kennis, maar een blik heeft die niet verder reikt dan de UB waarin die plofstudent is gekweekt.

Gisteren maakte minister Bussemaker bekend dat universiteiten en hogescholen ook in latere jaren, met uitzondering van het laatste jaar, een negatief studieadvies mogen geven. Volgens het voorstel van de regering zouden onderwijsinstellingen ook na het eerste jaar studenten nog mogen wegsturen, uitsluiten van vakken of de geldigheidsduur van behaalde tentamens beperken. Waar het bindend studieadvies in het eerste jaar vooral bedoeld is als selectiemiddel om te toetsen of studenten op de juiste plek zitten, is de nieuwe maatregel bedoeld als snelstudeermaatregel. Studenten worden gedwongen ieder jaar een minimum aan studiepunten te behalen en krijgen op deze manier geen enkele ruimte meer in hun studie voor zelfontwikkeling.

De combinatie met andere maatregelen, zoals de harde knip, de afschaffing van de studiefinanciering en de afschaffing van de OV-kaart zorgt ervoor dat studenten tijdens hun studie geen risico’s meer kunnen nemen. Een nuttige stage van vier dagen in de week? Een half jaar vakken volgen in het buitenland? Niet doen, want dat verhoogt de kans op studievertraging. Wederom is het voorstel van de regering een maatregel die duidelijk niet bijdraagt aan een goede studie. Het binnentikken van studiepunten wordt nog meer het motto, terwijl extra activiteiten totaal niet meer aantrekkelijk zijn. In plaats van de keuzevrijheid van studenten te beperken zien Studentenvakbond AKKU en AKKUraatd graag dat studenten zeggenschap blijven behouden over de invulling van de eigen studententijd.

Gelukkig is de plofstudent nog verre van realiteit in Nijmegen. De Radboud Universiteit geeft tot op heden blijk van welwillendheid tegenover studenten. De focus wordt op onderwijskwaliteit gelegd. Toch heeft ook het College van Bestuur een boekwerk met prestatieafspraken moeten ondertekenen. De bezuinigingsdrang en het rendementsfetisjisme van kabinet-Rutte II raken dus zowel studenten als onderwijsinstellingen. Natuurlijk kosten studenten die langer studeren meer geld en uiteraard moeten er normen worden gesteld, maar deze opstapeling van maatregelen draaft te ver door. Het streven naar kwalitatief goed onderwijs wordt hierbij uit het oog verloren en universiteiten worden enkel afgerekend op rendementen en percentages.

Bussemaker toont een totaal gebrek aan visie op het gebied van onderwijs en onderwijskwaliteit. Ze heeft slechts oog voor bezuinigingen en efficiëntie. Studentenvakbond AKKU en AKKUraatd vertrouwen erop dat de Radboud Universiteit de focus blijft leggen op onderwijskwaliteit en ruimte blijft voor activiteiten naast de studie. Tot nu toe heeft het College van Bestuur dit ook getoond door te laten blijken geen voorstander te zijn van selectie aan de poort en zich uit te spreken tegen het leenstelsel.

Tom Hoven is voorzitter van Studentenvakbond AKKU. Nienke Aangenendt is fractievoorzitter van AKKUraatd.

Add a comment
Erik