ANSdebat: gentechnologie is koffiedik kijken

Jozien

Rondom gentechnologie is bijna iedere mening te onderbouwen, bleek gisteren tijdens het derde ANSdebat in Lux, georganiseerd samen met biologievereniging BeeVee. Allerhande onderzoeken vlogen door de zaal. Het een toonde aan dat het genetisch modificeren van planten vooral voordelen heeft, het andere dat het schadelijk is voor mens en milieu. Sprekers waren Wouter van Eck van het Gelderse GroenLinks, Herman van Bekkem, landbouwspecialist van Greenpeace Nederland, Bert Lotz, toegepast ecoloog aan Wageningen University en Arjen van Tunen, CEO van Keygene. Marjan Bovers van COGEM gaf een inleidende lezing.

De sprekers vonden elkaar in de stelling dat de Nederlandse landbouw duurzamer moet. Of dit moet met of zonder genetisch gemodificeerde gewassen, was wel een heikel punt. Hobbyboer Van Eck noemde gentech een 'saaie, vervelende omweg' ten opzichte van biologisch eten. Ook Van Bekkem was kritisch. Hij stelde dat de negatieve gevolgen van gentechnologie nog niet bekend zijn en dat ook biologische gewassen vaak worden 'besmet' met gentechnologisch DNA door kruisbestuiving en het uitwaaieren van pollen. Van Tunen zag de voordelen wel en stelde daarnaast dat de starre houding van de EU ten opzichte van gg-gewassen de Europeanen op een achterstand zet.

Dit werd hem door het publiek niet in dank afgenomen. Een aantal fanatiekelingen vergat steevast de hand op te steken als ze iets wilden zeggen en schreeuwden zaken als 'ieder half uur pleegt een boer zelfmoord omdat hij door genetische modificatie zijn werk niet meer kan voortzetten.' Het feit dat Van Tunen dit slechts anekdotes noemde, gooide alleen maar olie op het vuur. De heftige discussie werd de hele avond gevoerd, maar geen van de partijen werd overtuigd. Ter conclusie maakte Van Bekkem nog een bemoedigende opmerking: 'Je hebt het mes en de vork in eigen hand. Je kunt kiezen welk eten je eet en welk eten niet.'

Het volgende ANSdebat is in samenwerking met KNUS, de studievereniging van Algemene cultuurwetenschappen en zal gaan over de bezuinigingen in de kunst- en cultuursector.