ANSdebat: samenwerken is meer dan ooit belangrijk

Eline Huisman

‘Door de bezuinigingen zullen kunst en cultuur in de toekomst meer lokaal geïnitieerd en gefinancierd worden. Dat zorgt voor een meer gedifferentieerd aanbod. Hoe gedifferentieerder, hoe beter, dus misschien danken we straks Geert, Mark en Halbe voor een beter cultuurbeleid.’ Hoewel een vleug cynisme in zijn stem niet ontbreekt, zijn het hoopvolle woorden waarmee Vincent Meelberg, universitair docent aan het instituut voor Historische, Literaire en Culturele studies aan de RU, gisteren de middag afsloot. Het vierde ANSdebat, ditmaal in samenwerking met studievereniging KNUS, stond in het teken van de bezuinigingen op kunst- en cultuur en de manier waarop culturele instellingen omgaan met de gevolgen daarvan.

Erik Benders, zakelijk leider van Kytopia, was stellig in zijn reactie op de bezuinigingen: ‘Wij hebben de discussie over subsidie volledig genegeerd, ons niet in verbale zin uitgesproken. We laten des te meer zien wat er allemaal mogelijk is.’ In het pand waar Kytopia gevestigd is worden kunstenaars uit diverse hoeken samengebracht om zo een broedplaats voor creativiteit te creëren. Benders sneed daarbij een van de zere plekken in cultuurbeleid aan: ‘Het probleem met cultuurbeleid is dat men eerst zelf een idee wil hebben waarvoor de subsidie bestemd is. Ideeën van de kunstenaar zelf zijn per definitie beter, omdat ze er affiniteit mee hebben en affiniteit is de basis waar vanuit een kunstenaar werkt.’ De ogenschijnlijk nonchalante Benders wil vooral niet teveel beren op de weg zien door op geld en subsidie gericht te zijn. ‘Als we morgen uit het pand worden gezet, dan denk ik daar morgen wel over na.’

Zakelijk leider van Popronde Nijmegen Bas Broeder noemt het ontbreken van geld als drijfveer voor kunstenaars ‘misschien wel de zwakte. Veel geld gaat naar de grote instellingen, maar popmuzikanten verdienen heel weinig aan hun werk.’ Broeder stelt dat kunstenaars wat dat betreft wel iets kunnen leren van ondernemers en noemt de bezuinigingen een gelegenheid om ‘heilige huisjes weer eens op te schudden’ in de kunst- en cultuursector. Van echte kansen is echter geen sprake, Popronde maakt al minimaal aanspraak op bijdrages vanuit de gemeente.

Het aangaan van samenwerkingsverbanden is wellicht de rode draad in de manier waarop de sprekers met de bezuinigingen omgaan. Frank Tazelaar, directeur van Literair Productiehuis De Wintertuin, vertelt dat het geleid heeft tot een geplande fusie met onder meer theater- en dansproductiehuis Generale Oost. Hij is trots op de reeds bestaande samenwerkingsverbanden zoals Poetracks, waarbij poëzie via jonge bandjes aan de man gebracht wordt. ‘Allerlei problemen drijven mensen in elkaars armen, is het niet? Fuseren is meer dan ooit belangrijk,’ schaart Broeder zich achter dit idee.

De middag werd afgesloten met een laatste woord om nogmaals het belang van kunst en cultuur te benadrukken. Terwijl Meelberg sprak over de kracht van spontaniteit en anders durven denken, bracht de Literaturjugend van De Wintertuin in verhaal en gedicht de oogst van de leerschool ten gehore.

Foto's: Nout van Deijck