Postermeisje van Phocas

Verward: Roeimeisje

Lex Crijns snapt er af en toe helemaal niets van en probeert zijn verwarring in vierhonderd woorden voor u samen te vatten. Als u het niet begrijpt, vindt hij dat niet erg; dan is hij t…

Redactie
'Kerst is een goede tijd om kritisch te zijn'

Ronduit: kritiek verbindt, uit haar!

In zijn spitsvondige columns zet student Jurijn Timon de Vos vraagtekens bij ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden in het (studenten)leven. Zijn doel: het bestrijden van onverschilligheid.

Na mijn vori…

Redactie
'Wees geen all-you-can-read-restaurant'

CC'tje: All-you-can-readrestaurant

Wanneer Cecile Collin haar gedachten aan het papier schenkt, zet ze jou in de CC. Zo kan jij meelezen met de studentikoze ongemakken van deze student Nederlands.

In Emmen heb je een all-you-can-eatres…

Redactie
'Dat heb je stoer gedaan Lex'

Verward: Stoer

Lex Crijns snapt er af en toe helemaal niets van en probeert zijn verwarring in vierhonderd woorden voor u samen te vatten. Als u het niet begrijpt, vindt hij dat niet erg; dan is hij tenminste niet d…

Redactie
'Niemand studeert in de UB'

Ronduit: De UB, vrijplaats voor studieontwijkers

In zijn spitsvondige columns zet student Jurijn Timon de Vos vraagtekens bij ogenschijnlijke vanzelfsprekendheden in het (studenten)leven. Zijn doel: het bestrijden van onverschilligheid.

De Universit…

Redactie
Ongewenst kinderloos

Verward: OK-vrouw

Lex Crijns snapt er af en toe helemaal niets van en probeert zijn verwarring in vierhonderd woorden voor u samen te vatten. Als u het niet begrijpt, vindt hij dat niet erg; dan is hij tenminste niet d…

Redactie
Spinning tegen de Fuikbuik

CC'tje: Spinning

Wanneer Cecile Collin haar gedachten aan het papier schenkt, zet ze jou in de CC. Zo kan jij meelezen met de studentikoze ongemakken van deze student Nederlands.

Een van de meest ingrijpende veranderi…

Redactie