Mijmelarij

Mijmelarij

Liefde heeft veel te maken met het lichaam – vooral in de liefde van mannen voor vrouwen. Vrouwen vallen in mindere mate dan mannen op uiterlijk, maar vooral op sociaal-economische status, zo beweren…

Lieke

Geachte God,

Ik ga het deze keer extreem kort houden, want zijn wel genoeg langdradige odes en verweren geweest aan/tegen u. Ik geloof niet dat u bestaat, maar zou u deze brief toch lezen, zou u zich dan eindelij…

Walbert

Mijmelarij

Mijmelarij

De FBI heeft lang niet geloofd, lees ik in een nieuwsartikel, dat Hitler in 1945 zelfmoord heeft gepleegd. Hij zou ontsnapt zijn naar Argentinië of Tibet en tot 1955 is er nog intensief naar hem gezo…

Lieke

Geachte sportjournalisten,

Ik heb vrijdag hoofdschuddend sportkaternen in kranten zitten lezen. Zelfs het sportjournaal miste relativeringsvermogen. Goede resultaten in de eerdere rondes van de Europa League hadden hier en daa…

Walbert

Mijmelarij

Mijmelarij

Lente! Nu al 11 dagen. Het begon bijzonder zonnig, jammer van de regen de afgelopen twee dagen, maar ik beschik over overmoedig optimisme dat mij ingeeft dat de rest van de lente zal bestaan uit rege…

Lieke

Geacht ANS,

Met het gevaar dat dit een wel zeer incestueus stukje gaat worden: een brief aan jou. Eerst wil ik je feliciteren met het 25-jarig bestaan van het blad. De eerste twintig jaren zijn volstrekt aan mij…

Walbert

Mijmelarij

Mijmelarij

Op de site van The Guardian kom ik het artikel “Funny Business: The Life of Clowns” tegen. Schijnbaar organiseren clowns regelmatig conventies. En ze nemen zichzelf behoorlijk serieus.

Clowns zijn v…

Lieke