Ondertussen in: India

pietervanderlugt

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: onderwijshervormingen in India.

Na hevige protesten van studenten en docenten en politieke strijd heeft de Universiteit van Dehli besloten om vierjarige in plaats van driejarige bacheloropleidingen aan te bieden.

De hoogst aangeschreven universiteit van India wil met de hervorming zorgen dat de onderwijskwaliteit wordt verbeterd en studenten de mogelijkheid bieden om meer vaardigheden te ontwikkelen. Studenten en docenten zijn echter verbolgen dat zij nauwelijks inspraak hebben gehad over de inhoud van het plan. Ook zijn ze bang voor chaos omdat de hervorming overhaast wordt ingevoerd. De rigoureuze veranderingen van de bachelorstructuur moeten namelijk binnen tien maanden afgerond zijn en docenten kregen twee weken de tijd om dertig nieuwe cursussen uit de grond te stampen.

Een ander probleem is dat de druk op andere universiteiten wordt opgevoerd om eenzelfde hervorming door te voeren. Voor studenten uit het buitenland wordt het namelijk moeilijker om in te stromen of een master te volgen. Daarnaast komt de toegankelijkheid van de universiteit nog verder onder druk te staan. India kent al een chronisch tekort aan hoger onderwijsinstellingen en een vierde bacherlorjaar legt een extra belasting op de toch al beperkte fysieke en personele capaciteiten. De Universtiteit van Dehli ontvangt jaarlijks ongeveer 55 duizend eerstejaars, maar plannen om dit aantal extra studenten onder te brengen zijn er nog niet. Dat de kosten van een opleiding met 33 procent zouden toenemen, maakt het voor minder gefortuneerden ook nog eens schier onmogelijk om een studie te betalen.

Tegenstanders van de plannen willen dat de politiek en de premier ingrijpen. Van de minister van Onderwijs valt weinig te verwachten, volgens hem staat het de universiteit vrij om hun onderwijs naar eigen inzicht in te richten. Volgens de tegenstanders toont dit dat het ministerie incapabel is om richting te geven het het hoger onderwijs in het land.