Ondertussen in: het Verenigd Koninkrijk

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: valse bommeldingen op Britse universiteiten.

Britse universiteiten worden er zo langzamerhand gek van. Al wekenlang krijgen ze via verschillende wegen bommeldingen binnen, die allen niet op waarheid berust blijken te zijn.

Zo'n drie weken geleden begonnen de meldingen, die soms via de telefoon, maar voornamelijk via anonieme e-mails worden verspreid. Universiteiten namelijk de meldingen keer op keer serieus, waardoor complete gebouwen moesten worden ontruimd. De constante stroom van evacuaties en meldingen op universiteiten maken het er niet makkelijker op: 'We hebben ongeveer een dozijn meldingen binnengekregen sinds de eerste op 23 april. Ze waren allen vals, maar moesten toch serieus worden genomen. De eerste melding was specifiek gericht op twee kamercomplexen, maar de meesten waren algemeen', zegt David Alder, woordvoerder van de Universiteit van Bristol, tegenover de Britse krant The Guardian. Sinds drie weken krijgt ook de beroemde Universiteit van Cambridge bommeldingen, die steeds gericht zijn op een specifiek op een gebouw.

Scotland Yard heeft inmiddels een landelijk onderzoek ingesteld naar universiteitsmeldingen. Ze ziet een duidelijk verband tussen de zaken, maar tast nog in het duister naar de precieze motieven achter de meldingen.

 

Erik

Ondertussen in China

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: alles voor een plek aan een Chinese universiteit.

Miljoenen aankomende studenten door heel China kunnen worden opgeveegd. Ongeveer een week geleden vonden toelatingsexamens plaats, waarmee scholieren met elkaar het gevecht aangingen om een plek op een der Chinese universiteiten te bemachtigen.

En dat ging over lijken. Bij de kinderen werden zuurstof canisters toegediend, ze werden aan infusen van aminozuren gelegd en meisjes kregen tijdens de voorbereidingsperiode hormooninjecties zodat ze geen overlast ondervonden van hun menstruatie. Ouders van deze kinderen huurden speciale tutors, dwongen hun kroost tot educationele bootcamps en beloven absurd waardevolle cadeaus, zoals auto’s en geldbedragen, als beloning voor goede resultaten.

Meer dan negen miljoen studenten vanuit heel China namen deel aan de Gaokao, het tweedaagse toelatingsexamen voor de universiteiten. De afgelopen 30 jaar waren er meer dan 70 miljoen inschrijvingen voor de toets. De punten die worden toegekend liggen tussen de nul en 750. Vanaf 500 punten maakt een scholier kans op een plek op de universiteit.

Het aantal scholieren dat zich inschrijft voor de Gaokao neemt sinds 2008 ieder jaar af, waarschijnlijk omdat er simpelweg minder Chinezen met de juiste leeftijd zijn en omdat meer studenten een buitenlandse universiteit verkiezen boven een nationale instelling.

 

Ondertussen in: Duitsland

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: Problemen met de BaMa-structuur in Duitsland.

Het is ruim twaalf jaar geleden dat het universitaire onderwijssysteem dat wij kennen, die van de bachelor-masterstructuur (BaMa), zijn intrede heeft gedaan. Met de ondertekening van de Bolognaverklaring in 1999 sloten 29 Europese landen een pact om onderwijs op een gelijk niveau te krijgen en internationalisering te bevorderen. In Nederland is er altijd veel discussie geweest over de BaMa-structuur, in oktober 2011 wijdde ANS er nog aandacht aan.

Ook bij onze oosterburen is er nu tumult ontstaan over de BaMa-structuur. Universiteiten zien het aantal studenten dat hun bachelor niet afmaakt stijgen met 10 procent in vier jaar. Lag het aantal studenten dat voortijdig stopt met zijn of haar bachelor in 2006 nog op 25 procent, in 2010 was dit gestegen naar 35 procent. Dit is opmerkelijk, want op de Duitse hogescholen, de zogenaamde Fachhochschulen, halveerde het aantal studenten dat wegliep zonder bachelordiploma in vier jaar tijd. Universiteiten wijden de stijging in het aantal voortijdig bachelorverlaters aan de BaMa-structuur, zo blijkt uit een rapport (.pdf), dat onlangs verscheen. Die is namelijk veel later ingevoerd doordat er door universiteiten hard over werd gediscussieerd. Op de Fachhochschulen was de implementatie veel makkelijker en sneller.

Bondskanselier Merkel en haar regering proberen een hulpende hand te bieden, maar kampen met meer problemen in het hoger onderwijs. Er is de laatste jaren namelijk een gigantische toename in het aantal studerenden, waardoor een plek vinden aan een universiteit voor scholieren steeds lastiger wordt. Tot 2015 investeren ze daarom ruim vijf miljard in hoger onderwijs.

 

Erik

Ondertussen in: Frankrijk

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: De nieuwe Franse president.

Dinsdag nam Francois Hollande de plaats in van Nicolas Sarkozy in het Élysée. In de stromende regen werd de nieuwe president van Frankrijk toegejuicht door een groot publiek, dat blij was dat er een einde kwam aan het liberale en Europagezinde beleid van Sarkozy. Ook de gezaghebbende hogeronderwijsorganisaties, docentenorganisatie SNESUP (Syndicat National de l'Enseignement Supérieur), onderzoekerssyndicaat SNCS (Syndicat National des Chercheurs Scientifiques) en studentenvakbond Confédération Etudiante, reageerden verheugd op de wisseling van de wacht.

In het heetst van de verkiezingsstrijd liet Hollande al weten geen spaander heel te zullen laten van het onderwijsbeleid van zijn voorganger. Door het doorgeslagen liberalisme van Sarkozy, die subsidie verleende aan universiteiten op basis van prestaties, is er een grote ongelijkheid ontstaan tussen instellingen. De nieuwe president zegt te streven naar coöperatie in plaats van concurrentie. In de praktijk zal het nieuwe beleid neerkomen op een hervorming van de Franse bachelorfase, beter studieadvies, ruimere studiefinanciering en meer studentenkamers.

Een ander belangrijk punt waar het met name de Confédération Etudiante om draait is het beleid rond niet-Europese studenten. Een jaar geleden gaf minister van Binnenlandse Zaken Claude Guéant een circulaire uit die het deze studenten lastig maakt om zich na hun studie in Frankrijk te vestigen. Niet alleen studenten en universiteitsbesturen keerden zich tegen deze Guéant-circulaire, ook vanuit het bedrijfsleven ontstond kritiek. Frankrijk zou voor getalenteerde niet-Europeanen minder aantrekkelijk worden.

De Confédération Etudiante heeft de nieuwe president al opgeroepen om binnen 30 dagen de circulaire, 'die de Franse universiteiten en hun internationale reputatie ondermijnen', te verwijderen. Hollande heeft beloofd aan deze eis te voldoen. Het is te hopen voor Franse en niet-Europese studenten dat deze president zijn verkiezingsbeloftes nakomt.

 

Mickey