Ondertussen in Japan

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: dalende kwaliteit van Japanse studenten

Hoewel Nederlandse universiteiten steeds grotere studentaantallen moeten huisvesten, is in Japan het probleem dat er te weinig studenten zijn. Daardoor daalt het niveau. Dat berichtte The Japan Times deze week.

In Japan groeien steeds minder jongeren op. Waren er in 2010 nog ruim 2 miljoen 18-jarigen, in 2011 waren dat nog maar 1.2 miljoen. Een dalend aantal jongeren in zijn geheel heeft logischerwijs ook een afname in het aantal potentiële studenten tot gevolg. Om nog enigszins het hoofd boven water te kunnen houden vanwege de groeiende concurrentie zijn universiteiten hierdoor genoodzaakt om de toelatingscriteria te verlagen. Studenten in spe hoeven op sommige universiteiten geen toelatingstoesten te maken, waardoor de studentaantallen over de laatste twee jaren bleven hangen tussen de 500 duizend en 600 duizend.

Hierdoor verlaagt het algehele niveau van het academisch onderwijs. Meest pregnante voorbeeld hiervan is een onderzoek van een hoogleraar Astronomie aan de universiteit van Tokai. Hij vroeg 667 van zijn eerste- en tweedejaars om een aantal simpele vragen te beantwoorden. Bijvoorbeeld aan welke kant de zon opkomt. Geen moeilijke vraag, vooral niet in het land van de rijzende zon. Opvallend genoeg wist slechts 22 procent dit en gaf aan dat de zon in het oosten opkomt. Driekwart van de sterrenkundigen dacht bij zonsopkomst naar het westen te moeten kijken. Als antwoord op de vraag of de zon, de maan of Mars in een baan om de aarde draait, wist slechts 54 procent te melden dat dit de maan is.

De Japanse overheid ziet de oplossing onder meer in het aantrekken van meer buitenlandse studenten. Hierdoor zal het gemiddelde niveau van het academisch onderwijs in het land stijgen. Nu studeren er zo’n 140 duizend buitenlanders in Japan, dat moeten er in 2025 ongeveer 300 duizend zijn.

 

Erik

Ondertussen in het Verenigd Koninkrijk

Op Engelse universiteiten liggen werknemers nog steeds overhoop met de overheid vanwege aankomende wijzigingen in het pensioenstelsel. Sinds begin oktober werken vakbondsleden alleen nog maar strikt volgens de contractuele verplichtingen. Bij aanvang van de work to rule staking werd al gewaarschuwd dat het tot echte stakingen kon komen. Afgelopen woensdag was het zo ver. Ongeveer twee miljoen werknemers uit de publieke sector legden hun werkzaamheden de hele dag neer, de grootste staking in dertig jaar.

Ongeveer twee derde van alle scholen was de hele dag gesloten. Ook op verschillende universiteiten weigerden werknemers colleges te geven. De twee grootste vakbonden in hoger onderwijsland, de University and College Union (UCU) en Unison, met gezamenlijk ruim 100.000 leden, steunden de landelijke staking. Unison vertegenwoordigt universiteitsmedewerkers die getroffen worden door wijzigingen in het pensioenstelsel voor werknemers in de publieke sector, terwijl UCU de groep vertegenwoordigt die in het Universities Superannuation Scheme zitten, een pensioenregeling voor werknemers van private universiteiten. Door veranderingen in beide pensioenstelsels gaan universiteitsmedewerkers er flink op achteruit. In het ergste geval verliest een jonge docent, die tot zijn 65e voor een universiteit blijft werken, 130.000 pond aan voordelen.

Onder studenten lijkt de staking weinig te leven. Een Nederlandse masterstudent aan de London School of Economics laat weten dat zijn Engelse studiegenoten de stakingen en de veranderingen in de pensioenstelsels nauwelijks bespreken. Behalve een dag zonder colleges merken studenten vooralsnog weinig van de werkweigering.

Niet iedereen steunt de pensioenstakingen, maar Top Gear-presentator Jeremy Clarkson heeft wel een erg morbide kijk op de gebeurtenissen van afgelopen woensdag.

 

Fich

Ondertussen in Ierland

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: studentenprotest in Ierland.

Al jaren is er discussie over het collegegeld van Ierse studenten. Afgelopen verkiezingen hadden de inmiddels zittende partijen gesteld het collegegeld dit jaar niet te verhogen. Via een omweg tracht de regering toch enorme bedragen te besparen op studenten door studiefinanciering in zijn geheel af te schaffen. Tevens wordt in de wandelgangen wederom een verhoging van collegegeld genoemd.

De Union of Students in Ireland (USI) weigert zich daarbij neer te leggen en heeft afgelopen woensdag een massaal protest georganiseerd te Dublin. De bond heeft 200 bussen ingezet om studenten van alle universiteiten naar de hoofdstad van Ierland te brengen. Ongeveer 20.000 mensen betraden de straten om hun steun te betuigen. Een jaar geleden verliepen protesten relatief gewelddadig toen het collegegeld van €1500,- naar €2000,- werd verhoogd, ditmaal waren er weinig problemen. Louter de Ierse Occupy-beweging schopte stennis omdat leden werden verhinderd mee te lopen. Volgens de USI was dit niet met opzet: de groep probeerde simpelweg zich aan te sluiten via een branduitgang, waar politie een stokje voor stak.

 

Joeripisrat

Ondertussen in de Verenigde Staten

Eind augustus berichtten we al over de extreem hoge schulden van studenten in de Verenigde Staten. Het schuldenbedrag van studenten is hoger dan het totale bedrag aan creditcardleningen en economen vrezen voor een nieuwe bubbel.

Ook bij de Occupybeweging op Wall Street zitten veel studenten die na hun studie te kampen hebben met een torenhoge schuld, maar geen baan kunnen vinden. Volgens onderzoek van The College Board, een non-profit organisatie ter bevordering van excellentie en redelijkheid in het onderwijs, komen studenten van publieke scholen met een schuld van ruim 22.000 te zitten na hun studie. De kans op een baan slinkt echter nog steeds.

Obama en de zijnen hebben nu een plan om iets aan deze problematiek te doen. Hij verlaagt de rentes op studentenleningen met een half procent en verlegt het moment van kwijtschelding naar twintig jaar in plaats van vijfentwintig. Zevenhonderduizend mensen tekenden echter een petitie voor complete kwijtschelding van alle schulden. Zij vinden Obamas oplossing dan ook belachelijk. Op University World News wordt de 28-jarige Gregory Rosenthal geciteerd. Hij vergelijkt studenten met mensen in derdewereldlanden, ze worden volgens hem beiden sterk benadeeld. De verwachting is dan ook dat studenten en occupyprotestanten zich niet zullen neerleggen bij deze oplossing voor het schuldenprobleem.

 

Jozien

Ondertussen in: Oostenrijk

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: Oostenrijkse plannen tegen toename van dure buitenlandse studenten.

Een tijd studeren in het buitenland wordt door veel universiteiten gestimuleerd. Op basis van uitwisselingscontracten tussen universiteiten, zoals bijvoorbeeld het Erasmusprogramma, kunnen studenten zonder extra kosten voor collegegeld onderwijs volgen aan een buitenlandse universiteit. De student blijft dan het gebruikelijke tarief voor collegegeld betalen, terwijl de gastuniversiteit verantwoordelijk is voor de subsidiëring van de studie voor deze student. Aan dat laatste moet echter een eind komen, zo vindt de Oostenrijkse Gabi Burgstaller, gouverneur voor de Socialistische Partij in Salzburg.

Oostenrijk kampt met een toenemend aantal Duitse studenten die niet aangenomen worden op de universiteit in het thuisland. Ook landen als Zwitserland, Schotland en Nederland hebben te maken met een vergelijkbare discussie. Denk in Nijmegen alleen al aan het blijvend hoge percentage Duitse psychologiestudenten die in verband met de strenge Duitse selectiecriteria voor hun studie de grens over komen. In Schotland moeten Engelse studenten momenteel duizenden euro’s extra collegegeld betalen om een te grote toestroom vanuit Engeland tegen te gaan.

Burgstaller heeft een andere oplossing voor ogen om de Oostenrijkse belastingbetaler te sparen voor een Duitse toestroom. Zij wil dat in de toekomst niet de gastuniversiteit, maar de universiteit in het land van herkomst opdraait voor de studiesubsidiëring van buitenlandse studenten. Dat zou betekenen dat bijvoorbeeld de Duitse overheid een bepaald geldbedrag betaalt voor elke Duitse student die besluit in Oostenrijk te gaan studeren. Burgstaller wil er zo voor zorgen dat deze aanvullende fondsen gebruikt worden om te investeren in de studiekwaliteit van studenten.

Dat de plannen van Burgstaller zullen leiden tot een complex systeem voor het organiseren van studeren in het buitenland, is nu al duidelijk. Zo zou voor Nederlandse studenten gelden dat de zogenaamde langstudeerdersboete bijvoorbeeld ook geldig blijft wanneer zij hun studie in het buitenland volgen.

 

Eline Huisman

Ondertussen in Australië

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: Soepele integratie op Australische universiteiten

Een grote verrassing voor Australische rectoren. Twee jaar na een grondige verscherping van het immigratiebeleid aldaar besloot de regering vorige week een voorstel van Michael Knight om het voor studenten weer aantrekkelijker te maken op het eiland te studeren op alle punten aan te nemen. Knight, voormalig minister van de staat New South Wales, schreef in een 150-pagina's tellend rapport 41 voorstellen waarmee Australië zijn positie binnen de wereldwijde studentenmarkt kan versterken. De maatregelen betekenen dat Australische universiteiten vanaf volgend collegejaar zoveel buitenlandse studenten mogen aannemen als ze willen.

Twee jaar geleden voerde de Australische regering strenge maatregelen in die het moeilijk maakten voor buitenlanders om Down Under te gaan. Veel jongeren uit Zuidoost-Azië gebruikten de soepele immigratiewetgeving om het eiland binnen te komen. Zij volgden een korte kappers- of kookcursus en konden zo een verblijfsvergunning in de wacht te slepen. Deze politiek leidde tot maatschappelijke onrust, waarna de regering tot maatregelen besloot. Dit hield onder andere in dat buitenlandse studenten moesten aantonen over voldoende financiële middelen te beschikken voor ze werden toegelaten. Zo diende een student uit China ten minste 100.000 Australische dollars (ongeveer 73.000 euro) te kunnen missen.

Wat de regering niet voorzien had, was dat op hetzelfde moment de waarde van de Australische dollar sterk begon te stijgen ten opzichte van de Amerikaanse variant. Door het vernieuwde immigratiebeleid en deze waardeverschuiving werd het voor Aziatische studenten voordeliger om naar universiteiten in de Verenigde Staten en Canada te vliegen. In twee jaar tijd daalden de inkomsten van de Australische universiteiten door buitenlandse studenten van 18 miljoen dollar naar 16 miljoen. Een fikse streep door de rekening, tot groot ongenoegen van de rectoren. Zij pleitten voor versoepeling van de regels voor studenten, wat nu dus een feit is.

Er klinken echter ook een hoop kritische geluiden in de Australische wastelands. De nieuwe plannen zouden zorgen voor een enorme toestroom van nieuwe forensen, die de Australische hoger opgeleiden zullen beconcurreren om de beste banen. Een vloeiende integratie van Aziaten in de Australische samenleving lijkt in ieder geval nog ver weg.

 

Mickey

Ondertussen in Marokko

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: het eerste Holocaustsymposium in een Arabisch land.

Terwijl de Palestijnse leiders bij de Verenigde Naties het bloed onder de nagels van de Israëli's vandaan halen, was er elders in de Arabische wereld een gebeurtenis die de bewoners van het Beloofde Land gunstig zal hebben gestemd. Voor de eerste keer in de geschiedenis werd er een Holocaustconferentie gehouden in een Arabisch land, dat meldt Ha'aretz. In 2006 was er nog een bijeenkomst in Iran, waar de wereld schande over sprak, omdat er enkel ontkenners van de genocide rondliepen. Deze week organiseerde de Al Akhawayn universiteit in Ifrane, in de buurt van Fez, een symposium over de Holocaust, de gevolgen daarvan voor de relatie tussen Marokkaanse Moslims en Joden, en de rol van Koning Mohammed V in het beschermen van de Joodse gemeenschap.

Het idee voor de conferentie was afkomstig van de Mimouna Club, een groep van studenten die zich bezighouden met de Marokkaans-Joodse geschiedenis en cultuur. Samen met het Kivunim programma, dat Israëlische studenten onderwijst in Arabisch-Joodse samenwerking door reizen en summer schools aan te bieden in Moslimlanden, werd het symposium georganiseerd.

Aaron Weinberg, deelnemer van de conferentie, vindt het een geweldig initiatief. Hij stelt dat de relatie tussen Marokkaanse Moslims en Joden een voorbeeld zou moeten zijn voor Israël en dat het Joodse onderwijs zich meer moet concentreren op samenwerking. Weinberg is bezorgd over het onderwijs in Israël: 'Veelal wordt een houding van angst jegens alles wat anders is aangeleerd.'

Ook Peter Geffen, oprichter van Kivunim en aanwezige op het symposium, benadrukt het historisch belang van de conferentie. Israëlische studenten moeten zich volgens hem meer bewust zijn van de multiculturele wereld die hen omringt, zeker nu de Arabische Lente een democratische beweging op gang brengt.

 

Fich