Ondertussen in: Iran

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: Iran, het fantastische leidende licht in de Islamitische wetenschappelijke wereld.

 

Mickey

Ondertussen in: Taiwan

ANS-Online kijkt in het weekend over ’s lands grenzen en brengt je buitenlands studentennieuws. Deze week: internationale Aziatische studenten kiezen voor Taiwan.

 

Mickey

Ondertussen in: Brussel

Afgelopen week werd er op de Europese top in Brussel overlegd over een nieuwe EU-begroting voor de jaren 2014 tot en met 2020. Hierbij wordt het totale budget van de Europese Unie vastgesteld, evenals de verdeling van dit budget over de verschillende posten, waaronder ook de portefeuille van Onderzoek, innovatie en wetenschap. Met een nieuwe begroting wordt ook duidelijk wat  er met de Erasmus-beurs gaat gebeuren.

Helaas is er geen overeenstemming bereikt tussen de regeringsleiders. De Europese Commissie kwam met een voorstel voor een begroting van ruim 1000 miljard euro. Dit betekent een uitbreiding van het budget ten opzichte van vorige jaren. Met name Groot-Brittannië, Nederland en Finland zijn hier fel op tegen. Zij vinden het onacceptabel om meer te investeren in de Europese Unie terwijl er volgens de regels opgelegd door diezelfde Unie moet worden bezuinigd op de nationale begrotingen.

De Franse president Francois Hollande verklaarde dat Frankrijk het opneemt voor de netto-ontvangers, de armere landen van de Europese Unie. Deze landen zijn gebaat bij een vergroting van het Europese budget. Ook hecht hij veel belang aan de subsidiëring van de landbouwsector. Nederland wil juist een moderne en sobere EU-begroting met veel aandacht voor onderzoek en innovatie.

Op de top bestond de dreiging dat Groot-Brittannië zou opstappen uit de Europese Unie. De standpunten van de conservatieve Britse premier David Cameron zouden te ver af liggen van de posities van de regeringsleiders van de twee andere cruciale landen Duitsland en Frankrijk. Door de ver uiteenlopende posities is er tot nu toe geen akkoord bereikt. Begin 2013 starten er nieuwe onderhandelingen.

 

Silke

Ondertussen in: China

Voor veel Chinese jongeren is het een droom om in het Westen te studeren. Helaas verandert zo'n avontuur buiten de landsgrenzen maar al te vaak in een regelrechte nachtmerrie. Studenten betalen grof geld voor een buitenlandse opleiding, maar vaak blijkt deze helemaal niet geaccrediteerd te zijn, of is het diploma waardeloos. De Chinese overheid wil dit soort praktijken nu een halt toeroepen door strengere regels op te leggen aan internationale recruitmentbureaus.

Het werven van Chinese studenten is de laatste jaren een lucratieve business geworden. In 2011 studeerden volgens officiële cijfers 339.700 Chinezen aan een buitenlandse onderwijsinstelling, tegenover 118.500 in 2005; dat is een stijging van bijna 20%. Dit jaar verwacht men uit te komen op een aantal van 400.000. Deze groep valt regelmatig in handen van obscure wervingsbureaus die studenten op slinkse wijze oplichten. De overheid heeft hier te weinig grip op en wil daarom nu provinciale onderwijsautoriteiten de macht geven om dit soort bedrijven te keuren. Daarnaast moeten geregistreerde bureaus een noodfonds oprichten waarop studenten een beroep kunnen doen in het geval zaken misgaan. De nieuwe maatregelen zijn onderdeel van een reeks veranderingen, die ervoor moeten zorgen dat internationale wervingsbureaus zich aan dezelfde regels houden als alle buitenlandse bedrijven die op het Chinese vasteland actief zijn.

De overheid wil daarnaast mazen in de wet dichten rondom het opstarten uitwisselingsprogramma’s met Chinese universiteiten. Diplomafabriek Dickinson State University uit de VS had gretig gebruik gemaakt van deze programma's door met 19 Chinese universiteiten een uitwisselingsovereenkomst te sluiten. Studenten konden zo onder minder strikte voorwaarden diploma’s behalen aan de Amerikaanse universiteit waar 95% van de studenten Chinees was.

 

pietervanderlugt