Uit de Oude Doos: Youp van 't Hek

Iedere twee weken rakelt ANS herinneringen op door een artikel uit de archieven te plukken. Deze week in de nostalgische rubriek: Youp van 't Hek over het leven, de dood en al het gelul eromheen.

 

pietervanderlugt

Uit de Oude Doos: As tot as

Iedere twee weken rakelt ANS herinneringen op door een artikel uit de archieven te plukken. Deze week in de nostalgische rubriek: Een kijkje bij het Crematorium Rijk van Nijmegen.

 

Mickey

Uit de Oude Doos: Weg met Erasmus

Het zijn niet alleen roerige tijden voor de basisbeurs, maar ook voor de Erasmusbeurs. Deze maand werd bekend dat de beurs in zwaar weer verkeert. Een beurs voor buitenlandgangers kan in 2013 nog worden gerealiseerd, maar het is de vraag wat er daarna gaat gebeuren met het extraatje voor buitenlandverblijfers.

Er is vaak kritiek op het Erasmusprogramma. Studenten die gebruik maken van de beurs -als die er al zijn- zouden zes maanden gaan zuipen in plaats van studeren. In 1994 nam ANS de Erasmusbeurs onder de loep en onderzocht: waarom gaan zou weinig studenten naar het buitenland?

Lees hieronder het artikel over de Erasmusbeurs uit de november-ANS van 1994. Dieper in het archief van ANS kijken? Klik hier voor meer materiaal Uit de Oude Doos.

Weg met Erasmus studeren in buiteland niet erg in trek

Barcelona, Tours, Londen, Rome: Erasmus betaalt! Hoewel steeds meer studenten via het Erasmusprogramma tijdelijk naar het buitenland gaan, blijven er nog steeds veel plaatsen over. Slechts zes procent van alle studenten verlaat Nederland. Waarom zijn dat er maar zo weinig?

Tekst: Ineke Majoor en Femke van der Weide

'Ik had er zeventig, maar ja, dan krijgen ze vriendjes of vriendinnetjes enzo... Tot nu toe zijn er nog maar vijfenvijftig gegaan.' Aaan het woord is Hugo de Schepper, hij is voormalig coördinator van het Erasmusprogramma bij de letterenfaculteit. Erasmus staat voor 'EuRopean Community Action Scheme for the Mobility of University Students.' Dit Europese samenwerkingsverband tussen verschillende universiteiten maakt het voor studenten mogelijk om met een extra beurs in het buitenland te studeren. Erasmus heeft dit jaar voor Nijmegen 2827 maanden beurs te vergeven, verdeeld over 409 studentenplaatsen. Er zijn echter maar 246 studenten die tijdelijk hun studiegeluk elders gaan zoeken. Volgens Stapper vormt de taal een van de grootste obstakels om naar het buitenland te vertrekken. er worden in Nijmegen te weinig taalcursussen gevolgd door studenten die naar het buitenland willen. Om taalproblemen te voorkomen stelt De Schepper het tegenwoordig verplicht dat de student een certificaat laat zien als bewijs dat hij of zij de taal beheerst. Een andere reden voor studenten om in Nederland te blijven is de tijdsdruk. Ha de student vroeger nog de tijd om rustig een jaartje te gaan freewheelen, tegenwoordig moet er geblokt worden om aan de tempobeursnorm te voldoen. 'Je loopt sowieso een achterstand op als je naar het buitenland gaat, omdat er zoveel nieuw voor je is', aldus Gemma, studente Spaans. De Schepper spreekt liever niet over een achterstand: 'Gemiddeld haalt een student in het buitenland ongeveer dertien studiepunten per semester. Dat is dus genoeg voor de temponorm. Maar daarnaast leert de student een nieuwe taal, nieuwe mensen en een andere cultuur kennen.' Bij een aantal studierichtingen binnen letteren kun je alleen nog maar een heel jaar weg als je naar het buitenland gaat. Ook dit kan meespelen bij de beslissing van de student om niet te vertrekken. Waarom is deze jaarregel toch ingevoerd? De Schepper: 'Een half jaar heeft een te laag rendement. Voordat de student gewend is en de taal onder de knie heeft, zijn we al een paar maanden verder. Bovendien is de huisvesting voor een half jaar moeilijker te regelen en worden er vaak cursussen gegeven van een heel jaar. Tentamens worden vaak pas aan het eind van het cursusjaar afgenomen.' De afvallers dankzij die regel neemt De Schepper op de koop toe.

Slechte begeleiding De praktijk leert dat je wel stevig in je schoenen moet staan als Erasmusstudent. De begeleiding vanuit Nederland ervaart men in het algemeen als slecht. Jeroen: 'Ik kreeg van mijn coördinator hier in Nederland een studiegids uit 1987, terwijl ik in 1993 vertrok. Toen ik in Spanje kwam, bleek dat ik daardoor niet alle vakken kon volgen die ik had willen doen. Ook de huisvesting moet in Spanje vaak ter plekke geregeld worden.' De begeleiding, die de student in het buitenland krijgt, verschilt per stad. Jeroen: 'Mijn begeleidster zetelde in het Spaanse parlement en was daardoor vrijwel nooit aanwezig.' Nathalie die ook in Spanje zat, ontdekte dat er daar helemaal niemand van het Erasmusprogramma af wist. In zo'n geval is het bijvoorbeeld prettig als er iemand is op wie je terug kunt vallen. Vandaar dat Erasmusstudenten tegenwoordig minimaal met z'n tweeën vertrekken. De kosten van een verblijf in het buitenland schrikken de student ook af. Een Erasmusstudent krijgt gemiddeld 100 ecu (fl.215 gulden) per maand, met behoud van de studiebeurs. Dit bedrag varieert echter per stad. Deze beurs is meetal niet kostendekkend, maar 'vergeleken bij andere Europese landen mag de Nederlandse student niet zeuren. Veel studenten in Europa ontvangen helemaal geen beurs', merkt De Schepper op. 'In zes jaar tijd heb ik 250 mensen naar het buitenland gestuurd, van wie er maar twee voortijdig teruggekomen zijn.' Jeroen relativeert de problemen waarmee studenten in het buitenland kampen. 'Studeren in het buitenland is niet zo moeilijk als het lijkt. Je moet alleen de stap durven zetten. Je staat hier te janken als je vertrekt, maar je staat daar na een jaar weer te janken als je terug moet.'

 

Erik