[Ingezonden] Een studentlid in het College van Bestuur is oplossing

Afgelopen vrijdag stuurde studentenfractie asap een opinieartikel in, waarin zij stelt dat een studentlid in het College van Bestuur geen oplossing is om de RU democratischer te maken. Studentenfractie AKKUraatd denkt daar heel anders over en maakt haar standpunt duidelijk in deze ingezonden brief. Afgelopen vrijdag is er een opinieartikel gepubliceerd, waarin werd opgeroepen om de medezeggenschap te versterken. Het voorstel dat in dit artikel werd gedaan om een toehoorder toe te voegen aan het College van Bestuur (CvB), zorgt echter niet voor de beoogde versterking. AKKUraatd wil verder kijken: de stem van studenten moet versterkt worden. Een studentlid in het CvB is daar het middel voor. Een toehoorder zou aanwezig moeten zijn bij alle vergaderingen van het CvB en het College van Decanen. Deze student zou volgens asap deel kunnen uitmaken van de Universitaire Studentenraad (USR). Dit concept kent al een lange geschiedenis aan onze universiteit, aangezien zo’n toehoorder vroeger bestond. De voorzitter van de USR sloot toen aan bij vergaderingen van het CvB. Het gevolg hiervan was dat het College besluiten nam in zogenaamde schaduwvergaderingen. De medezeggenschap werd gezien als een infiltrant in het College. In de ogen van studentenfractie AKKUraatd is dit doordat de medezeggenschap vervloeide met zeggenschap. De scheidslijn moet duidelijk zijn, een studentlid in het CvB zal door het College gezien moeten worden als een volwaardig lid met een geheimhoudingsplicht van gevoelige informatie over bijvoorbeeld medewerkers. Een toehoorder vanuit de medezeggenschap is als een Tweede Kamerlid als toehoorder bij het kabinet, dat is onwenselijk. Een grote angst is dat de medezeggenschap buiten spel gezet zou kunnen worden, wanneer een student plaats neemt in het CvB. Het College zou namelijk kunnen beweren dat zaken met de medezeggenschap zijn besproken, waardoor de discussie niet meer met de USR wordt gevoerd. Dit is onjuist, omdat een studentlid geen onderdeel uitmaakt van de medezeggenschap. Juist door het bestuurlijke karakter van het studentlid heeft het College nog altijd haar informatieplicht naar de medezeggenschap. Besluiten kunnen op een aantal zaken alleen worden genomen als de medezeggenschap instemming verleend of is gehoord. Daarnaast is de situatie op facultair niveau een op een vergelijkbaar met dat op centraal. Daar wordt de Facultaire Studentenraad nog altijd betrokken en geraadpleegd, ondanks dat een studentlid- of assessor al heeft meegepraat. Een toehoorder zal ook in geen geval persoonlijke informatie kunnen delen met de medezeggenschap. De beoogde transparantie zal daardoor niet groter worden. Dat is in de ogen van AKKUraatd ook niet het probleem. Het studentlid moet vanaf het begin van het beleid mee kunnen praten met het College. Beleid kan zo eerder vanuit een studentperspectief worden bekeken, waardoor in een eerdere fase rekening kan worden gehouden met de mening van studenten. De plannen gaan daarna nog altijd naar de USR, maar hebben dan al studenten-input gehad. Om de kwaliteit van het studentlid te waarborgen, is een selectieprocedure nodig. Een sollicitatiecommissie bestaande uit het voorgaande studentlid, USR-leden en andere betrokken studenten is hier uitermate geschikt voor. Op deze manier worden ook de facultaire assessoren gekozen aan de universiteit. AKKUraatd roept dan ook nogmaalsop om in navolging van de goede ervaringen op facultair niveau en vanuit studentenoogpunt in Groningen een studentlid toe te voegen aan het bestuur van de universiteit. Juist op de RU zijn goede verhalen te horen over studentleden in het bestuur en zoals twee studentleden van de Universiteitsraad uit Groningen reageren op het artikel op Folia Web: 'Natuurlijk zijn er ook kritische geluiden en verschilt het per studentlid, toch kan hij/zij vaak een brugfunctie vervullen. (…) De student moet gehoord worden en met het studentlid erbij is dat nu ook direct bij het CvB. Samen met de Universiteitsraad komt dit de student en universiteit alleen maar ten goede.'

 

Lees meer

Universiteit tot middernacht open?

Vorige week werd duidelijk dat de Universitaire Studentenraad (USR) aanstuurt op nog ruimere openingstijden van de UB, het sportcentrum en het Erasmusgebouw. Doel: deze gebouwen altijd tot middernacht open. Maar waarom zouden ze zo lang open moeten zijn? 'Heel logisch' Nu is het sportcentrum doordeweeks tot 23.00 uur open, het Erasmusgebouw sluit om 22.00 uur de deuren. Doordeweeks kun je in de UB ook tot 22.00 uur terecht, in tentamenweken mag je zelfs doorstuderen tot middernacht. Jip Mennen, voorzitter van de USR: ‘De huidige openingstijden zijn heel erg verwarrend, die verwarring moet worden weggenomen. Daarnaast willen we dat studenten langer doorbrengen op de campus, daar horen ruime openingstijden bij. Dus eigenlijk is het heel logisch dat deze gebouwen tot middernacht zijn geopend.’ Niks te doen Maar wat moeten studenten ’s avonds laat nog in het Erasmusgebouw? Het hoogste gebouw van de campus kent voornamelijk veel collegezalen en kantoren, het aantal studiewerkplekken is er niet zo groot. Dat ziet ook Nina den Elzen, assessor van de Faculteit der Letteren: ‘Er zijn niet zoveel faciliteiten, alleen de Vide is tot 22.00 uur geopend, het MMS (Multimedia-Studiecentrum, red.) sluit al om 19.00 uur. Onder studenten is er niet echt behoefte aan openingstijden tot middernacht zolang er geen faciliteiten zijn om langer te studeren. Ik vraag me echt af wat je hiermee wilt bereiken.’ Mennen meent dat die behoefte wel bestaat. ‘Dan spreekt de assessor duidelijk andere studenten dan ik. Kijk bijvoorbeeld naar de groepswerkplekken: het MMS heeft een hele andere opstelling en daar kun je met veel meer mensen samenwerken.’ Op die plek zijn inderdaad zo'n 30 groepswerkplekken gecreëerd, maar die zijn nu al na 19.00 uur niet meer te gebruiken. Met alleen het langer openen van het Erasmusgebouw is de USR er dus niet: het MMS zal ook langer open moeten. Dat ziet ook Den Elzen: 'Op deze manier heeft het verlengen van de openingstijden van het Erasmusgebouw nog weinig zin. Ook zie je vaak dat het na 16.00 uur al niet meer zo druk is in het MMS, laat staan in de avond. Dan is het er eigenlijk heel erg rustig.' Wie gaat betalen? Hoe de verruiming bekostigd gaat worden is onduidelijk. De letterenfaculteit heeft in ieder geval geen geld voor het langer open houden van het Erasmusgebouw, omdat ze druk aan het bezuinigingen is. Laat staan dat er extra geld is om het MMS tot na 19.00 uur open te laten zijn. Het zal dus uit de algemene middelen van de RU moeten komen. Mennen: 'Wat de prijs voor deze verruiming moet zijn? Dat durf ik niet te zeggen, we zijn er nu over in gesprek.' Refter Als de USR toch kiest voor ruimere openingstijden, kan zij beter kijken naar bijvoorbeeld de Refter. Het universiteitsrestaurant sluit vrijdagmiddag al de deuren en in de avond kun je het na 19.30 uur wel vergeten om een warme hap te krijgen. In het weekend kun je helemaal nergens eten op de campus. Daar lijkt dus de echte winst te behalen.

 

Lees meer