Ga jij volgend jaar in Duitsland studeren?

Jet Bussemaker, minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, hoopt van wel. Ze wil een verhoging van het aantal studenten dat een buitenlandstudie in Duitsland volgt. Op dit moment kiest slechts een schamel aantal van 1500 studenten daarvoor, terwijl de Nederlandse universiteiten worden overspoeld door een stijgend aantal van 25.000 Duitse studenten. Bussemaker pleit voor Veränderung: ‘We moeten de mobiliteit tussen onze landen beter in evenwicht brengen’, aldus Bussemaker op de conferentie Kansen Verzilveren die afgelopen maandag op de RU plaatsvond. Het belangrijkste probleem is het gebrek aan interesse voor de cultuur van een buurland, zo stelde Ulrich Grothus, vice-voorzitter van de Deutsche Akademische Austausch Dienst (DAAD), tijdens de conferentie. Andere barrières voor een studie in Duitsland zijn de taal, de gebrekkige aansluiting van studies en diploma’s en onduidelijke informatievoorziening. Bussemaker wil hier verandering in brengen door het opzetten van een Duitslanddesk en een beurzenprogramma. Op de Duitslanddesk moet alle informatie over studiemogelijkheden en beurzen te vinden zijn. Ook wordt er advies gegeven aan geïnteresseerden. De desk wordt de komende drie jaar gefinancierd door het ministerie van OCW en DAAD. Voor de beurzen stellen ze 140.000 euro per jaar beschikbaar. Je maakt er kans op wanneer je verblijf in Duitsland 3 tot 10 maanden duurt. Je hebt het gehoord, raus! 

 

Lees meer

Studeren in het buitenland minder gunstig dan gedacht

Studenten die een periode in het buitenland hebben gewoond en gestudeerd worden sneller aangenomen door werkgevers. Althans, dat is de algemene opvatting op de arbeidsmarkt. Uit recent onderzoek blijktechter dat vooral Nederlandse werkgevers weinig waarde hechten aan buitenlandervaring.

Nederland niet kapot van buitenland
Volgens een recent gepubliceerd rapport van het Nederlands Interdisciplinair Demografisch Instituut (NIDI) vergroot een studieperiode in het buitenland niet perse de kansen op de arbeidsmarkt. Uit het document blijkt dat slechts 10 procent van de werkgevers in Nederland daadwerkelijk waarde hecht aan studie-ervaring in het buitenland bij sollicitanten. Studenten die over de grens stage liepen hebben juist meer kans op een baan. In Nederland stellen 17,4 procent van de werkgevers dat studenten met een buitenlandstage een streepje voor hebben op hun concurrenten. Gezien de algemene opvatting zijn dit verrassend lage cijfers.

Europese trend
Het onderzoek van het NIDI bekeek niet alleen Nederlandse werkgevers, maar nam 31 verschillende landen onder de loep. Hiertoe behoorden alle EU-lidstaten, IJsland, Noorwegen en Turkije. In totaal werden er 7036 bedrijven meegenomen in het onderzoek. In de rest van Europa is er ook minder belangstelling voor buitenlandse studie-ervaring dan gedacht. Maar liefst 24 landen blijven onder de grens van 30 procent. Net als in Nederland, hechten bedrijven door heel Europa wel meer waarde aan stages in het buitenland, blijkt uit het rapport van het NIDI.

Culturele competenties ontwikkelen in het café
Ook de Radboud Universiteit stimuleert studenten om over de grens te kijken. Maar als blijkt dat ervaring opdoen in het buitenland minder gunstig is dan gedacht, kan men zich afvragen of een semester in het buitenland wel zinvol is. Het NIDI concludeert dat een buitenlandervaring zeker waardevol kan zijn, maar dat het aan universiteiten en studenten is om dit duidelijk te maken aan het bedrijfsleven. Een tijd in het buitenland verblijven zorgt namelijk voor het ontwikkelen van onmisbare vaardigheden als taalvaardigheid, interculturele competenties en onafhankelijkheid.

Vertel dus voortaan bij je sollicitatie niet alleen hoeveel bierpullen je hebt weggetikt tijdens je studie aan de Humboldtuniversiteit te Berlijn, maar dat je ook de Duitse taal vaardig bent en je zelfstandig een rondje voor het hele café kan bestellen. In vlekkeloos Duits uiteraard.

 

Lees meer