'Ik word zo moe van de VVD'

In CC2 was gisteren het Student Stem! studentendebat, georganiseerd door de studievereniging ismus van politicologie en door In-Spe. Tien politieke partijen waren uitgenodigd, negen partijen namen deel aan het debat. De politieke jongerenorganisaties hadden bij binnenkomst in het Collegezalencomplex een standje. Aan het debat namen twee huidige Tweede Kamerleden deel: Michiel Holtackers van het CDA en Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren. Groen Links was ook goed vertegenwoordigd met Pascal ten Have, oud-voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond. Van de andere partijen waren kandidaat-Kamerleden aanwezig. Het optreden van Ouwehand leek in de smaak te vallen bij het publiek, ze kreeg veel applaus. Er werd gedebatteerd aan de hand van zes stellingen. De stellingen gingen van de hypotheekrenteaftrek tot de de economische crisis in Europa en van de pensioensleeftijd tot natuurlijk de langstudeerboete. Het leek een mat debat te worden, maar de stelling over de langstudeerboete bracht een felle discussie op gang. Esther Ouwehand leek het gehad te hebben met de VVD. 'Ik word zo moe van de VVD', verzuchtte ze. Remco Dijkstra maakt namelijk mooie beloftes, maar daar komt volgens Ouwehand niets van terecht. Op een vraag uit het publiek gaf Maarten Groothuizen van D66 toe dat het ondertekenen van het lenteakkoord een 'pijnlijk punt' is. Groothuizen legde uit dat er een akkoord moest komen, dat er punten ingekomen zijn waar zijn partij het niet mee eens is. Dat verklaart de draai van D66 omtrent de langstudeerboete. Meer weten over de onderwijsstandpunten van de politieke partijen? Kom naar het hoger onderwijsdebat in LUX op dinsdag 11 september.

 

Lees meer

[UPDATE] Einde in zicht voor theater en debat in LUX?

Om financiële redenen overweegt het cultureel centrum LUX te stoppen met de afdeling debat en theater. Directeur Oeds Westerhof licht toe: ‘De afgelopen periode bleek dat er te weinig middelen zijn om op deze manier door te gaan.’ Redenen voor het financiële tekort zijn de tegenvallende inkomsten bij nevenvestiging VillaLUX, de verlaging van de gemeentelijke subsidie met 65.000 euro, afschaffing van de ID-banen en oplopende kosten bij film en theater. In totaal zullen er 11 banen verdwijnen bij LUX. Het cultureel centrum, dat ook de ANSdebatten huisvest, gaat door met het café en de filmafdeling. Westerhof noemt de filmafdeling, niet de debatten, het uniekste van LUX. ‘LUX is het enige filmhuis in Nijmegen, de selectie arthouse-films wordt nergens anders aangeboden.’ Het besluit is nog niet definitief. Er zijn alternatieve oplossingen mogelijk, maar die liggen buiten de invloedssfeer van LUX. Zo zou er een nieuwe verhuurder van het pand van VillaLUX moeten worden gevonden, die ook de inboedel moet overnemen. Westerhof ziet tevens mogelijkheden om de verdeling van theatervoorstellingen in Nijmegen te herzien, deze worden nu tentoongesteld door LUX, theater Lindeberg en Keizer Karel Podia. Een concentratie van deze activiteiten zou een oplossing kunnen bieden. Als derde alternatief noemt hij het aantrekken van nieuwe financiers voor de debatafdeling. Donderdag gaat LUX in gesprek met de gemeente over een nieuw subsidiecontract en tevens zullen er woensdagavond mondelinge vragen worden gesteld aan de wethouder over de kwestie door D66. Over vier weken hoopt Westerhof meer duidelijkheid te hebben. Update 30 januari: Er is voorlopig nog geen reden om het theater en debat in LUX te stoppen. Dat benadrukte wethouder Henk Beerten zojuist tegenover de gemeenteraad. 'LUX is wat het is en dat moet het ook blijven. Het is te belangrijk voor de stad om daar stukken uit te snijden, tenzij er buitengewoon belangrijke argumenten voor zijn', aldus Beerten. Bovendien lost het schrappen van het theater en debat niets op vanwege de huidige subsidieregeling. 'Er is een subsidieovereenkomst met drie componenten: film, theater en debat. Als LUX stopt met een of twee taken dan wordt dat bedrag uit die subsidieovereenkomst ook geschrapt', aldus Beerten. Er wordt nu eerst onderzocht waar de precieze pijnpunten zitten, vervolgens komt de wethouder met een uitgebreidere visie op het noodlijdende cultuurcentrum.

 

Lees meer

ANS bezocht: Actualiteitencollege 'Democratie aan de RU'

Vandaag vond in de overvolle zijzaal van de Refter het actualiteitencollege plaats over democratie op de RU. Sprekers Jan Brabers, Gerard Meijer, Matthias van Trigt en Floor Albers van der Linden, namen om de beurt het woord om hun visie op het democratische gehalte van de RU te delen. ANS bezocht het actualiteitencollege en doet verslag.         Brabers Universiteitshistoricus Jan Brabers krijgt als eerste het woord. Volgens hem zijn er meer verschillen met de studentenrevolutie uit de jaren zestig dan overeenkomsten met de beweging van De Nieuwe Universiteit. Brabers vindt dat we te maken hebben met een Amsterdams probleem binnen de medezeggenschap, geen Nijmeegs probleem.         DNUN Namens De Nieuwe Universiteit Nijmegen (DNUN) is Matthias van Trigt, student Politicologie, aanwezig. Hij houdt een betoog over de focus op rendementen in het onderwijs. De kerntaak van de universiteit moet volgens Van Trigt het voorbereiden van studenten op kritisch maatschappelijk functioneren zijn. Ondanks zijn kritiek op de RU, hoeven we nog geen bezetting van het Erasmusgebouw te verwachten: 'Ik ben hier niet gekomen om de oorlog aan het College van Bestuur te verklaren.' Aan het einde van Van Trigts betoog juichen de leden van DNUN, die met ongeveer tien man sterk achter in de zaal staan - inclusief vlag van DNUN.     Meijer Vervolgens krijgt Gerard Meijer, voozitter van het College van Bestuur (CvB) van de RU, het woord als 'voorzitter van de leerfabriek'. Meijer vindt dat debat en discussie floreren. Uit zijn reclamepraatje voor de Nijmeegse universiteit blijkt duidelijk dat hij de voorman van de universiteit is: de RU moet niet groter maar beter en we kiezen voor kwaliteit en persoonlijke binding met studenten. Meijer ziet echter het probleem van DNUN niet, want in Nijmegen wordt al geluisterd naar studenten. Via de democratische weg wil hij echter wel de discussie aangaan, wanneer studenten problemen zien.     Floor Floor Albers van der Linden, voorzitter van Studentenvakbond AKKU, houdt een kort maar bondig betoog, zonder hierbij echt inhoudelijk in te gaan op Meijer en Van Trigt: AKKU zal altijd blijven strijden voor een sterke positie van de medezeggenschap en een studentlid in het CvB. Daarnaast is het tijd voor een betere stemverhouding in de Facultaire Studentenraden, waar studenten slechts voor 40 procent meetellen als het op stemmen aankomt.         Het college eindigt met een debat, waarbij Van Trigt, Meijer en Albers van der Linden samen op het podium staan. Uiteindelijk gaat de discussie bijna alleen nog maar over het rendementsdenken. Een studentlid in het CvB en de weinige formele inspraak van de medezeggenschap - beiden belangrijk in de discussie over democratie - worden maar kort aangekaart. Marcel Becker eindigt het debat met een statement: hij hoopt dat er net zoveel mensen aanwezig zullen zijn als tijdens het debat vandaag, als er over de toekomst van de universiteit wordt gesproken.

 

Lees meer

ANS bezocht: Debat Onze Vrijheid

Zelden was LUX gevuld met zo’n bont gezelschap als gisteravond. Op initiatief van de besturen van de Nijmeegse moskeeën kwamen burgemeester, burgers en vooraanstaande sprekers met allerlei culturele, religieuze en politieke achtergronden samen om te discussiëren over islam en vrijheid. Twee zaken worden al direct duidelijk bij de aanvang van de avond. Eén: dit is een debat met een doel. Termen als ‘bruggen slaan’, ‘verbinden’ en ‘nader tot elkaar komen’ vliegen het publiek om de oren. Twee: op dat gebied is nog genoeg werk aan de winkel. Tekst: Kiki Kolman Foto's: Alexandra Alberts Kibbelen om Calimero DSC_0093Al in de voorstelronde zet Anton van Hooff, historicus en voorzitter van atheïstenorganisatie De Vrije Gedachte, de gemoederen op scherp. Terwijl hij de koran in de rondte zwaait – zoals hij dat nog vaak zal doen deze avond – roept hij dat moslims dit ‘boek uit een kamelensamenleving’ zien als de absolute waarheid. Bij de eerste stelling, ‘Nederland is tolerant genoeg voor moslims’, staat hij tegenover Yassin Elforkani, imam en woordvoerder van Contactorgaan Moslims en Overheid. Al snel mondt dit tweegesprek uit in een hoog emotionele strijd. ‘Heeft u de koran wel gelezen? Volgens dit boek is de vrouw niet meer dan een braakliggende akker die de man met zijn penis moet beploegen’, aldus Van Hooff. Elforkani antwoordt tot genoegen van het publiek verhit: ‘Dat boek dat u in uw hand heeft, ken ik uit mijn hoofd.’ Een diepe zucht van de gespreksleider krijgt beide heren weer stil. Gelukkig is hiermee het ergste off topic gekibbel van de avond voorbij. Tijdens een meer inhoudelijk debat merkt Ehsan Jami, politicus en mede-oprichter van Centraal Comité voor Ex-moslims, op dat Nederland volgens de wet tolerant genoeg is. Volgens journalist en islamoloog-in-spe Sheily Belhaj is dat in de praktijk anders. ‘Moslims zijn wel vrij hun religie te beoefenen, maar zij worden in de omgang beperkt. Dat blijkt bijvoorbeeld uit de framing in de media.’ Calimero-gedrag, volgens Jami. Moslims moeten niet doen alsof ze zielig zijn. ‘De eerste slachtoffers van wat er is gebeurd in Parijs en Kopenhagen, zijn de mensen hier die angst hebben.’ BrulsBurgervader Bruls brengt een uitgesproken mening ten gehore. Anderen beledigen is onacceptabel en tolerantie staat bij de stadsbestuurder hoog in het vaandel. ‘Als een burger in deze stad lijdt door beledigingen, dan sta ik voor die burger. Wat de andere 199.999 inwoners ook vinden.’ Wel vindt hij dat de islamitische gemeenschap afstand moet nemen van terrorisme. ‘Je hoeft geen Charlie te zijn. Je moet laten zien wie je bent. Dus als je wordt aangesproken op gedrag van anderen, maak dan duidelijk dat je hier niet achter staat.’ Iedere stelling wordt afgesloten met een uitgebreide gelegenheid voor het publiek om visies en ervaringen te delen. Naar aanleiding van de vraag of moslims zich openlijk moeten distantiëren van geweld, merkt een moslim in het publiek op dat hij zich helemaal niet verantwoordelijk voelt voor ‘die barbaren’. Een Joodse toeschouwer wijst op de parallelle situatie wanneer mensen vragen of hij achter de Israëlische regering staat. Een islamitische man vindt dat hij iedere dag afstand neemt door zich als een goede burger te gedragen en zijn kinderen respect bij te brengen. De jury concludeert aan het einde van de avond dat niet alle aanwezigen wellicht bruggenbouwers waren, maar dat de afstand wel is verkort. ‘Mensen hebben hooguit wat meer begrip voor elkaar’, aldus voorzitter Franziska Bissels van Ieder1Gelijk. Hoopvol voegt ze eraan toe: ‘Van Hooff geeft ook aan te gaan reflecteren.’ Een veelzeggend gegrinnik van de historicus luidt als antwoord. En toch zit imam Elforkani de gehele avond – al dan niet met zichtbare tegenzin van beide kanten - aan zijn zijde. ‘Ik heb hem uitgenodigd om op de thee te komen in mijn moskee.’ Dat heeft deze avond dan in ieder geval vast bereikt.

 

Lees meer

Censuur op de VU?

Het College van Bestuur (CvB) van de Vrije Universiteit (VU) heeft een paneldebat, dat georganiseerd wordt door de Studenten voor Rechtvaardigheid in Palestina (SRP), op het laatste moment van de universiteit geweerd. Het debat zou pleiten voor een academisch boycot van Israël. Volgens een persbericht van de vereniging schendt de VU met het verbieden van het debat het recht op vrijheid van meningsuiting en vereniging. Het CvB legt haar daad uit door te zeggen dat het bespreken van een academisch boycot van Israël 'gevoelens van uitsluiting en onveiligheid binnen de universitaire gemeenschap oproept’. De SRP beargumenteert echter dat de VU partijdig is, omdat ze buiten het weigeren van de zaalaanvraag, ook het flyeren in de Centrale Hal niet hebben toegestaan. Eerder eiste de VU dat een pro-Israëlische spreker aanwezig moest zijn omdat het gesprek anders geen debat zou zijn. Nu is het de SRP die zich uitgesloten voelt, omdat in dezelfde week op de VU wel een Israëlische ambassadeur sprak. De voorzitter van de VU, Jaap Winter, reageert op de eigen website waarom zij de zaal uiteindelijk weigerden. 'Wij vinden dat het op de universiteit uiteraard mogelijk moet zijn om een open en eerlijk debat te voeren over lastige, gevoelige en controversiële onderwerpen, zoals de Palestijnse kwestie. Wij hebben vandaag gemerkt dat in het licht van de maatschappelijke onrust ontstaan door de gebeurtenissen van vorige week, het debat gevoelens van uitsluiting en onveiligheid oproept binnen de universitaire gemeenschap. Daarom hebben wij onze beslissing herzien en besloten om nu dit debat niet te laten plaatsvinden.' De VU stelt in hetzelfde bericht afstand te doen van de slogan van de SRP: 'VU Israël-vrij', omdat de VU een diverse studentenpopulatie heeft, en niemand wil uitsluiten. Dat de VU het debat niet toestaat op eigen grond, betekent niet dat dit niet plaats gaat vinden. De SRP heeft namelijk een nieuwe locatie gevonden, het Nelson Mandela centrum in Amsterdam, waar het debat op hetzelfde tijdstip als gepland zal starten.

 

Lees meer

Eerste debat over het leenstelselakkoord: een samenvatting

Vandaag vond in de Tweede Kamer het eerste debat plaats over het gevreesde leenstelsel, waarvoor een officieel wetsvoorstel nog moet komen. Hieronder de temperamenten en argumenten in een notendop. Eerst was het vanochtend beurt aan de partijen om elkaar het vuur na aan de schenen te leggen. Regeringspartijen PvdA en VVD en akkoordpartners GroenLinks en D66 kregen het zwaar te verduren. Volgens Harm Beertema van de PVV komen de bezuinigingen nu op het bordje van de middenklasse. Michiel Rog van het CDA sluit zich hierbij aan. 'Vijftienduizend jongeren gaan afzien van een studie door dit leenstelsel.' Ook het inmiddels beruchte argumentover de bakker die meebetaalt aan de opleiding van de dokter, bleef niet buiten beschouwing. Jasper van Dijk van de SP vindt dit maar flauwekul: ‘Als bakker wil je toch ook een goede dokter?’ De voorstanders van een stufi-loze toekomst wijzen vooral op het feit dat zij het reisrecht hebben gered. Mohammed Mohandis van de PvdA is bovendien niet bang mensen de kans op studeren te ontnemen. ‘Het moet uiteindelijk een bewuste keuze zijn om te gaan studeren.’ Jesse Klaver van GroenLinks probeert angsten over schulden en aflossingen in te tomen. ‘Iemand zal nooit meer dan 4 procent van het inkomen kwijt zijn aan schulden.’ Bij de VVD valt uiteraard het woord ‘investeren’. ‘Het bedrijfsleven is hierbij gebaat’, aldus Pieter Duisenberg. Uiteindelijk richtten alle pijlen zich op minister Jet Bussemaker. Zij hamert met name nogmaals op de argumenten die PvdA, VVD, GroenLinks en D66 ook al gaven. Verder legt de minister uit waarom de bezuinigingen volgens haar nodig zijn. ‘Ik vind het zorgelijk dat we van de zeven miljard die we hebben, drie miljard uitgeven wordt aan studiefinanciering.’ Wat er verder gaat gebeuren, zal waarschijnlijk na het zomerreces blijken. Dan wordt naar verwachting een wetsvoorstel naar de Kamer gestuurd. Of er voor die tijd veel studenten met spandoeken en megafoons de straat op trekken, is de vraag. De Landelijke Studentenvakbond deed vanochtend in Den Haag een poging, maar de opkomst was mager.

 

Lees meer

Fel verkiezingsdebat in LUX

'Dan is er gewoon iets mis met je studietempo', 'die langstudeerboete heeft een puinhoop veroorzaakt', 'u houdt een verhaal dat angst aanjaagt'. Het ging er gisteravond bij vlagen fel aan toe tijdens het hoger onderwijsdebat van ANS, AKKU en LUX. Eens te meer werd duidelijk dat er grote verschillen zijn op hoger onderwijsgebied en dat er wat te kiezen valt voor de student. Voor een volle zaal met studenten gingen Anne-Wil Lucas (VVD), Hugo Scherff (CU), Jasper van Dijk (SP), Paul van Meenen (D66), Manon Fokke (PvdA), Niels van den Berge en Anne-Marie Vreman (CDA) met elkaar in debat. Voordat zij in debat gingen werd er commentaar gegeven op hun twittergedrag door de Social Media Club Nijmegen. Met name over het sociaal leenstelsel ontaarde een felle discussie tussen de partijen. Jasper van Dijk, die het leenstelsel steevast een 'asociaal schuldenstelsel' noemde, verweet Paul van Meenen ervan dat zijn partij juist in tijden van crisis kiest voor een maatregel die de student met nog meer schuld opzadelt. Volgens Van Meenen zat de vork anders in de steel en hield Van Dijk 'een verhaal dat angst aanjaagt'. Volgens de D66'er is een leenstelsel nodig om ervoor te zorgen dat de kwaliteit van het onderwijs omhoog gaat. Manon Fokke, aanwezig namens de PvdA, benadrukte vooral dat studenten 'niet zielig zijn' en de schuld wel kunnen terugbetalen, omdat ze later 'heus wel een goede baan krijgen'. De avond werd afgesloten door Tim Pardijs, die het debat samenvatte in een gedicht:
Wie mag hier bepalen wat laks is? Daar kan ik heel eerlijk op antwoorden, ik kan dat ook niet doen, dat is de fase waarin we zitten. Er is niets mooier dan een bijdrage aan de crisis leveren door vermijdbaar werk. Discipline is op jonge leeftijd nog niet ontwikkeld, een mens moet alles uit zichzelf halen én ik ken een heleboel vrienden. Dat gaat nou eenmaal niet altijd over de meest diepzinnige dingen, wij noemen dat solidariteit. Google kan waarmoetikopstemmen.nl niet vinden. U staat toch ook hier weer een beetje een populair verhaal te houden. Is dat niet te snel en te slordig uitgesproken? Dat doe je thuis toch ook niet? Ik wil vragen wat Telegraaf-lezers hiervan denken, we moeten ook proberen mensen terug te volgen, als het niet goed uitpakt gaan we het herstellen. Google kan waarmoetiknouopstemmen.nl niet vinden. Dan wil ik nog een punt maken… oh nou ben ik mijn punt kwijt… Ja: red een kaas! Daar wil ik het nu niet over hebben, u maakt er een verhaal van dat mensen angst aanjaagt. Ik zit me al de hele tijd op te vreten: hij weet al wat ik ga zeggen en blijft maar hopen op een goedbetaalde baan in de politiek, dat geld moet wel ergens vandaan komen. Zijn er mensen aan wie ik moet uitleggen wat dat is? Google kan waarmoetiknou-verdomme-tochopstemmen.nl niet vinden. Mankeert er wat aan je handen dan? Alle andere rijmelarijen zie ik straks graag op Facebook, als je er maar wel een kekke streep onder tieft.

 

Lees meer

Leenstelseldebat: een overzicht van de standpunten

Gisteravond werd in de Tweede Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel voor een leenstelsel. Hoewel minister Bussemaker van Onderwijs al een meerderheid in de kamer heeft, werd door de oppositie flink geschopt tegen het voorstel om de scherpe randjes eraf te halen. ANS was aanwezig en vatte de standpunten van de partijen samen. Door: Evy van der Aa en Yurre Wieken Illustraties: Erik Molkenboer Voor het gebouw van de Tweede Kamer was het rustig, het studentenactivisme was ver te zoeken. Op de publieke tribune was het ook niet druk, maar werd nog wel enige vorm van protest gehouden. Een aantal aanwezigen bliezen tijdens de eerste spreker op een fluitje en lieten een shirt zien met de tekst: 'It's not over, Jet'. De vergadering werd meteen geschorst en Van Miltenburg, de voorzitter van de Tweede Kamer, dreigde de tribune te laten ontruimen. Het groepje van vier, bestaande uit een student, een docent, een scholier en een ouder, werd na de actie direct uit de zaal verwijderd. Verder gebeurde tijdens het debat niet veel bijzonders. De SP en het CDA hadden de maximale spreektijd van drie uur aangevraagd om het debat te vertragen, maar beide partijen gebruikten maar een kwart van deze tijd. De partijen waren alsnog langer aan het woord dan de andere sprekers. Het debat verliep rustig, de betogen van de tegenstanders werden veel geïnterrumpeerd door de voorstanders. Op 28 mei sloot minister Bussemaker van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap een akkoord over de hervorming van de studiefinanciering. D66, GroenLinks, PvdA en de VVD ondertekenden dit akkoord waarmee de minister de meerderheid in zowel de Eerste als de Tweede Kamer heeft. Tijdens het debat gisterenavond werd daarom vooral geprobeerd om het voorstel af te zwakken. Later vandaag gaat het debat verder en zal Bussemaker, die gisteren slechts toehoorder was, reageren. Op dinsdag 11 november wordt over het wetsvoorstel gestemd.CDA Het CDA bijt het spits af en noemt het leenstelsel een monsterverbond. 'GroenLinks en de VVD verenigen het slechtste van beide werelden', aldus Michel Rog namens het CDA. Hij zet zijn vraagtekens bij de beloofde investeringen en vraagt zich af of deze wel terugvloeien naar het hoger onderwijs. Langstudeerders zouden een bonus krijgen door de gunstige aflossingsregeling en CDA vreest voor een beperkte toegankelijkheid van het onderwijs.SP-150x147 De SP beschuldigt GroenLinks en D66 dat zij liever luisteren naar Bussemaker dan naar hun eigen leden en kiezers. 'Gaat GroenLinks dit voorstel nog aan haar leden voorleggen? Dan wil ik de drankjes wel betalen', zegt Jasper van Dijk. Volgens deze partij kan het grote aantal studenten ook worden geremd door de ingangseisen te verhogen. SP herhaalt het argument dat het leenstelsel in strijd is met een internationaal verdrag, waarin staat dat het hoger onderwijs geleidelijk kosteloos moet worden. Daarnaast proberen zij via amendementen verschillende groepen van het leenstelsel te ontzien. vvdVolgens de VVD betaalt investeren in jezelf zich in de toekomst uit. Studenten zullen ook bewuster kiezen voor een studie, pretstudies zijn onder het nieuwe stelsel in niemands belang. Ontwikkeling en innovatie zijn volgens deze voorstander van het leenstelsel belangrijk. Zelfs Norbert Klein van 50PLUS/Klein laat van zich horen in het debat en stelt de leeftijdsgrens voor het leenstelsel aan de orde. Hij wil dat ook mensen boven de 55 straks kunnen lenen om een opleiding te volgen. Hij vindt dat deze grens een grote groep buiten spel zet. De student is volgens de ChristenUnie al jarenlang de speelbal van de politiek. De dreiging van de langstudeerboete, invoering van de harde knip en nu het leenstelsel: allemaal voorstellen die de studenten benadelen. De ChristenUnie refereert in haar betoog naar de waarschuwing van het Internationaal Monetair Fonds over de hoge private schulden die Nederland nu heeft: zo'n 18 miljard euro aan uitstaande studieleningen. Dit bedrag wordt alleen maar hoger als het leenstelsel wordt doorgevoerd. De Partij voor de Dieren beweert dat een leven lang leren, een leven lang lenen wordt. Studeren kan alleen als je er de hersenen voor hebt, en een gezond verstand zegt dat schulden vermeden moeten worden. De PVV haalt hard uit naar de PvdA: de trotse PvdA-haan is veranderd in een kale kip en de cynische regeringspartij geworden. De elitaire burgers van GroenLinks, D66 en de PvdA weten volgens de partij niet wat de 'gewone mensen' van Nederland bezighoudt. Naast deze uithalen komt de PVV ook nog met inhoudelijke argumenten aanzetten. Het belangrijkste hiervan is dat het leenstelsel studenten weerhoudt van doorstuderen, waardoor de doorstroom naar een hoger niveau wordt beperktpvda1 'Een overvloed aan studenten vraagt te veel van het onderwijs', aldus de PvdA. Studeren is volgens de partij de beste investering die je in jezelf kunt doen. Voorlichting is echter van groot belang om indianenverhalen te voorkomen. Volgens de SGP wordt studeren te veel een financiële afweging en gaat het leenstelsel zorgen voor een cultuuromslag in het hoger onderwijs. Roelof Bisschop van de SGP benadrukt dat eenderde van de studenten nu geen studieschuld heeft, maar dat na de invoering van het leenstelsel zelfs de meest sobere afgestudeerden met een lening van 10.000 euro zitten. Daarnaast stelt de SGP voor om een studiebonus in te voeren; wanneer je nominaal afstudeert, krijg je het laatste jaar collegegeld terug. GroenLinksGroenLinks snapt niet waarom de huidige status quo wordt verdedigd. Het huidige stelsel is niet perfect en rechtvaardig. Ook studenten die het breed hebben, krijgen nu een basisbeurs. Onder het nieuwe stelsel wordt daarnaast volgens GroenLinks veel winst geboekt. De aanvullende beurs blijft een gift, de OV-kaart blijft behouden en zal ook worden verstrekt aan mbo-studenten. Het betoog van D66 heeft de Nijmeegse delegatie helaas moeten missen, de laatste trein terug wacht niet op een Tweede-Kamerdebat. Op creatieve oneliners na, weten de politici weinig nieuws aan het licht te brengen. Het wachten is nu op de reactie van minister Bussemaker op de amendementen.

 

Lees meer

Lustrumdebat van de USR: vermakelijk, niet verlichtend

De Universitaire Studentenraad (USR) bestaat deze week 15 jaar. Gisteren werd naar aanleiding daarvan een debat georganiseerd over de toekomst van de Radboud Universiteit. Scheidend collegevoorzitter Roelof de Wijkerslooth de Weerdesteyn, parlementair historicus Peter van der Heiden, oud-LSVb’er Lisa Westerveld en hoogleraar Filosofie René ten Bos waren uitgenodigd om over dit brede onderwerp te komen discussiëren. Het aantal mensen in de zaal was op het eerste gezicht redelijk. Echter, er was buiten de incrowd van (oud-)medezeggenschapsleden en een verdwaalde RU-medewerker niemand een paar uurtjes langer op de universiteit gebleven. Debatleider Han Rouwenhorst opende de avond met het stellen van de simpele vraag: 'Hoe was jouw universiteit?' Waar Lisa Westerveld en zelfbenoemd 'instant opiniemachine' Peter van der Heiden vroeger alles beter vonden, kwam de Wijkerslooth met het rooskleurige beeld dat we van hem gewend zijn: 'Dit is mijn universiteit. En het is een hele mooie universiteit.' Ook gaf hij aan nooit rellend over straat te zijn gegaan: 'Ik ben niet van het actievoeren, ik ben van de pen.' De stellingen die door de leden van de USR aan de sprekers werden voorgelegd zorgden helaas niet voor heel erg veel discussie. De panelleden waren het veelal met elkaar eens en mocht dit eens niet zo zijn sloeg De Wijkerslooth het debat vakkundig dood met een snel geplaatste ‘grap’. De andere sprekers lieten zich gelukkig niet altijd uit het veld slaan en ook het publiek deed haar best om een echt antwoord uit de glimlachende PR-machine te krijgen. De interessantste discussie ontstond naar aanleiding van de katholieke identiteit van onze alma mater. Westerveld bracht in dat onze achtergrond bij buitenlanders vaak een negatieve connotatie heeft. Van der Heiden stelde dat hij zich vaak had moeten verdedigen op andere universiteiten, bijvoorbeeld bij het presenteren van zijn promotie-onderzoek. Ten Bos vond echter dat het Katholicisme in ons 'decorum' zit en goed is voor de filosofie die in ons onderwijs is verwerkt. De Wijkerslooth verdedigde de identiteit met hand en tand en stelde dat die niet weggedaan kan worden, omdat het de mensen bindt en een deel van de geschiedenis is. Dit bleef hij herhalen, ook na vragen over uitzonderingsregels in de wet voor speciale universiteiten. Met dit onderwerp had gemakkelijk een hele avond gevuld kunnen worden, maar helaas was daar geen ruimte voor. Hoewel alle onderwerpen die werden aangehaald interessant zijn, waren de laatste twee stellingen te extreem geformuleerd. Zo werd er gesproken over het 'wegdoen' van faculteiten en het stellen van een keiharde grens van 17.000 studenten. Waar het eerste vooral leidde tot gejuich van de 'achtergestelde' bèta's, bracht het laatste wel een aantal interessante meningen aan de oppervlakte. De Wijkerslooth zei dat door de plannen uit Den Haag de krimp in studentenaantallen vanzelf zal komen. De discussie ging toen via selectie aan de poort naar het stellen van strengere eisen aan studenten, zodat de uitval vooral plaatsvindt in het eerste jaar en studenten harder moeten werken voor hun opleiding. Zo blijven vooral excellente studenten over, in een tijd waarin niet voor iedereen nog geld is. Ondanks de goede organisatie was de avond, op een aantal interessante oplevingen na, niet erg verlichtend. De sprekers brachten hun meningen echter goed en het aanhoren van de discussie was erg vermakelijk. De pogingen tot nabespreken in het limoengroene Cultuurcafé werden begeleid door harde muziek. Cultuur op de Campus had nu al gehoor gegeven aan onze oproep tot technomuziek die bij het nieuwe hippe limoengroene karakter van de limoengroene universiteitskroeg past. De biertjes die gisteren werden genuttigd waren niet de laatste waarmee op het lustrum geproost kan worden. De USR organiseert vanavond nog een feest, om 22.00 in Malle Babbe.

 

Lees meer

LUX Live: Toekomst van het hoger onderwijs

Gisteravond vond in LUX een debat plaats over de toekomst van het hoger onderwijs. Een debat was het nauwelijks te noemen en over toekomst ging het vrijwel niet. Er was in feite sprake van een mak rondetafelgesprek over de huidige maatregelen op hbo's en universiteiten. Voor ingewijden in de stof, zoals hopelijk inmiddels alle studenten, was het geheel weinig vernieuwend. Oorspronkelijk was er nog hoop op een tegengeluid van Sander de Rouwe, woordvoerder hoger onderwijs voor het CDA. Hij en Tanja Jadnanansing (woordvoerder hoger onderwijs voor de PvdA) waren echter op het laatste moment verhinderd wegens ontwikkelingen binnen de Tweede Kamer waardoor aanwezigen genoegen moesten nemen met de vrijwel identieke meningen van Thom de Graaf (oud-burgemeester van Nijmegen, nu voorzitter van de HBO-raad), Roelof de Wijkerslooth de Weerdesteyn (voorzitter van het College van Bestuur van de RU), Jelmer de Ronde (vice-voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond), Rick Jonker (landelijk voorzitter van de Jonge Socialisten) en twee studentassessoren aan de RU. Het eerste uur werd gebruikt om het pakket aan bezuinigingen duidelijk te krijgen. 'Het betreft een cumulatie van regels die niet alleen studentbestuurders, maar alle studenten treffen', 'De maatregelen worden louter gedreven door bezuinigingsdrift zonder visie', 'De toegankelijkheid van onderwijs staat ernstig onder druk.' Het zijn allemaal waarheden als een koe, maar ook net zo uitgemolken. De gezamenlijke toekomstvisie is net zo verrassend: 'Bezuinigen is een optie, maar niet op het onderwijs.' De zaal wordt om een reactie gevraagd. Het blijft angstvallig stil, tot een jongedame het tekort van intrinsieke motivatie bij studenten noemt. 'Veel studenten spelen vooral veel met hun mobieltje of laptop, de collegestof interesseert ze niet.' Wat volgt zijn steeds verder afdwalende discussies over kwaliteit van docenten, de motivatie van studenten, en zelfs de voorlichting en profilering van universiteiten. Toch eindigt de bijeenkomst met een verfrissende noot. Sebastiaan Andeweg van de Literaturjugend draagt een kort verhaal voor dat hij ter plekke heeft geschreven. Spitsvondig verwerkte hij quotes van de avond in een metafoor over de bezuinigingen. Zij die vrezen iets te hebben gemist deze avond: zijn verhaal vind je hier.

 

Lees meer

Studentenorganisaties doen laatste poging tegen leenstelsel

De politieke jongerenorganisaties ROOD, Jong in de SP, Jongeren Organisaties Beroepsonderwijs (JOB) en Interstedelijk Studenten Overleg (ISO) roepen vandaag Eerste Kamerleden op om nog eens zeer kritisch naar het leenstelsel te kijken en te stemmen tegen dit 'schuldenstelsel'. Om hun oproep aan de senatoren op ludieke wijze kracht bij te zetten, staan ROOD en JOB vandaag met twee supermannen op het Binnenhof in Den Haag. Hier wordt door de Eerste Kamer gedebatteerd over het wetsvoorstel en uiteindelijk voor of tegen gestemd. Merel Stoop, voorzitter van ROOD: 'De senatoren kunnen er vandaag voor kiezen om de basisbeurs te behouden, studeren voor iedereen mogelijk te maken en zo dus echte helden te worden.' ISO benadrukt de ernst van de situatie wanneer het leenstelsel door de Eerste Kamer wordt aangenomen; studenten weten door het veranderen van de spelregels niet meer waar ze aan toe zijn. Volg hier live het Eerste Kamerdebat over het leenstelsel.

 

Lees meer

Studentenverkiezingsdebat groot succes

Het gisteravond georganiseerde verkiezingsdebat door ANS, Carolus Magnus, studievereniging ismus en StudentStem was een groot succes. Lees hier het verslag. Zes lijstrekkers en een ‘hooggeplaatste’ kandidaat, tevens de enige vrouwelijke deelnemer aan het debat, krijgen iets na 20.00 uur ieder dertig seconden de tijd om hun partij voor te stellen aan het publiek. De ene kandidaat kreeg hierbij meer applaus van het publiek dan de andere. Rob Jetten, lijsttrekker van D66, wist de meeste handjes op elkaar te krijgen van de tot de nok toe gevulde zaal in LUX. tramTramlijn Na een kort introductiefilmpje over de drukte in de Heyendaalshuttle mogen Mark Buck (CDA) en Pepijn Boekhorst (GroenLinks) naar voren komen en een debat met elkaar aangaan over een tramlijn naar de campus. Volgens het CDA moeten we realistisch blijven, de tram komt er niet, want Nijmegen heeft geen geld. GroenLinks is daarentegen groot voorstander van de tramlijn. Opvallende standpunten Tijdens het debat zijn er een aantal intermezzo’s met opvallende standpunten uit de verkiezingsprogramma’s van de deelnemende partijen. Zo blijkt dat De Nijmeegse Fractie de Waalbrug graag in rood/zwart of in glow in the dark zou zien, zodat deze nog meer opvalt. Lijsttrekker Albaer Hillen geeft lachend toe dat het geen breekpunt zal worden tijdens de onderhandelingen. Het CDA vindt dat de gemeente carnavalvierend Nijmegen moet faciliteren waar kan. Uit het programma van de VVD blijkt dat de lokale brandweer en ambulance op tijd moeten zijn als je ze nodig hebt. Vrij logisch zou je zeggen. Hayke Veldman, lijsttrekker van de VVD vindt dat natuurlijk ook. 'Doen wat nodig is.' Halverwege het debat komt de VVD'er wat losser en komen de handen ook uit zijn zakken. zaal en presentatieServicekosten De enige vrouwelijke deelnemer aan het debat, Giselle Schellekens van de Partij van de Arbeid, laat zich niet in een hoekje drukken door de mannelijke overheersing. In een reactie op een vraag uit het publiek over de kamerhuur laat ze weten dat haar partij voorstander is van een kader voor de servicekosten. ‘Voor de huurprijs van bijvoorbeeld een studentenkamer is die er wel, maar voor gas, water, licht nog niet.’ De tijd vliegt Naast de tram komen onderwerpen als de huurteams, een mogelijk quotum voor kamerbewoning en natuurlijk de te dure groene afvalzakken aan bod. Het publiek heeft geen enkele moeite om de twee uur lange zit vol te houden. Af en toe wordt er flink gelachen om grapjes van de sprekers en de soms opmerkelijke standpunten. De tijd vliegt voorbij en overal op de tribune wordt er gediscussieerd over de argumenten van de politici. Veel studenten hebben hun stemkeuze nog niet gemaakt, wel wordt duidelijk wie volgens velen de beste debater is: ‘Ik weet nog niet op wie ik ga stemmen, maar Mark Buck vind ik echt goed’. De lijsttrekker van het CDA werd aan het einde van het debat dan ook met 71 stemmen verkozen tot beste debater. Het programma werd afgesloten door Hanneke Hendrix, die tijdens het debat zeven korte columns (.pdf) schreef. Haar slotzin is een citaat van Albaer Hillen in de discussie rondom de dure groene vuilniszakken: ‘wie goed scheidt, wordt beloond’. Lees hier meer over de uitslag van het debat.

 

Lees meer

Universiteit Brussel bestormd na debat

Op de Franstalige Université Libre de Bruxelles (UBL) is een debat over extreemrechts uitgemond in een protest. Eén van de deelnemers aan het debat was schrijfster en journaliste Caroline Fourest. Haar gedachten over rechtse bewegingen waren voor Souhail Chichah - docent aan dezelfde universiteit - aanleiding om via netwerksites eensgezinden op te roepen tot protest. Reden: Fourest zou aanzetten tot islamofobie. Daarop drongen protestanten gisteravond de debatzaal van de UBL binnen. De spreekster moest in verband met veiligheidsoverwegingen de zaal verlaten en het debat werd onderbroken. Rector Didier Viviers heeft laten weten verbijsterd te zijn over de gang van zaken tijdens het debat. De betreffende medewerker kan zich volgens hem opmaken voor een tuchtonderzoek, zo heeft de rector van de ULB laten weten. Relschopper Chichah zelf ziet zijn actie als teken van ''intellectuele levendigheid''. Een korte opname van het incident vind je hier. Studenten en rector hebben de hoop uitgesproken dat Fourest de universiteit nogmaals zal aandoen om het debat voort te zetten.

 

Lees meer

Vechten om de Vasim

Vanavond wordt er in cultureel centrum LUX een debat gehouden over de toekomst van de Vasim. Het gebouw in Nijmegen-West wordt nu gebruikt door de Cultuurspinnerij om kunstenaars een werkplaats of atelier te bieden. Het plan is om uiteindelijk een nieuw Vrijheidsmuseum te plaatsen op die locatie. Het college van B&W van de gemeente Nijmegen heeft aangegeven positief (.pdf) te staan tegenover de plannen van het Vrijheidsmuseum. Hierin is geen plek voor de creatieve kunsten en daar is de Cultuurspinnerij het niet mee eens. Tijdens de debatavond kan iedereen meedenken over de Vasim om 20:00 uur in de Grote Zaal van LUX. Afgevaardigden van de besturen van het Vrijheidsmuseum en de Cultuurspinnerij zullen aanwezig zijn. Toegang is gratis voor studenten.

 

Lees meer

VS kiest: De presidentiële debatten

ANS-Online loopt warm voor de strijd tussen Barack Obama en Mitt Romney op de Election Night van dinsdag 6 november met gastblogs van verschillende studenten over beruchte bloopers en historische hoogtepunten. Vandaag: Valerie Rutjes over de debatten.  De stand is 1-1. Begin deze maand verraste uitdager Mitt Romney nog door een fletse Barack Obama de baas te zijn tijdens het eerste presidentiële debat. Nog geen twee weken later leek de huidige president van de Verenigde Staten zich herpakt te hebben en won hij krap van de Republikeinse kandidaat in het tweede debat. Die overwinning kon Obama goed gebruiken, aangezien Romney hem een heel eind had ingehaald in de peilingen. Vanavond kruisen de heren opnieuw de degens in het derde en laatste presidentiële debat. Wie zal ditmaal het sterkste blijken? We blikken kort terug op de voorgaande debatten en kijken vooruit naar dat van vanavond. Tijdens het eerste debat werd voornamelijk gefocust op het binnenlands beleid. Obama viel erg tegen door zijn zwakke en vermoeide uitstraling. Hoewel Romney ook flink wat schoonheidsfoutjes maakte, kwam hij in zijn presentatie veel sterker over dan zijn tegenstander. Obama’s beleid van de afgelopen vier jaar werd door Romney hard aangepakt en de huidige president gaf maar matig tegengas: hij bleef te terughoudend en passief. Romney kwam als duidelijke winnaar uit het debat en het Amerikaanse publiek vroeg zich af of hun president een sterke comeback zou kunnen maken. Dat kon hij. In het tweede debat, dat in een zogenaamde town hall setting werd gehouden waarbij het publiek ook vragen mocht stellen aan de kandidaten, leek Obama zich veel meer op zijn gemak te voelen. Hij pakte Romney aan op de belangrijke punten en maakte een krachtige indruk. Eindelijk het beeld dat je van de president van de Verenigde Staten zou verwachten. Romney bleef redelijk overeind, met name op de economische punten, maar had het moeilijk met deze veel sterkere president Obama. Met nog twee weken te gaan in deze verkiezingscampagne gaat het momenteel nek aan nek tussen de twee presidentskandidaten en dat zal vermoedelijk ook nog zo blijven tot de dag van de verkiezingen. Dit maakt het debat van vanavond een buitengewoon belangrijk en spannend moment in deze verkiezingsstrijd. Het zal ditmaal gaan over foreign policy, een onderwerp dat in Obama’s voordeel wordt geacht. Zal hij in staat zijn om vanavond de genadeklap uit te delen of zal Romney met zijn optreden toch de swing vote weten te bemachtigen? Het derde en laatste debat van deze Amerikaanse verkiezingen is vannacht vanaf 02.00 uur Nederlandse tijd te volgen via de NOS.
The Daily Show with Jon Stewart Mon - Thurs 11p / 10c
Democalypse 2012 - The Second Debate*: Now Including the President
www.thedailyshow.com
Daily Show Full Episodes Political Humor & Satire Blog The Daily Show on Facebook
  De Election Night is een onderdeel van Op Weg Naar Het Witte Huis, een samenwerking tussen ANS, LUX Nijmegen, De Lindenberg, de afdelingen Amerikanistiek en Politicologie van de RU en studieverenigingen USA Nijmegen en ismus.

 

Lees meer