Raad van State: hbo is geen wo

Dat wisten wij natuurlijk ook al, maar het kabinet had toch het voornemen om de titulatuur tussen een hbo en wo gelijk te trekken. De Raad van State adviseert negatief over het plan en veegt ook de invoering van de promotiestudent van tafel. Dit alles valt te lezen in het advies van de Raad van State over het wetsvoorstel 'Kwaliteit en Verscheidenheid'. Daarin zinspeelde het kabinet op diplomainflatie door hbo'ers dezelfde titels te laten voeren als wo-studenten. 'Het voorstel leidt ertoe dat hbo'ers en wo'ers in het zakelijk en maatschappelijk verkeer dezelfde titels zullen gebruiken en dat het - voor werkgevers belangrijke - verschil in niveau van de gevolgde opleiding alleen maar herkenbaar blijft indien het diplomasupplement wordt overgelegd', aldus de Raad van State. Ook over het voorstel om promotiestudenten in te voeren, adviseert de Raad van State negatief. Studenten die naast hun studie gaan promoveren zijn geen werknemers en dus goedkoper voor universiteiten. Volgens het adviesorgaan verliest promoveren voor buitenlandse studenten in Nederland zijn aantrekkelijkheid. Dit heeft tot gevolg dat het niveau van de wetenschap in Nederland zal dalen. Promotiestudenten zullen namelijk geen college geven, waar werknemers-promovendi dat wel doen. 'Omdat de schaarste groot is aan Nederlandse afgestudeerden die willen en kunnen promoveren in de natuurwetenschappelijke en technische vakken, is het van groot belang dat promoveren in Nederland zijn aantrekkelijkheid behoudt', beargumenteert de Raad. Bovendien denkt de Raad van State dat het 'zeer de vraag' is of er genoeg geïnteresseerden zullen zijn om promotiestudent te worden. Je moet dan namelijk nog een paar jaar extra van een basisbeurs leven, omdat je geen werknemer bent.

 

Lees meer

Universiteit Maastricht trekt diploma in

De Universiteit Maastricht (UM) heeft het diploma van een afgestudeerde student ingetrokken wegens fraude. Onlangs werd geconstateerd dat de studente Cultuur- en Maatschappijwetenschappen plagiaat heeft gepleegd en dit heeft ze zelf ook toegegeven. Het lukte haar om de fraudesoftware SafeAssign te omzeilen, maar er is niet bekend gemaakt hoe ze dit heeft gedaan. De software bekijkt de ingestuurde tekst en vergelijkt dit met bestaand materiaal, waarna blijkt in hoeverre de tekst overlapt met al bestaand werk. Door het intrekken van het masterdiploma is het certificaat ook verwijderd uit het Landelijk Diplomaregister. Dit register is vorig jaar geopend en bevat ruim 4 miljoen diploma's: van je middelbare schooldiploma tot aan je masterbul.

 

Lees meer