Nijmegen nu echt eerste gentech-vrije gemeente

Nijmegen is de allereerste gemeente in Nederland waar een wettige gentech-vrije zone komt. De zone beslaat dertien hectare binnen het bestemmingsplan en komt net buiten Nijmegen te liggen. Al in het voorjaar van 2012 riep de gemeente Nijmegen de Ooyse Schependom uit tot gentechvrije zone. Dit werd toentertijd slechts symbolisch geacht door het Ministerie van Landbouw. Door de opname in het bestemmingsplan is de zone nu wel wettelijk vastgesteld. De aanstelling van het gebied, waar het verboden wordt om genetisch gemodificeerde gewassen te verbouwen, is een gevolg van een burgerinitiatief onder leiding van gentech-bestrijder Dirk Hart. Met de 4000 mensen die zijn petitie tekenden, wist Hart de gemeente Nijmegen te overtuigen van het belang van landbouw zonder genetische modificaties. In een vraaggesprek met de NOS lichtte hij de donkere kanten van gen-technologie toe: 'Met de handtekeningenactie is de aandacht gevestigd op het pro gentech-beleid dat gevoerd wordt in Den Haag en Brussel. Hierbij zijn de risico's ervan niet voldoende in acht genomen.' Volgens Hart zijn de gevolgen voor het milieu, de gezondheid en de economie niet gering. 'Gen-technologie is niet te sturen en kan invloed op het menselijk lichaam hebben. Dit komt door de modificatie waarbij vreemde eiwitten ontstaan, hiernaar is niet voldoende onderzoek gedaan', aldus Hart. ANS verzorgde enige tijd geleden een debat waar de wenselijkheid van genetische modificatie centraal stond.

 

Lees meer