Meer studenten voor de RU

Dit jaar zijn er twintig procent meer nieuwe studenten dan vorig jaar. Met 4600 nieuwe inschrijvingen van eerstejaars, masterstudenten en buitenlandse studenten, studeren er nu bijna negentienduizend studenten aan de RU. In totaal zijn er 6 procent meer studenten aan de RU dan in 2012. Hoe andere universiteiten scoren is nog niet bekend, maar naar verwachting liggen de cijfers van de RU boven het landelijke gemiddelde. De Faculteit der Managementwetenschappen is de grootste stijger: er zijn 299 meer inschrijvingen dan vorig jaar. In de hoek van de medici is er maar weinig veranderd, dat komt doordat alle opleidingen een maximaal aantal studenten kennen. De stijging komt overigens niet alleen door Nederlandse studenten, er zijn ook 15 procent meer buitenlandse studenten ingeschreven. Daarnaast zijn er ruim 7 procent meer masterstudenten dan in 2012.  
Bron: ru.nl

 

Lees meer

Mentorstop op introweekend

Er zijn dit jaar weer meer mentorouders en -kinderen die op weekend willen dan dat er weekendplaatsen beschikbaar zijn. In totaal bieden de 23 introductieweekenden 3512 bedden, wat na de inschrijving vandaag niet genoeg blijkt. Hierdoor wordt nu de vooraf aangekondigde maatregel ingevoerd dat er per vijf kinderen maar één ouder mee mag met een minimum van twee mentoren per groep. Vorig jaar mochten er ook minder mentoren mee. Eerder was de capaciteit van de weekenden al uitgebreid vanwege het grote aantal aanmeldingen voor de introductie. Helaas blijkt dit nu toch niet voldoende. Ook bij LowlANS, het weekend dat ANS zal organiseren, worden tenten neergezet om 50 extra feestvierders te kunnen stallen. Immers, hoe meer zielen hoe meer vreugd.

 

Lees meer

Mogelijkheden voor Cultuurcentrum onderzocht

De RU heeft een nieuwe werkgroep in het leven geroepen: Hart voor Cultuur. De werkgroep gaat zich buigen over de haalbaarheid van een cultuurcentrum of een uitbreiding van de huidige faciliteiten op de campus. 'De werkgroep moet zorgen voor een betere zichtbaarheid van kunst en cultuur', vertelt Ariane Vervoorn, teamcoördinator van Cultuur op de Campus. 'Dat de commissie er gaat komen is zeker, maar wie hier precies aan gaan deelnemen en wanneer de werkgroep geïnstalleerd zal worden is nog onbekend.' Vervoorn geeft aan dat de werkgroep voor de wissel van de rector rond zou moeten zijn. Het initiatief voor een werkgroep komt uit de notitie 'Radboud Cultuurcentrum' die opgesteld is door CHECK. Op 30 juni beloofde rector Bas Kortmann dat na de zomer een werkgroep ingesteld zou worden. Volgens de notitie zou de werkgroep ook de mogelijkheid tot een cultuurpas moeten onderzoeken, waarmee studenten onbeperkt gebruik kunnen maken van het culturele aanbod op de campus. Of dit mee wordt genomen in de werkgroep is onbekend.

 

Lees meer

Naar het Malieveld? Van de RU valt weinig steun te verwachten

Afgelopen maandag vroeg AKKUraatd in de Gezamenlijke Vergadering aan het College van Bestuur (CvB) of ze studenten die afreizen naar het Malieveld op 14 november een financiële steun in de rug zouden willen geven. De RU zou het volgens de studentenpartij op deze manier makkelijker maken voor arme studenten om mee te demonstreren. In eerste instantie leek het College bereid om de arme studenten financieel te ondersteunen en zegde toe in gesprek te gaan met AKKUraatd. Drie dagen later laat Wilma de Koning van het CvB aan AKKUraatd weten dat het CvB zich afvraagt of geld de belemmerende factor is om niet te gaan demonstreren. 'Als de studenten geen geld krijgen voor het vervoer vanuit de Landelijke Studenten Vakbond, het Interstedelijk Studenten Overleg of studenten- of studieverenigingen, is het ook niet aan de universiteit om het vervoer te bekostigen.' Toch wil het bestuur dat ze studenten niet belemmeren om naar de demonstratie te gaan. Betekent dit dat studenten op 14 november collegevrij krijgen? Mevrouw de Koning kan hier geen eenduidig antwoord op geven, 'dat moeten studenten met hun eigen docent afstemmen'. Je bent met andere woorden dus afhankelijk van de goodwill van je docent, maar of je hier wat mee opschiet is nog maar de vraag. De universiteit weigert studenten ervan te verzekeren zonder negatieve gevolgen af te reizen naar Den Haag. Het kan ook anders. Fontys Hogescholen vindt het wel belangrijk dat studenten een platform hebben om hun mening te uiten, en heeft daarom 3350 euro, de waarde van een jaar studiefinanciering, gedoneerd aan de Landelijke Studenten Vakbond om busvervoer te regelen voor de demonstranten. AKKUraatd betreurt de reactie van het College. 'Hoewel wij begrip kunnen opbrengen voor de redenatie zou een bijdrage zoals die van Fontys in onze optiek de universiteit sieren. AKKUraatd is blij om te horen dat het CvB niet de intentie heeft studenten te belemmeren. Wij zouden daarom graag zien dat zij de decanen alsnog zullen verzoeken studenten collegevrij te geven, en dit probleem niet bij de docenten neer te leggen', zegt Ewoud Stütterheim namens de studentenpartij. Deze vraag heeft de partij dan ook aan het College gesteld.

 

Lees meer

Nadelen leenstelsel stapelen zich op

Niet alleen de aankomende, maar ook huidige studenten zullen door het leenstelsel worden benadeeld. Minister Bussemaker van Onderwijs wil naast het collegegeld de belastingaftrek van studiekosten gaan afschaffen. In het huidige stelsel kunnen studenten die studiefinanciering ontvangen, kosten voor bijvoorbeeld collegegeld en boeken van de belasting aftrekken. Zodra het wetsvoorstel voor het leenstelsel wordt aangenomen, is dit niet meer mogelijk. Tom Hoven, voorzitter van de Landelijke Studenten Vakbond (LSVb): 'Deze extra bezuiniging zal het inkomen van studenten nog verder onder druk zetten. De minister is blijkbaar niet tevreden met het bezuinigen op toekomstige studenten, maar wil ook de huidige studenten pakken.' Dit is het tweede rare feit uit het wetsvoorstel van het leenstelsel dat de LSVb naar buiten heeft gebracht. Nog een reden dus om 14 november je spandoek uit de kast te trekken en je stem te laten horen op het Malieveld in Den Haag.

 

Lees meer

Nederlandse universiteiten lijden miljoenenverlies

Nederlandse universiteiten zijn waarschijnlijk miljoenen euro's kwijt door het faillissement van een grote leverancier van wetenschappelijke tijdschriften. Swets & Zeitlinger, de betreffende leverancier die in september failliet ging, kan de vooruitbetalingen niet terugbetalen. Hierdoor lijden Nederlandse universiteiten, waaronder ook de RU, een miljoenenverlies. Dit komt doordat de leverancier het geld van de vooruitbetalingen niet apart heeft gezet. Elsevier, een van de uitgevers die nauw betrokken is bij het inmiddels failliete concern, waarschuwde klanten om voorzichtig te zijn met vooruitbetalingen.

 

Lees meer

Niet weer dezelfde steen

Met de nieuwe verbouwingen op de campus in het vooruitzicht heeft de RU de mogelijkheid om studenten in al hun wensen tegemoet te komen. ANS zet de misstappen van voorgaande bouwprojecten op een rij en geeft advies, zodat de RU zich niet twee keer aan dezelfde steen stoot.

Tekst: Auke van der Veen en Bas van Woerkum
Illustratie: Rens van Vliet

Dit artikel verscheen eerder in de April-ANS

De RU heeft flink wat bouwplannen op tafel liggen. Gedeeltelijk in 2016 en twee jaar later in zijn geheel, moet de HAN vertrekken uit het Gymnasion om plaats te maken voor de Faculteit der Managementwetenschappen (FdM). Om te voorkomen dat het te knus wordt in het gebouw, breidt de universiteit de noordvleugel uit. Zodra de faculteit is verhuisd, gaan de gebouwen 2 tot en met 5 in de Thomas van Aquinostraat (TvA) tegen de vlakte. De nieuwbouw ter plaatse van deze gebouwen – ook wel ‘Spinoza 2.0’ genoemd – wordt het nieuwe onderkomen van de Faculteit der Sociale Wetenschappen. Van ‘de nieuwe TvA’ moet in 2020 op volle toeren gebruik worden gemaakt.

De laatste jaren is er ook al behoorlijk gebouwd. In 2007 realiseerde de RU het Huygensgebouw, waaraan achteraf een aantal mankementen bleken te zitten. Afgelopen jaar werd het Grotiusgebouw opgeleverd en daarbij maakte de RU enkele van dezelfde misstappen. Daarnaast zijn er in de TvA-gebouwen enkele problemen die gemakkelijk hadden kunnen worden voorkomen.

Met de aankomende verbouwingen in het vooruitzicht, moet de universiteit waken voor dezelfde fouten. Met het rechtzetten van die problemen zijn soms miljoenen euro’s gemoeid. ANS geeft drie tips voor de toekomstige verbouwingen.

Regel het klimaat
RU, zorg voor een goed klimaat. Veel glas en grote, open ruimtes resulteren in een mooi gebouw om te zien, problemen met de warmteregeling zijn echter het gevolg. Het Grotius bestaat voor een groot deel uit glas en heeft enorm hoge plafonds. Het gebouw staat er echter pas een jaar en heeft nog geen strenge winters en hete zomers meegemaakt, dus de klimaattest moet nog worden doorstaan. Het Huygensgebouw is een soortgelijke glasbak en daar bleek de warmtehuishouding ver onder de maat. Noud van der Velden, hoofd Interne- en Huisvestingszaken, vertelt: ‘Uit een belevingsonderzoek van een aantal jaren geleden, is gebleken dat er structurele problemen zijn met het klimaat.’ Op veel plekken, in het bijzonder onderwijsruimtes, was het te koud of te warm, zowel in de zomer als de winter, laat hij weten.

Een oorzaak daarvan was een hoger dan verwacht aantal gebruikers. De enorme hoeveelheid ramen, de hoge plafonds en de grote ruimtes lijken het probleem van de warmteregeling daarbovenop te vermoeilijken. Een eerste, effectief verbeterproject heeft al plaatsgevonden en in 2016 gaat de RU beginnen met een tweede klimaatplan. In de TvA-gebouwen is het ook koukleumen door de slechte isolatie. De gebouwen in deze straat zijn al oud, dus zo verrassend is dit niet. Ongeacht de reden zou het klimaat voor elk gebouw goed geregeld moeten zijn.

OpeningsGericht op overzicht
Overzichtelijke gebouwen zijn meer dan welkom. In het rapport van de Enquête Huisvesting FdM die in 2014 werd gehouden onder 534 managementstudenten, staat dat de studenten een overzichtelijker gebouw willen met veel ruimte en licht. De TvA-gebouwen waar de managementfaculteit zich momenteel huisvest, bieden dit niet. De ruimte wordt nu niet goed benut, terwijl deze wel nodig is voor alle studenten en medewerkers van de faculteit. Zelfs wanneer je een fervente TvA-ganger bent, stuit je eerst op twintig andere lokalen voor je het juiste gevonden hebt. Enkele studenten klagen in de enquête dan ook over de onoverzichtelijkheid van de gangen. Nu TvA in zijn geheel wordt gesloopt, kan de RU met de nieuwbouw ervoor zorgen dat iedereen wel op tijd zijn colleges haalt. Om het gebouw af te maken, kan een likje verf deze keer geen kwaad. Een groot deel van de studenten laat weten dat de betonnen muren van de huidige TvA-gebouwen niet bepaald opbeurend zijn.

Stroomvoorzieningen en werkplekken
In de nieuwe gebouwen zijn meer stopcontacten en vaste computers wenselijk, een tekort aan beiden gaat niet samen. Je kunt er als universiteit niet vanuit gaan dat elke student een laptop heeft die de hele dag meegaat. Steeds meer mensen zitten met hun laptop of tablet in college en de RU wil dit ook stimuleren onder het motto Bring your own device. Bij een motto houdt het echter niet op, de uitvoering is minstens zo belangrijk. Uit de enquête van de FdM bleek dat er te weinig stopcontacten aanwezig zijn in de TvA-gebouwen: 40 tot 60 procent van de zitplekken zou ervan moeten worden voorzien. Volgens Teun Bens, assessor bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid, is het gebrek aan stopcontacten ook een van de meest gehoorde klachten in het Grotiusgebouw, samen met een tekort aan werkplekken met vaste computers. Michel ter Berg, adjunct-directeur van het Universitair Vastgoed Bedrijf, zegt dat het een bewuste keuze van het faculteitsbestuur is geweest om de werkruimtes met boekenrekken en studiewerkplekken te vullen. ‘De rechtenfaculteit hecht nog veel waarde aan het tastbare boek’, aldus Ter Berg. Een gevolg hiervan is dat er nauwelijks ruimte voor werkplekken met computers overblijft. De managementstudenten klaagden ook al dat er te weinig vaste computerwerkplekken zijn. Het is mogelijk te wachten tot de techniek zover is dat accu’s langer meegaan om kosten te besparen, maar het feit is dat studenten hier niet op kunnen wachten en ondertussen wel last ondervinden.

Beste RU, zet ons alsjeblieft niet weer in een glasbak zonder stopcontacten, zorg dat we niet verdwalen, voldoende werkplekken hebben en voorkom depressies door de charme van de gebouwen wat op te krikken. Dan is iedereen dik tevreden.

 

Lees meer

Nieuw: De Radboud Campusfiets

Zondagavond zijn de eerste Radboud campusfietsen uitgedeeld aan studenten van de Summer School van de universiteit. Het idee voor de fietsen komt van rector magnificus Bas Kortmann. 'Kortmann had goede ervaringen met leenfietsen voor cursisten', aldus Wessel Meijer, beleidsmedewerker aan de international office van de RU. Het idee bleek haalbaar en het College van Bestuur stelde fondsen beschikbaar voor de exploitatie van honderd fietsen. 'Ons plan was om elke cursist aan de Summer School die niet afkomstig is uit Nijmegen, een fiets ter beschikking te stellen' vertelt Meijer. De Summer School bleek met 250 deelnemers echter populairder dan verwacht waardoor alleen de eerste honderd aanmeldingen een stalen ros konden bemachtigen. De zomercursussen lopen 16 augustus op zijn einde, maar de fietsen zullen erna ook beschikbaar blijven. 'Fietsen aanschaffen om ze slechts twee weken te gebruiken is natuurlijk bizar, en er waren al plannen voor campusfietsen', aldus Meijer. 'Ik zie in de toekomst wel voor me dat de fietsen te huur zijn voor groepen, of misschien zelfs voor individuele studenten.' De komende tijd mag je wel een beetje uitkijken in het verkeer, een fietscursus voor buitenlandse studenten bleek hoewel overwogen, op korte termijn niet mogelijk. Alle cursisten worden wel 'verplicht' een helm te dragen.

 

Lees meer

Nieuwe pc's op de campus

Nog voor de start van het nieuwe college jaar zullen 500 pc's op de campus vervangen worden, zo meldt de Universitaire Studentenraad (USR). De vaak slome en defecte computers zullen plaats maken voor modellen waarbij de systeemkast in het beeldscherm geïntegreerd is. Deze geavanceerde computers zullen worden voorzien van Windows 7. De USR pleitte al langer voor snellere en betere computers op de campus en uit hun enquête bleek dat daar onder de studenten ook behoefte aan was. De komende maanden zullen in de UB en in de bibliotheek van de Faculteit der Sociale Wetenschappen de computers vervangen worden.

 

Lees meer

Nieuwe website RU, wat zijn de veranderingen?

Per 1 september zullen de hoofdwebpagina's van de RU, de website van de UB en de pagina's van afzonderlijke faculteiten er heel anders uit komen te zien. De websites zijn al sinds 2008 in hun huidige vorm in gebruik. 'Het werd dus wel eens tijd', meent Jeroen Buijs, hoofd online strategie en infrastructuur aan de RU en een van de eindverantwoordelijken voor het project. Wat gaat er precies veranderen? RU wil zich minder profileren met het woord 'Nijmegen', dus het logo zal veranderen. Daarnaast zal de enorme rode balk verdwijnen, zullen de vage blauwe lijnen op de achtergrond vervangen worden door foto's van de campus of studenten en zal er een footer komen. 'In deze balk onderaan de pagina's kunnen we allerlei informatie en vast links plaatsen, die nu nog bovenaan staan. Zo kunnen we het geheel een stuk overzichtelijker maken', aldus Buijs. 'Ook die rare flash-animatie gaat eruit, het wordt allemaal een stuk aantrekkelijker.' De lay-out is echter niet het belangrijkst. Faculteiten krijgen bovendien meer vrijheid om zich op hun sites te profileren en zelf de inhoud te bepalen, hoe fijn je in september kunt surfen zal voor een deel dus afhangen van je faculteit. Als het goed is zul je van de overgang zelf niet veel merken, in de nacht van 1 september worden de grote sites omgezet. 'Ze kunnen er dan maximaal een paar tellen uit liggen', zegt Buijs. Alle andere 'kleine' websites zoals die van de opleidingen zelf, zullen vanaf september geleidelijk worden vervangen. De deadline hiervoor ligt op 1 januari.

 

Lees meer

Nieuwjaarsrede RU: Ik hou van Holland

Vandaag, de eerste werkdag van het nieuwe jaar, gaf Gerard Meijer, voorzitter van het College van Bestuur, de nieuwjaarsrede. In ruim een uur durende speech blikte hij terug op 2014, werden de Hermesdorfprijzen uitgereikt en werd vooruitgekeken naar wat 2015 de RU gaat brengen. ANS bezocht de nieuwjaarsrede, die toch wel veel weg had van Ik hou van Holland, met kaas, fietsen en bloemen.

Meijer op de fiets
Wanneer je binnenkomt bij de aula, merk je meteen dat er iets bijzonders te gebeuren staat: een ensemble met vier muzikanten met strijkinstrumenten wacht de bezoekers binnen op. ANS neemt plaats in de overvolle zaal vol net geklede mensen. De fietsroute van Gerard Meijer werd gefilmd en op een groot scherm getoond. Na een grote omweg over de campus komt de collegevoorzitter met zijn jas aan op een Radboud-fiets de zaal binnenrijden, terwijl de fiets pas 5 seconden daarvoor arriveerde bij de aula. Opvallend is dat zijn microfoon al werkt.

Kaas als hoogtepunt
Tijdens het jaaroverzicht passeerden de opening van het Grotiusgebouw, het vijftigjarig bestaan van de Faculteit der Sociale Wetenschappen, het evenement Radboud Sports, de oplevering van SSHN-complex Talia, de rectoraatswissel en de Vrede van Nijmegen Penning, die uitgereikt werd aan Neelie Kroes, de revue. In dit rijtje werd ook de Duitse kaasetende student genoemd, die met een blok kaas tijdens college op 9gag verscheen. Meijer stapte voor de gelegenheid over op de Duitse taal en begon over het feit dat de internationale student waarschijnlijk nooit van een kaasschaaf heeft gehoord; dat is immers een typisch Nederlands product. De Duitser mocht naar voren komen en kreeg een enorm blok kaas overhandigd, met kaasschaaf. Minpunten van het afgelopen jaar werden tijdens de zitting achterwege gelaten, aan het ontslag van het management van de Honours Academy is geen woord gewijd.

Geen gekke sprongen
Na de bespreking van het verleden volgt de uitreiking van de Hermesdorfprijzen, die gaan naar onderzoekers die veel media-aandacht verwierven. De drie winnaars in verschillende categorieën ontvangen een bijzondere medaille en bloemen. De nieuwjaarsrede eindigt met een blik op de toekomst. Met behulp van het Strategisch Plan voor 2015-2020, met als motto Change Perspective, wil de RU in een open cultuur blijven werken aan de toekomst. 'We gaan geen gekke sprongen maken, maar gaan door op de ingeslagen weg', aldus Meijer. Met de boodschap 'een gelukkig 2015 toegewenst', begeeft de menigte zich naar een luxe lunch met - om 12.30 uur op de eerste maandag van het jaar - champagne.

 

Lees meer

Nijmeegse Navarone headline-act Radboud Rocks

De Nijmeegse rockband Navarone is dit jaar de grote naam op Radboud Rocks, het terugkerende verjaardagsfestival van de Radboud Universiteit. Naast Navarone verzorgen ook Sue the Night, de Blue Grass Boogiemen, de Loco Loco Discoshow en Alain Fènèr toffe optredens voor de hordes RU-studenten. Navarone, de band die vorig jaar november nog een verrassingsconcert gaf op de RU, kenmerkt zich door een mix van soulvolle rock en grunge. Voor de student die meer behoefte heeft aan een wat rustiger geluid, is er de indie- en rootsmuziek van Sue the Night en de Blue Grass Boogiemen. De dansers onder ons kunnen hun ei kwijt bij de optredens van de Loco Loco Discoshow en Alain Fènèr. Mocht je na al het muzikale geweld nog steeds verlegen zijn om een goed feestje, dan kun je uitwijken naar het CultuurCafé waar dj-collectief De Tropen je voorziet van 'zomerse vibes'. De RU richt haar pijlen dit jaar op een complete festivalervaring en zorgt daarom naast muziek ook voor knipbeurten van The Barberstation en La Rosa de Cuba. Als kers op de taart komt de organisatie met de zogeheten 'plastap', waarbij je je hoeveelheid uitgeplaste urine terugkrijgt in de vorm van bier. Eerder meldde ANS al dat de verjaardagspartij van de RU, die op 28 mei vanaf 16.30 uur op de campus plaatsvindt, dit jaar gratis toegankelijk is voor studenten en medewerkers van de universiteit. Het festival duurt tot 23.00 uur, de afterparty in het CultuurCafé gaat door tot 01.00 uur.

 

Lees meer

Nijmegen graaft

Vandaag gaat de publieksopgraving 'Nijmegen graaft' open. Geïnteresseerden kunnen onder begeleiding van studenten en alumni van de RU twee uur archeoloog spelen in de graafput bij het Honigcomplex. Het evenement is georganiseerd door het Bureau Archeologie en Monumenten van de gemeente Nijmegen en duurt tot 18 mei. Noviomagus heeft zijn sporen nagelaten in de hedendaagse grond en de verwachting is dat daar nog het een en ander van naar boven kan komen. In de jaren negentig zijn resten van een Romeins badhuis gevonden, wellicht volgen er meer resten van openbare gebouwen. Als je ook wilt graven, zul je eerst een ticket van 10 euro moeten bestellen. Je opbrengst wordt in 2020 in museum het Valkhof tentoongesteld.

 

Lees meer

Nog meer duivels aan de RU

Morgenmiddag verblijdt Jet Bussemaker de RU met een speciaal bezoek. Ze wil de excellente leraren uit Nijmegen komen bekijken, aansluitend eet ze met het Senaat van Hoogleraren. Bussemaker heeft morgenmiddag interesse in twee docentenprojecten. Een groep is de Docentenacademie, de andere bestaat uit de tutoren voor de eerstejaars aan de FNWI. Het is fijn om te weten dat Bussemaker de tijd heeft om naar Nijmegen af te reizen - hopelijk raakt ze zo gecharmeerd dat ze haar plannen wijzigt.

 

Lees meer

Nog te veel segregatie aan de RU

Buitenlandse studenten en medewerkers zijn nog niet genoeg thuis op de RU, zo blijkt uit een onderzoek (.pdf) dat werd uitgevoerd door de Universitaire Studentenraad en de ondernemingsraad. Het blijkt dat de meeste buitenlanders vrijwel alleen met andere buitenlanders omgaan en niet integreren - hoewel ze dat wel zouden willen. Het rapport is gemaakt omdat de Radboud Universiteit graag een internationale universiteit wil zijn, maar er tot nu toe weinig bekend was over hoe goed ze daarin slagen. Participanten gaven aan dat ze het integratieprobleem graag opgelost zouden zien door middel van een uitbreiding van het programma 'In touch with the Dutch'. Andere mogelijkheden zijn bijvoorbeeld het toegankelijk maken van de oriëntatiedagen voor iedereen en het stimuleren van internationale studenten en medewerkers om bij organisaties te gaan. Taalgebruik vormt een ander groot probleem. Nog niet alle informatie is in het Engels beschikbaar en dit zorgt bij de importacademici onder andere voor een gebrek aan kennis over hun rechten. Volgens het rapport zou informatie meer moeten worden vertaald en zouden buitenlanders meer taalcursussen Nederlands aangeboden moeten krijgen.

 

Lees meer

NWO wil snellere open access

Volgens de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderwijs (NWO) duurt het te lang voordat wetenschappelijke artikelen gratis en voor iedereen te lezen zijn. Om dit op te jagen, worden de regels voor het publiceren van onderzoeksresultaten vernieuwd. NWO vindt dat resultaten van onderzoek dat gefinancierd is met publieke middelen vrij toegankelijk moeten zijn. NWO-onderzoek zal in de toekomst meteen, zonder embargoperiode online voor iedereen verkrijgbaar zijn. De voorzitter van de NWO, Jos Engelen, zegt dat de opmars van open access gestaag en onomkeerbaar is. 'Daarom is het goed als alle betrokken partijen stappen blijven zetten.' Ook vervolgonderzoek en toepassingen moeten vrij toegankelijk worden. Deze kennis kan door open access worden gebruikt door onderzoekers, bedrijven en maatschappelijke instellingen. De Radboud Universiteit probeert open access te bevorderen met Radboud Repository, een onderdeel van de landelijke bewaarplaats voor wetenschappelijke artikelen. In de database zijn meer dan honderdduizend Nederlandse publicaties te vinden, die wereldwijd toegankelijk zijn.

 

Lees meer

Onbederf'lijke dichters (2)

Ook dit jaar zal de binnenstad van Nijmegen het decor vormen voor poëziefestival Onbederf’lijk Vers. In de aanloop naar het evenement op 22 oktober, plaatst ANS iedere week een gedicht van een dichter die zijn/haar kunsten vertoont tijdens dit culturele festival. Het gedicht van deze week is van Maarten Buser (23), die is afgestudeerd aan de Radboud Universiteit in Nederlandse Taal en Cultuur en Nederlandse Letterkunde.       Sybille Les biens-aimés sont malheureux -Guillaume Apollinaire Mijn horoscoop lees ik elke morgen, in twee kranten. Daarna de jouwe Voor de vorm lees ik ook die van hem; we zijn toch al een driepotig dier Als die orakels niet blijken te volstaan (niet dat ik in zoiets geloof), ga ik wc-deuren langs, spiegels; misschien heeft iemand met lippenstift mijn instructies voor de dag opgeschreven

 

Lees meer

Onvoldoendes voor Geesteswetenschappen

Uit onderzoek van de Nederlands Vlaamse Accreditatieorganisatie blijkt dat maar liefst 26 van de 212 Nederlandse universitaire opleidingen in de Geesteswetenschappen een onvoldoende scoren. Elke slecht scorende opleiding krijgt een herstelperiode van twee jaar om de kwaliteit te verbeteren, anders houdt de studie er mee op.

Op de Radboud Universiteit scoort alleen Algemene Cultuurwetenschappen een onvoldoende. Met name over de scripties van bachelorstudenten was de visitatiecommissie ontevreden. Scripties die een zes kregen, vond de commissie maar een vijf waard. Volgens Theo Engelen, decaan van de Letterenfaculteit, is de opleiding wel op het goede pad. 'Ik maak me absoluut geen zorgen, want er is meteen actie ondernomen. Alle scripties met een 6,5 of lager worden nu ook beoordeeld door de examencommissie. Ook oordeelt de examencommissie over scripties waarvan de beoordelingen van de eerste en tweede lezer één punt of meer uiteenlopen.'

Jorien Janssen, voorzitter van de Landelijke Studentenvakbond, maakt zich meer zorgen. 'We zijn echt geschrokken van de resultaten. Elke onvoldoende is er natuurlijk al één te veel. We merken bij veel studies dat de nadruk te veel ligt op onderzoek, waardoor docenten te weinig aandacht besteden aan onderwijs.'

Overigens doet de RU het beter dan veel andere universiteiten. De meeste onvoldoendes scoren de Universiteit Maastricht (6), de Universiteit Utrecht (4), de Rijksuniversiteit Groningen (4) en de Universiteit van Amsterdam (4).

 

Lees meer

Open dag drukbezocht, masterdag niet

Afgelopen weekend was het weer zover: maagdelijke scholieren en hun nieuwsgierige ouders overvielen de RU voor de laatste open dag van het collegejaar. Dit jaar waren er maar liefst 2750 zesdeklassers die hun weg naar de Nijmeegse campus vonden, dat is 10 procent meer dan vorig jaar. Een toename die zich ook op andere universiteitenvoordeed. De grootschalig aangekondigdemasterdag trok daarentegen minder dan 200 belangstellenden. Dit lijkt een mager handjevol, zeker gezien de toenemende uitstroom van bachelorstudenten aan de RU. Volgens Martijn Gerritsen, woordvoerder van de RU, vielen de cijfers echter niet tegen. 'Wij waren wel tevreden. De bezoekers die er waren, waren ook oprecht geïnteresseerd.' Reden voor het lage aantal ligt volgens Gerritsen bij de eerder georganiseerde Masterweek. 'Veel bachelorstudenten van de RU zijn toen al een kijkje komen nemen. We zagen ook dat afgelopen weekend voornamelijk studenten uit andere steden aanwezig waren.' Dat dus, of dat het de RU nog steeds nietlukt om haar bachelorstudenten aan zich te binden.

 

Lees meer

Popronde 2014: wat mag je niet missen?

Het is weer zo ver: rondreizend bandjesontdekfestival, Popronde, strijkt weer neer in Nijmegen op donderdag 18 september. Voor hun grote doorbraak speelden bands als Kensington, Blaudzun, De Staat, Chef'Special en Mister and Mississippi al op Popronde. Dit jaar is het muziekspectakel in Nijmegen groter dan ooit met 85 gratis toegankelijke optredens door de gehele Nijmeegse binnenstad. Omdat je niet alles kunt zien, vissen wij de krenten uit de pap. 13.00 IX in Cultuurcafé Hij werd al op sleeptouw genomen door Jett Rebel, is de rechterhand van Herman van Veen en tourde mee met Kris Berry & Perquisite: Marnix Dorrestein. IX is zijn verfrissende indiepop-project met af en toe een prettig funky sausje, voor liefhebbers van Vampire Weekend. Een voorproefje van deze topper vind je in ons eigen Cultuurcafé! 20.00 Kensington en Sväva in Museum het Valkhof Dé enige echte Kensington? Jawel: rockband Kensington komt, met een speech, champagne en zonder gitaren, Popronde openen in Museum het Valkhof. Aansluitend speelt de bijzondere Friese dreampopsensatie Sväva. Wegdromen gegarandeerd. 21.15 Eveline Vroonland in De Lindenberg Eveline Vroonland doet iets bijzonders met haar stem: ze speelt ermee als ware het een instrument, neemt haar zanglijnen op en creëert zo een heus orkest met alleen haar stembanden. Daarmee schopte ze het tot vast voorprogramma van Eefje de Visser en als Serious Talent op 3FM. 21.45 Yuko Yuko in De Onderbroek Veel aparter dan Yuko Yuko krijg je ze niet: het psychpop-slaapkamerproject van Elias Elgersma klinkt als je favoriete popliedjes die te vaak door een VHS-band zijn gegaan. Daarmee is hij - geloof het of niet - wereldberoemd in Mexico. Zie hem voordat hij ook in Nederland doorbreekt! 22.30 The Great Communicators in Fuzz Super mooie indierock in je favoriete koffietentje: The Great Communicators zijn een begeesterd zestal dat zowaar met een Canadese producer in zee is gegaan. 23.00 The Black Cult in Villa Van Schaeck / Karpe Noktem Bier drinken, crowdsurfen en meebrullen! The Black Cult maakt garagerock in de geest van The White Stripes, en werd daarmee zelfs opgepikt door de enige echte Tim Knol. 00.00 Maask in Galerie Bart (Honig Complex) Maask verheft beatboxen tot een kunst, en maakt het daarmee ook nog eens bizar dansbaar. Zien is geloven, en voetjes van de vloer op de prachtige nieuwe locatie van Galerie Bart in het Honig Complex. De kleine vijf minuten fietsen vanaf het centrum naar de locatie zijn het meer dan waard. 00.30 Project Bongo in STOOM (Honig Complex) Nog meer moois in het Honig Complex: in het gloednieuwe biercafé staat Project Bongo. Deze frisse funky indie stond zelfs al op Sziget te spelen en krijgt nu al behoorlijk wat airplay. Volgend jaar kun je zeggen: 'Toen zag ik ze nog gratis tijdes Popronde.' 01.45 Amariszi in Brebl (Honig Complex) En dan ga je natuurlijk afdansen op de afterparty in Brebl met de feestelijke wereldmuziekband Amariszi. Dat feest gaat door tot in de vroege uurtjes in die Berlijns-aandoende fabriekslocatie van Brebl. Klik hier voor het volledige programma van Popronde 2014.

 

Lees meer