RU kan spelen met je telefoon

Door de het nieuwe mailprogramma Exchange te synchroniseren met je laptop of telefoon, geef je de RU rechten om je instellingen te wijzigen en gegevens te verwijderen. De universiteit bepaalt zelf wat zij wel en niet toestaan. Zo kunnen ze bluetooth en het gebruik van camera's al dan niet goedkeuren. Wordt dit een gevalletje RU is watching you? Waarschijnlijk niet, de RU geeft aan geen beperkingen op te leggen. Je kan dus gewoon alle opties van je telefoon gebruiken. De beheerder van Exchange kan een telefoon of laptop terugzetten naar de fabrieksinstellingen, maar doet dit alleen na een opdracht van de directeur van het ICT Service Centrum (ISC). Dat mag ook alleen wanneer het apparaat in bruikleen is om voor de RU te werken, gegevens van studenten mogen dus niet zomaar gewist worden. Bij Windows 8 en Android moet je als student toestemming geven om rechten te verlenen aan Exchange. Zonder toestemming, geen synchronisatie. Apple-apparaten verlenen deze toestemming automatisch, je krijgt geen melding dat de RU deze bevoegdheden erbij heeft gekregen. Hoewel de RU belooft geen gebruik te maken van de gegeven opties, hebben zij deze bevoegdheden dus wel. Het ISC weet zelf niet waarom toegang tot al deze gegevens nodig is. 'Zodra we de informatie hebben opgespoord, zullen we het op de site vermelden.'

 

Lees meer

RU kiest voor ander bier

Belangrijk nieuws vanaf het Facilitair Bedrijf (FB). Vanaf 1 januari is het standaard pilsje op de RU van Grolsch, waar dat voorheen altijd van Heineken kwam. Dat meldt nultweevier.nl. Navraag bij Anton van Looijengoed, afdelingshoofd Retail & Catering, leert dat dit niet de enige verandering is. Ook Brand verdwijnt, 'want dat hoort bij Heineken', aldus Van Looijengoed. In plaats daarvan kiest het FB nu voor Grolsch en Gulpener, de prijs van een pilsje blijft hetzelfde. Reden voor de verandering is het nieuwe aanbestedingstraject, waarbij Grolsch als beste uit de bus kwam. Bovendien gaat Grolsch duurzamer te werk. Voorheen werd het bier altijd vanaf De Refter naar het Cultuurcafé gepompt, nu wordt er een systeem in het Cultuurcafé gebouwd. In de eerste week van januari wordt alles in gereedheid gebracht door brouwer uit de Achterhoek, later komt er een actie met studenten om te vieren dat er Grolsch en Gulpener uit de tap komt. Wat is dat voor actie? 'Daarover moeten we nog in overleg met Grolsch, maar waarschijnlijk bieden zij een paar gratis fusten aan voor studenten.'

 

Lees meer

RU kiest voor nieuwe regeling wetenschappelijke integriteit

Het hing al even in de lucht, maar de rapporten van de commissie wetenschappelijke integriteit van de RU en het UMC St. Radboud worden openbaar gemaakt. Nouja, een beetje openbaar dan. In de nieuwe regeling wetenschappelijke integriteit, die hier (.pdf) is te lezen, staat dat het gehele rapport niet wordt geopenbaard. De commissie wetenschappelijke integriteit maakt een samenvatting van het gehele rapport en anonimiseert deze voordat het wordt aangeboden aan het College van Bestuur (CvB). Het CvB zal deze samenvatting openbaar maken, mits er geen sprake is van 'zwaarwegende omstandigheden'. In dat geval kan het College besluiten om het rapport geheim te houden. CvB-woordvoerder Martijn Gerritsen denkt hier anders over. Volgens hem is het 'niet de bedoeling' dat het CvB besluit om openbaarmaking in te trekken, maar dat de 'zwaarwegende omstandigheden' juist wijzen op het anonimiseren van het rapport. 'Als een zaak heel uitgebreid in de publiciteit is geweest, kan het CvB beslissen om de naam van de beklaagde wel te vermelden.' Jelko Dijkman, fractievoorzitter van studentenpartij asap, is in ieder geval 'ontzettend blij' met de nieuwe regeling. Vorig jaar pleitte de partij al voor de openbaarheid van het rapport over hoogleraar Roos Vonk. 'Ik kan me toch niet helemaal aan de indruk ontrekken dat ons artikel in de Volkskrant van vorig jaar heeft geholpen.' Wel stelt Dijkman vraagtekens bij de zogenaamde 'zwaarwegende omstandigheden'. 'Op dat punt ga ik zeker nog om opheldering vragen, maar puur het feit dat er nu een nieuw stuk is laat zien dat er in ieder geval de intentie is om het beleid te veranderen.'

 

Lees meer

RU krijgt spin-off van College Tour

De RU krijgt haar eigen versie van het populaire televisieprogramma College Tour. Onder de naam Radboud Tour moeten in de komende periode spraakmakende gasten worden geïnterviewd door studenten op de RU. Initiatiefnemers zijn studievereniging SPiN en het onderzoeks- en adviesbureau Plan to Behaviour, wat de indruk wekt dat het vooral om een activiteit voor psychologen in spe gaat. De eerste gast is dan ook een Volkskrant-columnist Malou van Hintum. Zij schrijft veel over de psychiatrie. 'Mijn bedoeling is om het breder op te zetten en het moet toegankelijk worden voor alle studenten', zegt Etienne Kreutzer, organisator en interviewer van Radboud Tour. 'Ik hoop dat we minimaal een keer in het kwartaal een Radboud Tour kunnen organiseren met spraakmakende gasten en dat we op lange termijn ondersteuning kunnen krijgen vanuit de RU. Overigens wil Kreutzer de vergelijking met de succesformule van College Tour nog niet maken. 'Dan gaan mensen vast van alles van ons verwachten wat we niet waar kunnen maken, dat is niet de bedoeling.' Wellicht kunnen we dus in de toekomst spraakmakende Nederlanders verwachten aan de RU. Aan jullie om een eerste inzet te geven: wie moet er zeker plaatsnemen bij Radboud Tour?

 

Lees meer

RU legt klacht naast zich neer

De RU acht het niet nodig een onderzoek te starten naar een omstreden buitengewoon hoogleraar, meldde Trouw vandaag. Henk Jan Out bekleedt de bijzondere leerstoel farmaceutische geneeskunde en kwam in opspraak omdat hij de farmaceutische industrie een hand boven het hoofd zou houden en de kritiek wegwuift. Die kritiek is niet mis, recent bleek dat farmaceutische bedrijven negatieve onderzoeksresultaten wegmoffelen ten opzichte van de positieve. Daarnaast heeft de maatschappij waarbij Out in dienst was jarenlang risico's van medicijnen verzwegen waardoor honderden doden vielen. De klacht over Out is door de commissie wetenschappelijke integriteit van de universiteit beoordeeld, maar er wordt geen onderzoek gestart. Volgens Martijn Gerritsen, woordvoerder van het College van Bestuur van de RU, worden de zaken omtrent de hoogleraar niet verder onderzocht omdat de 'commissie geconcludeerd heeft dat de klacht niet over het wetenschappelijk handelen van Out gaat, maar slechts om zijn mening'. Het universiteitsbestuur gaat tegenover Trouw niet inhoudelijk op de zaak in, waardoor aan de openheid van de RU wordt getwijfeld.

 

Lees meer

RU levert nieuwe voorzitter Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit

Roel Fernhout is de nieuwe voorzitter van het Landelijk Orgaan Wetenschappelijke Integriteit. Hij volgt hiermee Kees Schuyt op. Eerder was Fernhout al werkzaam als Vertrouwenspersoon wetenschappelijke integriteit van de RU, waarbij hij als aanspreekpunt diende voor medewerkers van de universiteit die twijfelen aan de wetenschappelijke betrouwbaarheid van collega's. Bij een inbreuk op de wetenschappelijke integriteit kan er sprake zijn van het vervalsen of manipuleren van onderzoeksgegevens of het onrechtmatig overnemen van andermans werk. Volgens voorganger Schuyt schort er nog genoeg aan de regels omtrent de wetenschappelijke integriteit, zo blijkt uit een gisteren verschenen interview in de Volkskrant. Een gebrek aan duidelijkheid tussen een schending van integriteit en simpelweg slordigheid is volgens Schuyt nog steeds een groot probleem binnen de universitaire wereld. 'Bindende adviezen en echte sancties', zijn volgens Fernhouts voorganger nodig om de serieuze fraudezaken in Nederland aan te pakken.

 

Lees meer

RU opnieuw 'beste' brede universiteit

De jaarlijkse Elsevierlijstjes zijn weer uit. Na een jaar niet de toppositie te hebben bezet, is de Radboud Universiteit terug als de beste brede universiteit. Het felbegeerde logo mag weer terug op het promotiemateriaal van de RU. Afgelopen jaar bemachtigde de Universiteit van Leiden deze prijs. Naast de beste brede universiteit, wordt ook een prijs uitgereikt aan de beste specialistische en beste technische universiteit. Elsevier heeft voor het samenstellen van de ranglijsten van universiteiten gekeken waar studenten volgens de Nationale Studenten Enquête ‘bovengemiddeld tevreden’ zijn over hun ‘studie in het algemeen’. Vorig jaar concludeerde ANS dat de kwalificatie van Elsevier niet zo betrouwbaar is als de aandacht doet vermoeden. De methode neemt de specifieke aspecten van de universiteit, zoals inhoud van de opleiding, toetsing, begeleiding en sfeer, niet mee bij de beoordeling. Ook wordt alleen gekeken naar de mening van bachelorstudenten, de ingevulde enquêtes van masterstudenten worden aan de kant geschoven. De verschillen tussen de universiteiten zijn ook niet groot, twee jaar geleden won de RU van de Universiteit van Leiden op 0,007 procent. Voor nu mag de RU de vlag weer uithangen en het logo terugplaatsen op de banners en informatiefolders.

 

Lees meer

RU schaft numerus fixus bij rechten af

Een jaar na invoeren wordt hij alweer afgeschaft: de numerus fixus bij de Faculteit der Rechtsgeleerdheid. De Radboud Universiteit ziet er geen heil meer in en heeft besloten dat vanaf collegejaar 2014/2015 alle studenten weer welkom zijn. Dit collegejaar mochten 450 studenten worden toegelaten bij Rechtsgeleerdheid, maar slechts 416 studenten zijn met de studie begonnen. Bij de opleidingen Notarieel Recht en de European Law School werd het maximum aantal studenten ook niet gehaald. Afgelopen jaren waren er nooit meer dan 450 aanmeldingen, dus de verwachting was ook groot dat er geen studenten geweigerd hoefden te worden. De RU heeft bij de invoering van de numerus fixus heel bewust gekozen voor een hoog maximum aantal studenten. 'In Nijmegen vinden we dat iedereen de kans moet krijgen goed onderwijs te volgen. Daarom bieden we voor de Nijmeegse rechtenopleidingen genoeg plaatsen aan', valt op de website te lezen. De woordvoerder van de RU, Martijn Gerritsen, laat nog weten: 'De studiekeuzecheck draagt bij aan een goede match tussen student en opleiding. Omdat we daarnaast de toestroom goed aankunnen is het instellen van een maximum aantal studenten niet meer nodig.' Dinsdag 19 november maakte de Rijksuniversiteit Groningen (RUG) ook al bekend dat het de numerus fixus bij bij de Faculteit Rechtsgeleerdheid afschaft. Naast Groningen en Nijmegen schaffen ook een groot aantal andere universiteiten de numerus fixus af.

 

Lees meer

RU trekt geld uit voor betere mastervoorlichting

De RU investeert de komende tijd 350.000 euro om de mastervoorlichting op orde te brengen. Dat deelde het College van Bestuur afgelopen maandag mee in de Universitaire Gezamenlijke Vergadering (UGV). De investering komt als reactie op de onlangs bekend gemaaktein- en uitstroomcijfers voor de periode 2009-2011. In 2011 vertrokken 600 studenten naar een andere universiteit toen ze hun bachelordiploma op zak hadden, in 2009 was dit aantal nog 176. Het aantal studenten dat van andere universiteiten naar Nijmegen komt om een master te volgen weegt bovendien niet op tegen de uitstroom. Tijd voor actie dus, meteen werd er een speciale Masterdag georganiseerd, maar die bleek nogal wat opstartproblemen te hebben. Een speciale commissie onderzoekt nu het probleem en hier zal uit moeten blijken hoe het geld de voorlichting kan verbeteren. Rector Bas Kortmann gaf in de UGV aan 'dat de commissie al een aantal quick wins ziet waar we het komende studiejaar al iets van zullen merken'. Bovendien zou het onderwerp op dit moment zeer hoog op de agenda van alle faculteiten staan, dus het resultaat moeten we binnenkort al zien.

 

Lees meer

RU wederom niet in THE hitlijst

Volgens Times Higher Education (THE) World Reputation Rankings is de Technische Universiteit Delft (TU Delft) met een 51e plek de beste Nederlandse universiteit. Naast de TU Delft staan er maar liefst vier andere Nederlandse universiteiten in de top 100, te weten de Universiteit van Amsterdam (71), Utrecht (78), Leiden (87) en Wageningen (100). De nummer 1 is Harvard University met een maximale score van 100. De uitkomsten zijn gebaseerd op wereldwijd onderzoek naar de mening van academici over de kwaliteit van onderzoek en onderwijs aan universiteiten. Hoe vaker een universiteit door respondenten werd genoemd als beste in een bepaald vakgebied, hoe hoger de score. In 2010 plaatst THE voor het eerst in de geschiedenis geen enkele Nederlandse universiteit in de hitlijst. De grote afwezige in deze jaarlijkse hitlijst is wederom onze eigen Radboud Universiteit. Wel hebben ze een plekje in de The World University Rankingslist weten te bemachtigen. Samen met de Vrije Universiteit Amsterdam en het University College Dublin deelt het de matige 159e plaats. Deze ranking is gebaseerd op een steekproef onder een recordaantal academische respondenten van 17.554. Dat is een stijging van ruim 30 procent ten opzichte van vorige jaar. Bij de waardering is gekeken naar het onderwijs, verandering en vernieuwing van de universiteiten, internationale oriëntatie, onderzoek en referenties.

 

Lees meer

RU weer supergoed: gratis bier voor iedereen

Zuipen! Om te vieren dat de RU vandaag 54 miljoen euro subsidie binnensleepte van de Nederlandse Organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) deelt het College van Bestuur vanmiddag gratis pils uit. Niet de eerste keer, al eerder mochten we met z'n allen gratis biertjes adten op de geweldige prestaties van onze alma mater. Vanmiddag opnieuw, want de RU is weer supergoed en iedere student en mederwerker is vanmiddag vanaf 16.00 uur welkom in de kantine van het Huygensgebouw voor bier, bier en meer bier. Wacht. Is dit hetzelfde CvB dat studeren en de introductie zoveel meer vindt dan alleen zuipen en 50-centfeesten wil verbieden? In dat geval is het beleid weer uitstekend in lijn met dit feestje. Proost!

 

Lees meer

RU wil geen 50-cent feesten, verenigingen luisteren niet

Als het aan de RU ligt, betaal je binnenkort geen halve euro meer voor je bier bij een groot feest van de verenigingen. De verenigingen geven echter niet toe. 'Wij vinden dit een armoedig lokmiddel’, aldus directeur van Dienst Studentzaken Wim Brand tegenover Voxweb. ‘Wij roepen de verenigingen op na te denken over interessantere manieren om studenten binnen te halen.’ Bij verenigingen is er echter weinig interessanters dan bier, dus op een verhoging hoeft Brand niet te rekenen. Volgens Teun van der Weijden, preses van Ovum Novum, gaat het altijd goed bij hen en hij vindt het beeld dat door de universiteit geschetst wordt dan ook overdreven. De uni gaat gaat verdere maatregelen nemen als de verenigingen niet willen luisteren, daarbij valt te denk aan het verbieden van de societeitentour tijdens de introductie of een subsidiestop. Wordt vervolgd dus...

 

Lees meer

RU wil gewoon een heel goede app

Mis jij ook een RU-app tussen de icoontjes van Angrybirdsen Fruitninja op je mobiele telefoon? Doe dan nu mee aan de wedstrijd die de Radboud Universiteit organiseert. Om de communicatiemogelijkheden voor studenten te verbeteren overweegt de RU een app te ontwikkelen speciaal voor de Radboudstudenten. Waar de applicatie voor moet gaan dienen is nog niet duidelijk. Wel moet hij gewoon heel goed zijn en omdat het de RU ontbreekt aan creativiteit, schrijft ze een wedstrijd uit. Alle ideeën zijn welkom: of het nu om de naam, het design of de inhoud van de app gaat. Vanaf 16 mei kun je jouw suggesties insturen. De twee beste inzendingen winnen een mooi bedrag van 100 euro aan VVV-cheques. Die zijn helaas niet in te leveren in de kroeg, maar het is altijd mooi meegenomen. Als je kans wil maken op deze prijs en de bijbehorende eeuwige roem, stuur dan je meest briljante breinspinsel naar bedenkjeru-app@fm.ru.nl.

 

Lees meer

RU wil minder 'Nijmegen' gebruiken

De RU wil het woord 'Nijmegen' minder gebruiken in haar communicatie. De Radboud Universiteit Nijmegen gaat haar korte naam meer gebruiken. In de toekomst wil het zichzelf steeds vaker presenteren met: Radboud Universiteit. Dit is volgens Collegevoorzitter Gerard Meijer 'korter en krachtiger'. Met de naamsverandering wil de RU herkenbaarheid en zichtbaarheid in de internationale wetenschappelijke wereld verbeteren. Meijer zegt dat dit belangrijk is om internationaal goede wetenschappers en studenten aan te trekken. Woordvoerder Martijn Gerritsen relativeert dit door te zeggen dat je natuurlijk ook goed onderwijs moet geven en goed onderzoek moet doen. Over of het Twitteraccount van de RU, @RUNijmegen, en de Facebookpagina in de toekomst ook worden veranderd, wil Gerritsen nog geen uitspraken doen.

 

Lees meer

RU wist niet van staking

De RU was niet op de hoogte dat een deel van de schoonmakers op de universiteit staakt. Pas eind vorige week werd het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) ingelicht over de staking, na klachten over slechte schoonmaak. Een deel van de schoonmakers van Asito, het schoonmaakbedrijf op de RU, heeft het werk neergelegd vanwege het conflict tussen de vakbonden en de schoonmaakbedrijven. Op de RU worden Huize Heyendaal en het Bestuursgebouw niet meer gepoetst. De universiteit is niet de enige plek waar schoonmakers hun werk hebben neergelegd. Eerder waren de treinen ook al doelwit van de staking. Hier werd kantoorpersoneel ingezet om een einde te maken aan de troep. Of het UVB voor deze oplossing gaat kiezen is nog niet duidelijk. Deze week gaat het Vastgoedbedrijf op zoek naar een oplossing. De stakingen zijn al een week bezig en zullen waarschijnlijk ook nog volgende week doorgaan, dus actie is gewenst.

 

Lees meer

Schijn van belangenverstrengeling op de RU

De Onderzoeksredactie heeft uitgebreid onderzoek gedaan naar de nevenwerkzaamheden van alle 5800 Nederlandse hoogleraren. Uit de enquête en gesprekken blijkt dat ongeveer een derde van de hoogleraren gevallen kent van belangenverstrengeling. Naar schatting hebben de Nederlandse hoogleraren ongeveer zeventienduizend nevenfuncties, dat is gemiddeld 3,7 per persoon. Een derde van deze functies wordt niet vermeld en in 28 procent van de gevallen bestaat (de schijn van) belangenverstrengeling. Samen hebben deze belangenverstrengelingen volgens enquêtes en gesprekken honderden wetenschappelijke onderzoeken beïnvloed. Bij de Radboud Universiteit maakt een vijfde van de hoogleraren volgens het onderzoek van de Onderzoeksredactie geen afspraken over de verdeling van inkomsten uit nevenwerk, dit is het hoogste van alle Nederlandse universiteiten. Bij een derde van de gevallen lijkt het er volgens de onderzoekers op dat er sprake is van schijn van belangenverstrengeling door nevenwerk. Volgens de VSNU moet een wetenschapper zich laten leiden door enkel wetenschappelijk belang. De Onderzoeksredactie constateert dat de dagelijkse praktijk ver van dit ideaal is weggegleden. De agenda van de wetenschap wordt volgens hen veelal bepaald door partijen die commerciële belangen voorop stellen. Donderdag wordt het volledige rapport gepubliceerd.

 

Lees meer

Share verdwijnt anderhalve maand eerder

Voor de studenten die een forward hebben ingesteld, zal Share donderdag 11 september al worden overgezet naar Exchange. Dat is anderhalve maand eerder dan verwacht, vorig jaar werd gezegd dat dit in november zou gebeuren. Degene onder ons die nu al van programma wisselen, hebben hier een mail over gekregen met informatie. Niet alleen de accounts worden overgezet, maar ook de forward-instellingen worden voor je ingesteld. Tijdens de overgang blijf je gewoon e-mail ontvangen. Wat concreet verandert voor de student, is dat je naar een andere site moet om je mail te bewonderen. Ook wordt in het nieuwe systeem ru\s voor het S-nummer gezet. Tot eind 2014 zal de mail ook niet in de studentenportal te zien zijn, dit wordt pas overgezet nadat alle studenten voorzien zijn van Exchange.

 

Lees meer

Slachtoffers brand studentencomplex rijkelijk geholpen

De brand is allang geblust, maar de schade wordt nu pas gecalculeerd. De bewoners van het studentencomplex in het oude klooster op de hoek van de Groesbeekseweg en de Heyendaalseweg waar 1 januari brand uitbrak, krijgen van alle kanten hulp aangeboden. De gemeente Nijmegen heeft tienduizend euro beschikbaar gesteld voor de ongeveer vijftig studenten die hun woning en bezittingen zijn kwijtgeraakt. Het geld stroomt dus binnen. Naast de bijdrage van de gemeente is er een noodfonds opgericht waarmee drieduizend euro is opgehaald. Daarnaast biedt het ICT-servicecentrum van de RU laptops aan voor wie de zijne is verloren en is er een noodfonds vanuit de universiteit om studiespullen te vergoeden tot vijfhonderd euro. De SSHN draagt haar steentje bij door selectief voorrang te geven aan de mensen die het hard nodig hebben. Om te bepalen wie de echte slachtoffers zijn, worden nu op de RU gesprekken gehouden.

 

Lees meer

Sociale Wetenschappen verlaat TvA 2 en 4 al volgend jaar

De grote verhuizing van de faculteiten in de Thomas van Aquinostraat zal komend collegejaar al starten. Eerst zou het verplaatsen van tafels, stoelen en hoogleraren pas beginnen wanneer de eerste Managementwetenschappers het Gymnasion introkken. Nu zullen de sociale-wetenschappers - waaronder de studieverenigingen - in TvA 2 en 4 echter al komend jaar plaats moeten maken. Zij vinden onderdak in TvA 6 en 8, waar ruimte ontstaat door het vertrek van Rechten. Deze faculteit neemt komend collegejaar immers intrek in het nieuwe Grotiusgebouw. Volg je het nog? Mooi, want er is nog meer. De ruimte die vrijkomt in TvA 2 en 4 zal worden opgevuld met Tandheelkundedocenten en -studenten. De Tandheelkundefaculteit wordt namelijk gerenoveerd, dus worden de tandartsen gedwongen hun eilandje te verlaten voor een aantal jaar. In 2017 is naar verwachting niet alleen de Tandheelkundefaculteit, maar ook het eerste gedeelte van de Gymnasion-verbouwing gereed. Dan zullen de managementwetenschappers dus deels naar de overkant van de Heyendaalseweg vertrekken en is het tijd voor de sloop van TvA 2, 3, 4 en 5 en de bouw van de nieuwe FSW. Dit is een grote logistieke onderneming, geeft ook Michel ter Berg van het Universitair Vastgoedbedrijf toe. Volgens hem is dit wel de beste oplossing. 'Zo blijft de hele Faculteit der Sociale Wetenschappen (FSW) bij elkaar in de buurt van het Spinozagebouw en ontstaat er geen ruimtegebrek.'

 

Lees meer

Spinozagebouw gaat plat

De Radboud Universiteit laat het Spinoza gebouw niet verbouwen, maar er wordt iets nieuws neergezet. Volgens Collegevoorzitter Gerard Meijer voldoet het Spinozagebouw steeds minder aan de eisen van deze tijd ten aanzien van onderwijs, onderzoek en energieverbruik. 'Met nieuwbouw kunnen we beter aansluiten op onze ambities.' Doordat andere faculteiten verhuizen, is voor Sociale Wetenschappen de nieuwbouw mogelijk. Volgend jaar verhuist namelijk de Rechtenfaculteit naar het Grotiusgebouw. Vanaf 2016 verplaatst de Managementfaculteit zich naar het Gymnasion. Sociale Wetenschappen kan dan gebruikmaken van de vrijgekomen gebouwen. De nieuwbouw van het Spinozagebouw is naar verwachting in 2020 klaar. De collegezalen in het Spinozagebouw blijven wel in gebruik. Op 4 november worden de plannen aan de Gemeenschappelijke Vergadering (GV) ter advies voorgelegd en gepresenteerd. Voor het einde van het jaar wordt de definitieve besluitvorming verwacht. Boven is de huidige situatie en onder is hoe de campus er na de metamorfose uit gaat zien. (bron: Gemeente Nijmegen)

 

Lees meer