Eindelijk terugkoppeling studentenenquête

Een half jaar geleden verscheen de uitslag van de Nationale Studentenenquête, nu pas koppelt de RU deze resultaten terug. In het voorjaar vulden ruim 6.000 RU-studenten deze enquête in. Wat waren de belangrijke conclusies en wat gaat de universiteit doen om volgend jaar nog hoger te scoren?

Te beginnen met de werkplekken: studenten zijn nog steeds ontevreden over de studiefaciliteiten. Zo zijn er te weinig werkplekken en worden deze ook niet geschikt bevonden, blijkt uit het detailoverzicht. De RU zorgt daarom voor 320 extra werkplekken, wat echter al een jaar geleden werd aangekondigd. Ook komen er 40 extra pc-werkplekken.

Een opmerking die door veel studenten is gegeven, is dat zij graag gelijkmatigere spreiding van de studielast willen en dat tentamenresultaten sneller bekend zouden moeten zijn. Het College van Bestuur (CvB) heeft de faculteiten verzocht hier verbetering in aan te brengen. Of zij hier werkelijk iets mee gaan doen, kan het CvB niet garanderen.

De grootste conclusie die de RU uit de enquête heeft getrokken, is dat studenten graag willen horen wat de universiteit met de verzamelde gegevens uit de enquêtes doet. De universiteit belooft daarom dat niet alleen de conclusies van de Nationale Studentenenquête naar studenten worden teruggekoppeld, maar ook de punten uit cursusevaluaties van opleidingen. De vraag is wel hoe lang je op deze terugkoppeling moet wachten.

 

Lees meer

Eten en drinken op de universiteit duurder geworden

Sinds augustus moet je op de universiteit meer neerleggen voor een broodje gezond. Zo betaal je hier nu 1,95 euro voor in plaats van 1,85 euro. Voor de combinatie van het reftermenu met soep of een toetje betaal je een kwartje meer. Met een collegekaart blijft de beroemde reftermaaltijd 4,50 euro. Volgens Anton van Looijengoed, afdelingshoofd Retail en Catering, zijn de prijzen van ongeveer tien artikelen verhoogd. 'Het gaat telkens maar om 5 of 10 cent en er is een bewuste afweging gemaakt over welke artikelen dit zou gaan.' Zo is de combinatie van de reftermaaltijd met soep of een toetje gekozen omdat op deze combinatie verlies werd gemaakt. 'Deze scheve verhouding is rechtgetrokken.' Daarnaast geeft Van Looijengoed aan dat de prijzen hiervoor al twee jaar hetzelfde zijn gebleven terwijl de inkoop wel steeds duurder werd. Voor bier na half vier moet je ook dieper in de buidel tasten. De prijs van een gewoon biertje is met 10 cent omhoog gegaan, en speciaalbieren met 10 of 15 cent. De prijzen van de overige dranken zijn in de cafés hetzelfde gebleven. Er is één prijsverandering waarvan studenten wel profiteren: de koffie uit de rode DE-machines in de Refter, het Gerecht en de kantine in het Huygensgebouw is nu goedkoper. Hiervoor betaal je 5 cent minder.  

 

Lees meer

Eymaal maakt het de RU moeilijk

Afgelopen juni kondigde rechtenstudent Pepijn Eymaal aan de RU opnieuw voor de rechter te slepen. De reden: niet toegekende bestuursbeurzen voor zijn medezeggenschapsjaar bij de Facultaire Studentenraad Managementwetenschappen, omdat hij al vijfdejaars bachelorstudent was. Gistermiddag kwam de zaak voor bij het College van Beroep voor het Hoger Onderwijs (CBHO). 'Een medezeggenschapper verdient altijd compensatie, mijn collegae kregen dit ook' legt Eymaal uit. 'Deze ongelijke behandeling werkt demotiverend en beïnvloedt daardoor de samenstelling van de raad. Ouderejaars moeten hier ook zitting in kunnen nemen. Dit wordt nu ontmoedigd, terwijl zij ook belangen hebben die gehoord moeten worden - bijvoorbeeld over de b-in-5-regeling.' Eymaal verdedigde zichzelf in de zaak tegenover een tweetal vertegenwoordigers van de RU. Hij voerde aan dat de geschillenadviescommissie die zijn bezwaar behandelde bestond uit een juridische medewerker van de RU, terwijl de Wet op hoger onderwijs en wetenschappelijk onderzoek (WHW) vereist dat dit drie onafhankelijke personen zijn. De RU beargumenteerde dat de universiteit van de WHW was uitgezonderd, maar kon niet aangeven op welke rechtsgronden zij dit baseerde. In een eerdere zaak uit 2011 – ook van Eymaal – verklaarde het CBHO al dat er geen sprake was van een uitzondering. Eymaal voerde verder aan dat de examencommissie zijn deelname aan mastertentamens had goedgekeurd, wat hem eerstejaars masterstudent zou maken in plaats van vijfdejaars bachelor. pepijnDe uitspraak in de zaak volgt op zijn vroegst over zes weken. Wat de uitspraak zal zijn is moeilijk te zeggen. Procedureel lijkt de RU een aantal steken te hebben laten vallen, maar een rechter kan altijd anders oordelen. Daarnaast betekent op proceduregronden gelijk krijgen slechts dat de procedure opnieuw doorlopen moet worden waarmee de beurzen nog niet zijn toegekend. Wordt vervolgd dus.

 

Lees meer

Eymaal wint rechtszaak tegen de RU

Begin september verscheen rechtenstudent Pepijn Eymaal voor de rechter tegenover de RU, omdat hij vindt dat de bestuursbeurzen voor zijn medezeggenschapsjaar onterecht niet zijn toegekend. Gisteren kwam de uitspraak: de procedure is niet correct doorlopen, dus wint Eymaal de zaak. Dit betekent niet dat Eymaal zijn financiële vergoeding krijgt. De rechter oordeelde dat de procedure van de RU niet goed doorlopen is, omdat de geschillenadviescommissie niet onafhankelijk is van het College van Bestuur. Deze commissie bestaat namelijk uit medewerkers van de afdeling Juridische Zaken van de RU. Het College van Bestuur moet de procedure opnieuw starten. Binnen tien weken dienen zij een beslissing te nemen. Eymaal is zelf tevreden over de uitspraak. 'Ik heb nog geen toezegging dat ik alsnog een vergoeding krijg, maar mijn argumenten zullen nu opnieuw gehoord worden in een eerlijk proces.' De RU moet nu de aanvraag voor een financiële vergoeding voor Eymaal opnieuw in behandeling nemen. De RU kan ook proberen met Eymaal te schikken. 'De zaak is nu procedureel voor de rechter gekomen. Als de RU besluit mijn beurzen alsnog niet toe te kennen, kan ik de zaak alsnog inhoudelijk voor de rechter brengen.'   Foto: Yurre Wieken

 

Lees meer

Facebook voor RU-studenten met beperking

De RU heeft een Facebook-groep opgericht waar studenten met een beperking met elkaar in contact kunnen komen om ervaringen uit te wisselen. Inmiddels bestaat de groep twee maanden en hebben 105 RU'ers met autisme, ADHD, een fysieke handicap, dyslexie of een andersoortige aandoening zich gemeld. Dit is nog lang niet de volledige doelgroep. 'Ruim tien procent van de studenten in het hoger onderwijs heeft een functiebeperking die hen ook belemmert tijdens de studie', zo vertelt initiatiefnemer en studentendecaan Hanke van Buren aan Vox. Herman, politicologiestudent, heeft PDD-NOS. Vorige week werd hij via een mailtje van de RU op de hoogte gesteld van Onbeperkt RU, zoals de besloten groep heet. 'Ik vond het een tof initiatief en ben direct lid geworden.' Hij vertelt dat de leden van de groep voornamelijk onderling tips uitwisselen om problemen waar zij tegenaan lopen op te lossen. 'Mensen delen bijvoorbeeld plekken op de campus waar je rustig kunt studeren zonder te veel prikkels van buitenaf. Ook zijn er al initiatieven gestart om lotgenoten te ontmoeten om samen te studeren of ervaringen uit te wisselen.' Zelf mengt hij zich nog niet in de discussie. 'Ik loop hier inmiddels al een tijdje rond en weet veel dingen al.' Behalve op Facebook is Onbeperkt RU ook actief op Twitter.
 

 

Lees meer

Fietsende professoren ter ere van lustrum RU

De RU bestaat 90 jaar en viert van 16 mei tot en met 2 juni haar achttiende lustrum. Ter ere van deze feestelijke gelegenheid smeren verschillende professoren hun kettingen en kijken ze hun remmen na. Op 28 mei gaan 90 professoren, geheel gehuld in wetenschappelijk toga, negentig basisscholen langs op de fiets om promotiepraatjes te houden. Voordat ze vertrekken worden de rollen omgedraaid en zal een basisschoolleerling, in kindertoga, de academici de les lezen in de aula. ‘Kinderen zijn onvoorspelbaar en kunnen vragen stellen waar een volwassenen niet over nadenkt, dat kan de professoren nog doen verrassen', vermoedt Martijn Gerritsen, woordvoerder van het College van Bestuur. Aan de didactische vaardigheden van het RU-personeel wordt niet getwijfeld. ‘Het dwingt hoogleraren om op een andere manier na te denken en concretere voorbeelden te geven.’ De activiteiten die georganiseerd worden zijn voor verschillende doelgroepen. Zo wordt er voor de eigen medewerkers op 16 mei RadboudRocks georganiseerd, een festival in Park Brakkestein met als hoofdact Ilse de Lange. Voor het wetenschappelijke deel vindt er op 24 mei een academische plechtigheid plaats in de St. Stevenskerk waar de eredoctoraten zullen worden uitgereikt.

 

Lees meer

Fietsstickerverhaal RU krijgt staartje

Een aantal weken geleden meldde ANS dat de RU haar studenten op wel heel slinkse wijze 'waarschuwde' voor een mogelijke verwijdering van hun fiets: door middel van kleine gele stickers opgeleukt met het Radboud-logo. Deze stickers zullen naar aanleiding van de berichtgeving en klachten van de Universitaire Studentenraad (USR) worden aangepast, aldus het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB). Het bedrijf laat nu weten gebruik te gaan maken van datums op de stickers. Daarnaast zullen faculteiten op de hoogte worden gebracht van de 'acties'. Het UVB plakte de kleine rakkers naar eigen zeggen alleen op onbruikbare rijwielen. Dit bleek echter niet altijd het geval en bovendien ontbrak een boodschap of waarschuwing over een eventuele verwijdering totaal. Communiceren valt blijkbaar toch te leren.

 

Lees meer

GDI faalt, opwaardeersysteem Péage lekt

De afgelopen jaren waren er nogal wat printperikelen op de campus. Waar je eerst een Xafax/chipkaart/geld gebruikte om te printen, moest het centrale Péage daar een verandering in brengen. Dit bleek in eerste instantie een faal, want het werkte niet. Nu is het systeem bijna uitgerold, maar schort het nog aan genoeg oplaadautomaten. Mede daarom kwam de Gebruikersdienst ICT (GDI) van de RU op het mooie idee om online opwaarderen mogelijk te maken. Via iDeal is het nu heel eenvoudig om je saldo te verhogen. Dit kun je echter pas doen vanaf tien euro, terwijl een dubbelzijdig printje slechts 8 cent kost. Naar verluidt is dit om kostendekking te garanderen. Het opladen met iDeal kost het GDI telkens een halve tot hele euro aan transactiekosten. Dit systeem blijkt echter zo lek als een vergiet. Log hier maar eens in met je studentnummer en wachtwoord. Open vervolgens een nieuw tabblad en schakel Javascript uit. Hoe je dat in jouw browser doet kun je hier lezen en is heel simpel. Tik vervolgens een opwaardeerbedrag in onder de tien euro en druk op continue. Schakel vervolgens Javascript weer in, accepteer de voorwaarden, klik op continue en betaal. Zo heb je niet tien euro, maar bijvoorbeeld één cent op je pas staan. Dat is natuurlijk allemaal leuk en aardig, maar de verwarde man in grijze regenjas die dit bij ons meldde zegt dat hij dit twee maanden geleden al bij het GDI heeft aangekaart. Sindsdien is er niets met zijn melding gedaan. Zo serieus neemt de RU haar lekken dus. Heb je dus binnenkort weer eens last van falend internet op de campus, schroom dan niet en zet een paar centen op je Péagepas. Kost het GDI weer een euro. Dat zal ze leren.

 

Lees meer

Geen duidelijkheid over collegegeld premaster

Het blijft nog onduidelijk of de premaster volgend jaar duizend euro duurder wordt. Het College van Bestuur (CvB) en de Universitaire Studentenraad (USR) gaan binnenkort om de tafel over dit omstreden besluit. Dat bleek vanmiddag bij de Universitaire Gezamenlijke Vergadering. Afgelopen december besloot het CvB om het tarief voor schakelprogramma's te verhogen. Die beslissing zorgde voor veel opschudding en schoot studenten in het verkeerde keelgat. Het besluit was opmerkelijk, gezien de eerdere keuze van de RU om voor een schakeljaar 'gewoon' het wettelijk collegegeld te vragen. Ook strookte de beslissing niet met de uitgesproken ambitie van het CvB om de masterinstroom te vergroten. Een felle discussie tussen de USR en het CvB maakte duidelijk dat beide partijen lijnrecht tegenover elkaar staan. Wel lijkt de USR nu wat terrein te winnen. Studenten die overwegen volgend collegejaar een premaster aan de RU te volgen, blijven voorlopig nog wel in onzekerheid over de kosten van het schakeljaar.

 

Lees meer

Geen saldo? Gewoon je ov-chipkaart kraken

Onderzoekers van de Radboud Universiteit hebben een lek gevonden in de ov-chipkaart, waardoor de vervoerspas zonder al te veel inspanning kan worden gekraakt. Dit meldt De Gelderlander. Normaal kost het meerdere weken om de kaart te kraken, maar dankzij het lek kan de chip al binnen enkele minuten worden versleuteld. Volgens RU-onderzoeker Carlo Meijer, de ontdekker van het lek, kun je alles wat op de kaart staat aanpassen. Zo kun je instellen dat je permanent ingecheckt blijft of verhoog je zonder al te veel moeite je saldo. Studenten met snode plannen die het wel zien zitten om de kaart te kraken, hebben hiervoor helaas een kaartlezer en specialistische software nodig. De onderzoekers zullen de precieze details van hun ontdekkingen in augustus publiceren. Ondertussen zegt Trans Link Systems (TLS), uitgever van de ov-kaart, machteloos te staan tegenover het lek. De enige manier om fraudeurs te stoppen, is het blokkeren van de kaart nadat men erachter is gekomen dat ermee wordt gesjoemeld. TLS is bang dat na de publicatie van het artikel de fraude alleen maar verder zal oplopen.

 

Lees meer

Geen wettelijke bescherming voor universiteitsmedia

Eerder meldden we al dat de redactie van Vox door de RU het zwijgen werd opgelegd. Naar aanleiding hiervan stelde SP-Kamerlid Jasper van Dijk afgelopen woensdag Kamervragen over een wettelijke bescherming van de universiteitsmedia. Maandag liet het Kamerlid al weten klaar te zijn met de praktijken uit lang vervlogen tijden. Als reactie op de Kamervragen stelde staatssecretaris Zijlstra dat hij niet van plan is de onafhankelijkheid van universiteitsbladen in de wet op te nemen. Tevens stelt hij dat het woord censuur hier niet op zijn plaats zou zijn. ‘Als je als blad geld krijgt van je instelling, dan kan het zijn dat je vragen meekrijgt. Persvrijheid is van belang, maar dan moet je als instituut ook zelfstandig zijn.’ Hij vindt het niet gek dat besturen plaatsing van artikelen verbieden. Er is gelukkig wel nog een sprankeltje hoop te melden: Zijlstra's partijgenote Anne-Wil Lucas diende samen met Van Dijk een motie in waarin de Kamerleden de staatssecretaris vragen om universiteitsbestuurders duidelijk te maken 'dat universiteitsbladen onafhankelijk zijn en dat redactionele inmenging ongewenst is'. Hele bladen verbieden gaat de staatssecretaris overigens wel te ver. Maar wie gaat nu z'n zelf samengestelde blaadje tegenhouden?

 

Lees meer

Gele stickers op je fiets? Pas op voor fietspolitie RU

Mocht je fiets versierd zijn met een gele RU-sticker, kijk dan uit: je fiets loopt kans om weggehaald te worden. Volgens het Universitair Vastgoed Bedrijf (UVB) hoef je niet bang te zijn dat je fiets van de een op de andere dag verdwenen is. Alleen fietsen die onbruikbaar zijn zouden met een sticker worden beplakt. Ook staan de fietsen dan al ten minste drie maanden in de rekken. Een rondje over de campus leert ANS echter dat er ook stalen rossen zijn bestickerd waarop nog prima gefietst kan worden, bovendien is het plakplaatje erg klein. Daarnaast ontbreekt een waarschuwing over het weghalen van de fiets, alleen het logo van de RU is te zien. USR-voorzitter Mark Vlek de Coningh vindt ook dat het bij deze gang van zaken schort aan communicatie. 'Nu zie je alleen een gele sticker zonder duidelijke boodschap. Studenten weten niet wat het betekent en waar zij aan toe zijn.' Er worden volgens het UVB verschillende rondes gelopen, waarbij een fiets telkens een nieuw plaatje krijgt. Pas bij de derde sticker wordt overgegaan tot het verwijderen van de fiets. Daarna worden de fietsen nog een maand bewaard voordat ze voorgoed weggaan. Dat fietsen worden verwijderd is overigens niet nieuw, want het project met het gele plakplaatje loopt blijkbaar al veel langer.

 

Lees meer

Geloven in de RU

Het katholieke karakter van de Radboud Universiteit werd afgelopen maand op scherp gesteld dankzij de uitspraken van priester Antoine Bodar over studentenpastor Theo Koster. Volgens Bodar is het van belang dat de Studentenkerk de eenheid binnen het katholicisme uitdraagt, aanleiding voor ANS om vier betrokken personen naar de relatie tussen de Studentenkerk en de RU te vragen.

Tekst:Daan van Acht

In 2004 werd, in het kader van onderlinge verbondenheid tussen de universiteit en het destijds genaamde UMC St Radboud, afstand gedaan van de naam Katholieke Universiteit Nijmegen en de naam Radboud Universiteit Nijmegen omarmd. Met de naamswijziging verdween de directe verwijzing naar de katholieke wortels van de Nijmeegse universiteit, al werd door het College van Bestuur beweerd dat met de invoering van de naam Radboud de banden met de katholieke gemeenschap juist bevestigd werden. In welke mate is er daadwerkelijk nog sprake van een binding tussen kerk en wetenschap en in hoeverre wordt de Studentenkerk hierbij als waardevol gezien binnen de RU? ANS legt de volgende vraag voor aan de volgende vier personen:

Wat is de relatie tussen het geloof en de RU en op welke manier draagt de Studentenkerk hieraan bij?

Patrick Chatelion Counet, vicevoorzitter van het parochiebestuur van de Studentenkerk en bijzonder hoogleraar De Bijbel in de Nederlandse cultuur aan de UvA:
‘Ik denk dat geloof altijd en overal de leidraad van menselijk en wetenschappelijk handelen is. Wetenschap moet door geloof in goede banen worden geleid. Als geloof geen plaats heeft aan een universiteit, ziet het er niet goed uit voor de gemeenschap. De universiteit is steeds meer een afspiegeling van de samenleving, een los verband van richtingloos functionerende individuen. Enige richting zou wenselijk zijn. Hierop oriënteert de Studentenkerk zich, in al haar religieuze breedte.’

Mark Vlek de Coningh, voorzitter van de Universitaire Studentenraad:
‘De Studentenkerk staat voor vrijzinnigheid, waar alle geaardheden welkom zijn. Het is iets dat typisch hoort bij de RU, bij andere universiteiten is dit concept minder sterk. De katholieke kerk loopt leeg en weet jongeren niet te winnen. Juist de vrijere geloofsopvatting die heerst binnen de Studentenkerk is goed en daarom ontzettend waardevol binnen de RU. Wat betreft de wetenschap en het geloof, we moeten natuurlijk wel reëel blijven en ons realiseren dat dit soms snijdt.’

Joline Boudewijns, voorzitter van de christelijke studentenvereniging NSN:
‘Mijn uitspraken staan los van de situatie met Antoine Bodar en Theo Koster. Ondanks dat NSN niet gekoppeld is aan de Studentenkerk, vind ik het positief dat het gebouw de ruimte biedt aan verschillende geloofsgroepen en er geen sprake is van een inkadering van geloof. Geloof is niet van een bepaalde tijd en speelt daarom niet minder bij studenten. De universiteit moet zich niet aanpassen aan de tijd.’

Loubna Es-Safraouy, voorzitter van de moslimstudentenvereniging MSV Nijmegen:
‘De geloofssfeer op de universiteit is naar mijn mening neutraal. Ik moest bijvoorbeeld lang zoeken voordat ik de Studentenkerk vond en wist dat de vereniging MSV bestond. Dat soort dingen springen niet meteen in het oog wanneer je op de RU bent. Het katholieke karakter van de RU staat voor mij daarom erg op de achtergrond. Ik heb wel het gevoel dat ik mezelf kan zijn als volwaardige moslimstudent; het bestaan van MSV, het vrij kunnen bidden in de Studentenkerk en bijvoorbeeld het feit dat de Refter aan halalmaaltijden heeft gedacht, zorgen ervoor dat ik mij hier thuis voel.’

 

Lees meer

Gevonden Voorwerp

Wie: Pepijn (23), Masterstudent Rechten, fervent RU-aanklager
Voorwerp: Wetboek

Tekst: Auke van der Veen en Annemarie Verschragen
Foto: Simone Both

Dit artikel verscheen eerder in de februari-ANS

Hoeveel lef heb je nodig om de universiteit vier keer aan te klagen?
‘Je moet het omdraaien: de universiteit heeft het lef zich niet aan de wet te houden. De RU heeft de brutaliteit mij niet te geven waar ik recht op heb en durft te zeggen: loop jij maar lekker tegen de muur op, dan zijn wij er vanaf. Die vlieger gaat dus niet op. Dan krijgen ze Pepijn Eymaal tegenover zich, zoals ze gemerkt hebben bij het niet toekennen van mijn bestuursbeurzen na een onrechtmatige procedure.’

GV pepijnGebruik je de wet om te schoppen tegen de gevestigde orde?
‘Dat zal het neveneffect zijn. Je kunt het schoppen noemen, je kunt ook zeggen: de orde is niet conform waar ik recht op heb, dus misschien zou die anders moeten worden gevestigd. Zo heb ik laatst de deurwaarder op de RU afgestuurd om mijn griffiekosten terug te krijgen. Wanneer je ergens recht op hebt, moet je het ook opeisen, anders wordt het recht hol.’

Is procederen een hobby van je?
‘Het is leuk je gelijk te halen en te krijgen, maar een hobby zou ik het niet noemen. Scouting is een hobby, of zeilen, of modeltreintjes verzamelen. Het geeft wel veel voldoening, wanneer ik studenten bijsta als zij geschillen hebben met bijvoorbeeld de RU of hun huurbaas. Ik vind dat iedereen zelf juridische ervaring op zou moeten doen, want zonder praktische invulling heeft een wetboek geen waarde. Bij de rechtenstudie komt de praktijk niet aan bod.’

Ben jij een luis in de pels van de RU?
‘De universiteit is slechts een inschrijving bij de Kamer van Koophandel, het is niet persoonlijk. Je kunt verschillende kanten op redeneren: dat studenten je voor de rechter dagen, kan betekenen dat de rechtenopleiding is geslaagd en ervoor zorgt dat zij weten hoe het wetboek kan worden ingezet. Het kan ook zijn dat de universiteit aan het klunzen is. Een instituut als de RU zou zich kunnen afvragen waarom het zich door een student laat kisten. Ik bedoel, we hebben er 19.000 rondlopen. Je op de kast laten jagen is in sommige gevallen een keuze, hoewel ik me kan voorstellen dat de naam Eymaal daar inmiddels wel aan bijdraagt.’

Klik hier voor de overige artikelen uit de februari-ANS.

 

Lees meer

Gevonden Voorwerp

Wie:Alexander (22), derdejaarsstudent

Voorwerp:Slaapzak

Tekst: Saskia Verheijden
Foto: Simone Both

Dit artikel verscheen eerder in de april-ANS

GVWat doe je met een slaapzak op de RU?
‘Ik slaap regelmatig op de bètafaculteit. Door mijn huisbaas werd ik mijn kamer uitgezet en ik kreeg maar 3 weken de tijd om een andere kamer te vinden. Voor mij was het onmogelijk om in dat tijdsbestek iets te vinden dat ook nog betaalbaar is. Ik ben nu al meer dan 3 maanden aan het zoeken, maar ik heb nog steeds geen fatsoenlijke kamer kunnen bemachtigen en mijn eisen zijn niet eens zo hoog. Ik ben allang blij met een dak boven mijn hoofd.’

Waarom ga je niet terug naar je ouders of zoek je een slaapplaats bij vrienden? ‘De eerste paar weken heb ik inderdaad bij vrienden geslapen. Na een aantal keer voelde ik me bezwaard om het weer te moeten vragen. Mijn ouders wonen in Groningen, dat is te ver weg om iedere dag op en neer te reizen. Toen ik na een borrel in de Zuidkantine van het Huygensgebouw zoveel had gezopen dat ik op de bank in slaap viel, kwam ik op het idee om altijd op de faculteit te slapen.’

Hoe sluip je ’s nachts de universiteit binnen?
‘In het Huygensgebouw is een schuifdeur die makkelijk opengaat. Als je daar eenmaal doorheen bent, kun je in het gebouw op een bank slapen. Die banken liggen trouwens nog best lekker.’

Je durft wel.
‘Ja, eigenlijk is het gewoon inbreken. Ik kom pas na sluitingstijd als alle portiers weg zijn. In het begin zorgde ik ervoor dat ik weg was voordat de schoonmakers het gebouw in kwamen, tot ik ooit wakker ben geworden met het gezicht van een verbaasde schoonmaker boven mijn hoofd. Daar kwam geen gezeur van, dus blijf ik nu gewoon liggen tot mijn college begint. Niemand maakt er ooit een opmerking over. ‘Ik heb ooit zelfs een meisje meegenomen, dat was wel extra spannend. Het is een behoorlijk goede versiertruc. Wie wil dat nou niet, seks op de RU?’

Is dit niet een behoorlijk deprimerende situatie?
‘In het begin werd ik er inderdaad depressief van en voelde ik me net een zwerver. Nu kan ik er ook de positieve kanten van inzien. Ik hoef geen huur te betalen, heb geen problemen met de NS en kom nooit meer te laat bij colleges.’ De naam is op verzoek van de geïnterviewde gefingeerd.

Klik hier voor de overige artikelen uit de april-ANS.

 

Lees meer

Gratis laptophoesjes als pleister op de wonde

De Faculteit der Rechtsgeleerdheid deelt aankomende week gratis laptophoesjes met de tekst I Love Law uit aan haar studenten. De reden: studenten moeten gestimuleerd worden om zelf hun laptop of tablet mee te nemen, aangezien er in het Grotiusgebouw te weinig computers zijn geplaatst voor het aantal studenten dat er rondloopt. Het laptophoesje lijkt als goedmakertje te dienen voor het gebrekkige aantal pc's. Dat er zo weinig zijn, heeft naast het stimuleren van het zogeheten bring your own device vooral met de kosten te maken. De universiteit betaalt gemiddeld duizend euro om een computer een jaar te laten draaien. Vanaf maandag 3 november tot en met vrijdag 14 november kunnen de rechtenstudenten tussen 11.00 uur en 14.00 uur op vertoon van hun studentenkaart hun troosthoesje ophalen bij de receptie op de begane grond.

 

Lees meer

Grotius dicht tijdens rectoraatsoverdracht

Wie op 17 oktober een studiedag heeft ingelast, kan maar beter niet naar de bibliotheek van het Grotiusgebouw gaan. Tijdens de rectoraatsoverdracht sluit het Grotiusgebouw in de middag haar deuren voor de rechtenstudenten. De colleges en werkgroepen moeten uitwijken naar andere gebouwen op de universiteit of naar andere dagen. Na het officiële gedeelte van de wisseling van de wacht in de Sint Stevenskerk, is er een 'walking diner' voor genodigden. Dit etentje zal plaatsvinden in de hal van het glazen paleis van de faculteit, waar rector Bas Kortmann na de overdracht een kantoor krijgt. Omdat de voorbereidingen de hele dag zullen duren, is door het College van Bestuur besloten om de college's voor studenten in de middag te verplaatsen. Ook de andere voorzieningen in het gebouw passen de openingstijden aan voor de speciale gelegenheid. De bibliotheek, het Gerecht en de coffeecorner zullen om 14.00 dichtgaan.

 

Lees meer

Hoe vind je een computer op de RU?

Uit onderzoek van de RU blijkt dat er over het algemeen voldoende werkplekken zijn, maar dat studenten de vrije computers niet weten te vinden. Om ervoor te zorgen dat studenten de vrije plekken wel vinden, komen bij de ingangen van pc-ruimtes op de campus schermen met de actuele bezettingsgraad van de ruimte zelf en computers in de omgeving. Op het overzicht zal ook te zien zijn of een pc-ruimte gereserveerd is voor onderwijs. Wanneer de schermen er precies komen te hangen, is nog niet bekend. Dat zal volgens de directeur van Dienst Studentenzaken, Ger Boonen, gefaseerd gebeuren de komende periode. Al enige tijd kunnen studenten via de site van de RU zien wat de bezettingsgraad van de computers is. Veel studenten weten echter niet dat deze pagina bestaat. Misschien kun je deze pagina binnenkort ook op de studentenportal vinden, Dienst Studentenzaken onderzoekt de mogelijkheden hiervoor.

 

Lees meer

Hoge kosten tweede studie moeten worden verantwoord

Waarom betalen studenten zoveel voor een tweede studie? Universiteiten zouden de hoogte van het instellingscollegegeld, dat moet worden betaald voor de tweede opleiding, moeten kunnen onderbouwen. Dat schrijft minister van Onderwijs, Jet Bussemaker, in een brief aan de Tweede Kamer.

Voor je eerste studie betaal je het wettelijke collegegeld, dat 1906 euro bedraagt. Een tweede studie wordt echter een duur grapje, universiteiten bepalen dan zelf wat je betaalt. Bij sommige masters in Maastricht kost het je 32.000 euro om een jaartje op de universiteit te vertoeven. Daarnaast is het gek dat de prijzen van de universiteiten zover uiteen liggen. Zo vraagt Amsterdam 9000 euro voor een masterjaar Rechten, terwijl dit op de RU 7500 euro kost en in Utrecht 6500 euro.

Het is onduidelijk waarop universiteiten de kosten baseren, dat moet volgens Bussemaker inzichtelijk worden gemaakt. Of daar maatregelen voor nodig zijn, weet de minister nog niet. In de brief schrijft ze dat universiteiten bijvoorbeeld verplicht kunnen worden gesteld om de opbouw van het instellingscollegegeld op de website te zetten of de regelgeving over de transparantie kan worden aangescherpt. Of dit nodig is, laat Bussemaker 1 maart weten, dan moet het onderzoek naar de instellingscollegegelden afgerond zijn.

 

Lees meer

In Beeld: een week lang leden werven

ANS-Online brengt visuele versnaperingen met een actuele invalshoek. Deze keer: zieltjes winnen tijdens de intro. Tientallen studentenorganisaties en meer dan drieduizend eerstejaars: tijdens de introductie moeten verenigingen hun uiterste best doen om potentiële leden over te halen zich bij hen aan te sluiten. Kek bedrukte kledingstukken, kleurrijke flyers en de wildste activiteiten worden uit de kast getrokken. De inschrijvingen bij de grote verenigingen en sportclubs staan nog open, dus het definitieve succes van al het promotiegeweld is nog niet duidelijk. Wat het resultaat ook moge zijn, de verscheidene acties zorgden voor goed vertier voor de Nijmeegse nieuwkomers én voor goede beelden. ANS biedt een overzicht. Eén ding maakt Ovum Novum deze intro goed duidelijk: hun vereniging kleurt geel. Flyers, shirts en zelfs een auto verschijnen op verschillende drukke locaties, zoals hier op de openingsmarkt. Niet enkel in het centrum, maar ook op de intromarkt bevindt Carolus Magnus zich direct naast Ovum. In een ultieme poging de aandacht te trekken en te behouden zetten de Carolingers een plastic rodeo-stier in de strijd. Deze jongen vindt de actie in ieder geval vast geen succes. Naast de studentenverenigingen willen ook de faculteiten een sterke band met het verse vlees. Rechten ging haar nieuwe studenten wel heel dicht op de huid zitten met deze plakplaatjes. Vrouwendispuut Skarabee en herendispuut Boeland dopen de Grote Markt tijdens de introductie om tot het Studentenplein met vijf avonden muziek. Wie de intro niet met een bierbuik wil eindigen, is bij Phocas aan het juiste adres. Hier wordt niet enkel gefeest, maar is ook ruimte voor een sportieve roeitocht. Verschillende mentorgroepjes gingen te water, maar de hierboven getoonde apparaten bieden een prima uitkomst voor mentoren en kindjes met watervrees. Disputen Faunus en SAGA organiseren net als voorgaande jaren de sambakroegentocht. Onder leiding van opzwepende percussie en vergezeld van een met vuur jonglerende joker sjokken deelnemers van shotje naar biertje.

 

Lees meer