Studiekeuze bepaald door achtergrond ouders

Jongeren baseren hun studiekeuzes vaak op de sociale achtergrond van hun ouders. Dat is wat wetenschappers aan de Universiteit van Kopenhagen en de Universiteit van Aalborg concluderen naar aanleiding van hun onderzoek. Op basis van zestig interviews met Deense studenten van zes verschillende universitaire opleidingen hebben de onderzoekers hun conclusies getrokken. Wanneer jongeren uit een lager sociaal milieu komen, zullen zij sneller voor opleidingen met een duidelijk baanvooruitzicht en een hoog inkomen kiezen, zoals bedrijfskunde en farmacie. Bovendien kiezen deze jongeren liever voor een 'negen-tot-vijf-studie'. Hun leeftijdsgenoten met ouders die een universitaire graad hebben behaald, voelen zich juist eerder aangetrokken tot studies met prestige en identiteit. Deze jongeren zijn eerder geneigd te kiezen voor een '24/7-opleiding' waarin vrije tijd en studie meer verweven zijn, zoals geneeskunde, bouwkunde, economie en sociologie. Hoewel er in Denemarken een gelijke toegang tot onderwijs is, blijkt er in de praktijk nog altijd geen sprake te zijn van een volledig gelijke toegang. De jongeren met de hoogste cijfers die uit een lager sociaal milieu komen en met gemak de prestigieuze opleiding aankunnen, kiezen uiteindelijk toch voor opleidingen met een duidelijke toekomst, de sociale achtergrond blijkt hierbij een belangrijke rol te spelen. Een van de onderzoekers, Jens Peter Thomsen, zegt dat in de Verenigde Staten en de meeste Europese landen dezelfde uitkomsten vastgesteld kunnen worden.

 

Lees meer