Medewerkers ANS

Algemeen Nijmeegs Studentenblad
Heyendaalseweg 141 6525 AJ Nijmegen Tel. 06-36428931 E-mail: redactie@ans-online.nl

Drieëndertigste jaargang

Oplage 4.500 stuks

Hoofdredactie Julia Mars en Irene Wilde
Redactie Simone Bregonje, Joep Dorna, Jonathan Janssen, Rindert Oost en Jeyna Sow

Medewerkers Camee Comperen, Aaricia Kayzer, Julia Meilink, Myrte Nowee, Maaike Reinoudt, Floor Toebes en Vincent Veerbeek

Eindredactie Chiel Nijhuis, Tom Plaum, Jean Querelle, Dennis van der Pligt en Wout Zerner

Ontwerp blad Marloes de Laat en Roel Vaessen 
Ontwerp site Keizer Karel Webdesign Nijmegen
Lay-out Julia Mars
Illustraties Joost Dekkers, Gigi van Grevenbroek, Bibi Queisen en Inge Spoelstra
Fotografen Jetske Adams, Carlijn Hoogeboom, Julia Meilink, Michiel Theelen Floor Toebes, Vincent Veerbeek, Irene Wilde, Imtiaz Willems en Marije de Winter
Cartoon Dennis van der Pligt
Crypto Janneke Elzinga en Jelle Siemens
Columnisten blad  Roel van Koeverden en Sanne de Kroon
Columnist site Noor de Kort 

Vertalers site Marissa Aarts, Ralf Corsten, Ramadan Hasani, Evelien Müller, Sander Nederveen, Ilse Peeters, Aafke van Pelt, Lorin Posthumus, Vincent Veerbeek en Marit de Vries

Uitgave, advertentieacquisitie en abonnementen Stichting MultiMedia
Voorzitter Britt Teffer
Secretaris Djuna Bánki
Penningmeester Kübra Saginci
Druk MediaCenter Rotterdam