Medewerkers ANS

Algemeen Nijmeegs Studentenblad
Heyendaalseweg 141 6525 AJ Nijmegen Tel. 06-36428931 E-mail: redactie@ans-online.nl

Twee├źndertigste jaargang

Oplage 4.500 stuks

Hoofdredactie Aaricia Kayzer en Vincent Veerbeek
Redactie Danique Janssen, Julia Mars en Jean Querelle

Medewerkers Joep Dorna, Naomi Habashy, Jonathan Janssen, Bram Jodies, Edwin Jonkman en Pam Oostenwouder

Eindredactie Noor de Kort, Chiel Nijhuis, Tom Plaum, Dennis van der Pligt, Jules Schmeits, Tijs Sikma, Eva Vervoort en Wout Zerner

Ontwerp blad Marloes de Laat en Roel Vaessen 
Ontwerp site Keizer Karel Webdesign Nijmegen
Lay-out Aaricia Kayzer
Illustraties Joost Dekkers,Paula Koenders, Bibi Queisen en Anne Rombouts
Fotografen Ted van Aanholt, Kelley van Evert, Steven Huls, Danique Janssen, Katholiek Documentatie Centrum, Aaricia Kayzer, Julia Mars en Pam Oostenwouder
Cartoon Dennis van der Pligt
Crypto Janneke Elzinga
Columnisten blad  Maurits Vercammen en Thom Wijenberg  

Uitgave, advertentieacquisitie en abonnementen Stichting MultiMedia
Voorzitter Stijn Verhagen
Secretaris Aniek de Vries
Penningmeester Roy van den Heuvel
Druk MediaCenter Rotterdam