Medewerkers ANS

Algemeen Nijmeegs Studentenblad
Heyendaalseweg 141 6525 AJ Nijmegen Tel. 06-36458763 E-mail: redactie@ans-online.nl

Drieëndertigste jaargang

Oplage 4.500 stuks

Hoofdredactie Myrte Nowee en Floor Toebes
Redactie Julia Mars, Julia Meilink en Irene Wilde

Medewerkers Joep Dorna, Jonathan Janssen, Aaricia Kayzer, Pomme Rademaker, Inge Spoelstra, Jesse Timmermans, Vincent Veerbeek, Jitske de Vries en Thom Wijenberg

Eindredactie Simone Bregonje, Rindert Oost, Dennis van der Pligt, Jean Querelle en Jeyna Sow

Ontwerp blad Marloes de Laat en Roel Vaessen 
Ontwerp site Keizer Karel Webdesign Nijmegen
Lay-out Julia Marsen Floor Toebes
Illustraties Joost Dekkers, Bibi Queisen, Inge Spoelstra, Timon Vader en Roos in't Velt
Fotografen Ted van Aanholt, Jetske Adams, Mark van Doorn, Joep Dorna, Mathijs van Leeuwen, Julia Mars, Vincent Veerbeek en Irene Wilde 
Cartoon Dennis van der Pligt
Crypto Janneke Elzinga en Jelle Siemens
Columnisten blad  Roel van Koeverden en Sanne de Kroon
Columnist site Noor de Kort, Anna Koudijs, Jip Trommelen 

Vertalers site Marissa Aarts, Ralf Corsten, Ramadan Hasani, Evelien Müller, Sander Nederveen, Ilse Peeters, Aafke van Pelt, Lorin Posthumus, Vincent Veerbeek en Marit de Vries

Uitgave, advertentieacquisitie en abonnementen Stichting MultiMedia
Voorzitter Britt Teffer
Secretaris Djuna Bánki
Penningmeester Kübra Saginci
Druk MediaCenter Rotterdam